Téma politicka-filozofie

Politická filozofie nezanikla, rozšíří se i do magistra

filozofie

Stejně jako dinosauři byla politická filosofie v minulém akademickém roce na vymření. Na institutu politologických studií však zůstává vše při starém, dokonce se bude výuka filosofie rozšiřovat. Zprávy o odchodu „otců filosofů“ z politologie se nakonec nenaplnily. Jediným vyučujícím politické filosofie, který náš institut opustil, byl Aleš Havlíček.
(Pokračování textu…)

Průzkum: Politická filozofie je důležitá, zájem o ni mírný

filozofie

Při rychlém průzkumu bylo osloveno všech 423 studentů IPS, odpovědělo 131 studentů – 29 z nich nepovažuje politickou filosofii za důležitou součást studia politologie 102 studentů přisuzuje politické filosofii důležité místo více než třetina považuje počet povinných kurzů v bakaláři za přemrštěný 10 % studentů si myslí, že „politická filosofie“ na IPS je všechno, jen ne politická každý desátý student dává před filosofií přednost praktičtějším oblastem – komparativní politologii a politické geografii popřípadě právu. Kdyby vznikl magisterský obor politické filosofie, přihlásilo by se na něj 22 dotázaných studentů.
(Pokračování textu…)

Zakladatelé IPS na odchodu?

Konec politické filosofie na Fakultě sociálních věd, odchod „otců zakladatelů“, osobní neshody, vznik petice – to byla hesla, která se v poslední době šeptala v kuloárech studentů politologie. Ke vzniku tohoto rozruchu přispěly především snahy malé skupinky studentů, kterou zachvátily obavy o budoucnost politické filosofie.
(Pokračování textu…)

Co dál s politickou filozofií?

Jedinečnost programu IPS byla dána jeho komplexním pojetím toho, co politologie je. Studentům se otevírala cesta k bohatství metod, pohledů a možností specializace, který nemá v českém prostředí obdobu. Vznik katedry politické filosofie by byl logickým následkem tohoto stavu. Zda důvodem ztroskotání projektu byly „technické nedostatky“ (jak tvrdí ředitel) nebo lhostejnost či odpor ze strany vedení IPS a fakulty (jak uvádí „filosofové“), nehodlám teď řešit. Z pohledu studenta nejsou ani jedno ani druhé dostatečné důvody pro současný stav studené války.
(Pokračování textu…)

Vítězství positivismu aneb konec politické filosofie na IPS?

Na začátku letošního akademického roku bylo možné zaznamenat několik nepatrných změn v studijním programu Politologie a mezinárodní vztahy. Kromě vcelku logického rozšíření Československého politického systému z jednoho na dva semestry na úkor Českého politického systému byl pro prváky nově zaveden Metodologický proseminář. Současně s tím byl přeřazen původně povinný předmět Filosofické základy politického myšlení mezi předměty povinně volitelné. Jaké výhody či nevýhody z toho pro studenty plynou?
(Pokračování textu…)