Téma kampus

Děkanovo slovo ke konci semestru

HollarByl jsem vyzván redakcí časopisu, abych se vyslovil ke “žhavým” tématům naší fakulty, jako je diskuze o jejím jménu, hodnocení vědeckých výsledků a s tím spojené možnosti financování po skončení výzkumného záměru, prostorová dislokace či jak vnímám(e) nový senát fakulty. (Pokračování textu…)

Nejistá cesta ke sjednocené Karlově univerzitě

kampus ČVUT 2017V Brně, ale i v pražských Dejvicích probíhá čilá výstavba kampusů a vědeckých center. Univerzita Karlova je ale se svými 50 000 studenty rozeseta po celé Praze, navíc má fakulty i v Hradci Králové a v Plzni. Již několik let UK uvažuje o systému několika minikampusů, ale na jejich realizaci se zatím čeká. Někteří studenti však požadují ráznější řešení.
(Pokračování textu…)

Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy:
Ve věci rozvoje UK neklimbáme

Václav HamplInvestiční potřeby univerzity rektor odhaduje na 40 miliard korun. Spadá do nich i Albertov, kde by si král Kampusák ideálně představoval velký univerzitní kampus. Rektor však hovoří jen o minikampusu.
(Pokračování textu…)

Martin Palán, král pražských studentů:
Kampus musí být prvořadé téma UK!

Martin Palán, doktorand teritoriálních studií a čerstvý král Majálesu má smělé plány. Po vzoru amerických univerzit si přeje, aby se i Univerzita Karlova geograficky sjednotila.
(Pokračování textu…)

Král Kampusák se zasadí o univerzitní kampus

Prestižní titul Král Pražského Majálesu již téměř rok používá Pepo Kopulis a přichází čas, kdy jej ve funkci vystřídá král nový. Tak jako Populis, i on se stane vládcem studentů v Praze. Jedním z kandidátů je nyní Martin Palán, fakultě známý třeba jako moderátor plesu FSV z minulého roku. Martin patří k hudební skupině Řekla NE!, kterou jako král hodlá využít. Rozhovor s Martinem Palánem, doktorandem IMS a univerzitním kandidátem na krále Pražského Majálesu 2007.
(Pokračování textu…)