Téma insignie

Fakulta je blíže vlastním insigniím

Fakulta sociálních věd nemá ani 16 let po svém založení vlastní insignie, při imatrikulacích a promocích musí studenti dosud přísahat na žezlo Filozofické fakulty. To by se však mělo změnit. Proděkan pro PR totiž vyhlásil ideovou soutěž na žezlo a logo fakulty.
(Pokračování textu…)

Insignie FSV budou možná za pět let

Proděkan pro public relations Miroslav Kunštát předložil senátu plán na přípravu fakultních insignií. Už za pět let tak možná nebudou studenti skládat imatrikulační či promoční slib na žezlo Filozofické fakulty.
(Pokračování textu…)

Fakultě i univerzitě chybí tvář, potřebuje corporate identity

Fakulta sociálních věd letos slaví 15. výročí svého založení. Toto jubileum otevřelo novou diskusi týkající se prezentace naší školy mezi veřejností. Děkan FSV pro vnější vztahy, PhDr. Miroslav Kunštát, představil v novém dokumentu program akcí spojených s výročím (http://www.fsv.cuni.cz/dokumenty/vyroci.html), ve kterém se dočtete o tvorbě nových textů prezentujících fakultu. Přiložen je také almanach, který bilancuje celých 15 let existence školy, a návrhy na logo fakulty. Naší škole totiž prozatím zcela chybí tzv. corporate identity.
(Pokračování textu…)