Téma hospodareni

Fakulta v černých číslech

Po dlouhé době dosáhla fakulta ekonomického zisku (2,3 mil. Kč). Tato částka bude vzhledem k dosavadnímu ztrátovému hospodaření fakulty použita na pokrytí závazků z minulosti, které se tak ustálí na výši zhruba jednoho milionu korun. Podle tajemnice fakulty Zuzany Beníškové se o zisk zasloužilo navýšení dotací na vzdělávací činnost a zejména institucionální podpora výzkumného záměru na straně jedné a stabilizace výdajové části ze strany fakulty.
(Pokračování textu…)