Téma hodnoceni-vyuky

Vedení fakulty v nejistotě aneb kdopak půjde z kola ven

FSVPoslední dny přinesly ostrý spor mezi Akademickým senátem FSV a vedením fakulty, a to hned na několika frontách. Na té první vyrazil Institut ekonomických studií se silnou podporou senátorů na tažení za rychlé a efektivní řešení problému propagace fakulty. Na druhé zase AS FSV ostře kritizuje hodnocení kurzů a žádá děkana o vyvození příslušných personálních důsledků.
(Pokračování textu…)

Nepomohly ani nové otázky, ani lepší propagace

TajemníkNa podzim loňského roku vytvořili zástupci SISSu, SIMSu a E-klubu ve spolupráci s proděkanem Jirákem nové otázky pro Anketu, modul informačního systému Tajemník, kde studenti mohou hodnotit kvalitu kurzů, které navštěvovali. Následná zvýšená propagace Ankety ze strany tvůrců nové sady otázek však studenty k hodnocení nepřilákala, a účast tak dosahuje jen tradičních zanedbatelných hodnot. (Pokračování textu…)

S dotazníkem je to jako s anglickým trávníkem

AnketaPřesně před rokem převzalo vedení fakulty hodnocení kurzů do svých rukou. V zimním semestru se nehodnotilo, v letním prakticky také ne (s výjimkou IMS a ISS, kde se studenti vrátili k systému papírových dotazníků PePo (Pedagogův pomocník). Tento semestr proběhne hodnocení přes SIS Tajemník, na některých institutech ale studenti a pedagogoé opět zvažují tradiční cestu. (Pokračování textu…)

Aktivní studenti: hodnocení kurzů má smysl

ACSA

Vyplňujete každý semestr poctivě dotazníky k hodnocení kurzů, a přesto nevidíte žádnou změnu k lepšímu? Podle výsledků debaty 167 odborníků a studentů trápí tento problém většinu českých vysokých škol. Na sedmém ročníku celostátní konference v Brně, tentokrát na téma „Proč (se nechat) hodnotit aneb Kvalitu vysokých škol můžeme zlepšovat společně“, se na tom koncem listopadu 2007 shodli zástupci 23 vysokých škol, studentských organizací, samospráv a senátů. (Pokračování textu…)