Studentům bychom povolili Facebook a zařídili nástěnky

ekonom-a-sociolog Našli jste se ve volebních programech svých kandidátů, anebo máte pocit, že na některé věci se díky „lepšímu PR, hodnocení kurzů a delším výdejům v bufetu“ zapomnělo? Podívejte se, co bychom se jako senátoři snažili prosadit my.

Volby do senátu jsou už na spadnutí. Pořád se ale stává, že se zastavím na chodbě a slyším: „K čemu to vlastně je? Co senát vlastně dělá?“ Nedá mi to a ozvu se: „Podívejte se na stránky Sociálu.“ Jeden z nejčastějších „tagů“ je tu právě Akademický senát FSV UK a celá jeho agenda – od špatné docházky senátorů přes tahanice kolem jména fakulty až po volbu děkana.

Redaktoři Sociálu skutečně nemají problém vysvětlit, co všechno takový akademický senát na FSV dělá. A mají také vlastní představu o tom, co by dělat mohl (a měl). Jak by to vypadalo, kdybychom ve volbách kandidovali my? Tady je náš „ideální volební program“:

1. Okamžitě začneme pracovat na nových webových stránkách fakulty. Ty budou přehledné a logicky uspořádané, budou používat jednotný vizuální styl pro všechny instituty i další pracoviště. Dále bude každá položka rychle dohledatelná a web bude obsahovat i stránku s FAQ, kde studenti (případně i uchazeči) najdou způsob řešení nejčastějších otázek a problémů se studiem. Tedy na koho se ve které věci obrátit a jak to řešit.

2. Zajistíme používání výsledků hodnocení kurzů pro zlepšení kvality výuky. Když už se podařilo tuto věc po dlouhých peripetiích zavést, tak by snad mělo být logické, že sesbírané údaje nezapadnou, ale budou použity pro vyřešení problémů jednotlivých kurzů.

3. Zveřejníme všechny kvalifikační práce absolventů FSV ve volně přístupné online databázi, a to i několik let zpětně (jak se podařilo například na brněnské Masarykově univerzitě). Tato transparentnost naší fakultě zajistí, že už nikdy nebude zpochybňována kvalita jejich absolventů.

4. Vybavíme FSV novou výpočetní technikou. Stávající vybavení již nezvládá nároky studentů ani vyučujících a tudíž musí být nahrazeno moderním vybavením.

5. Odblokujeme zabezpečené webové stránky při připojení přes WiFi (například Facebook). Studenti by neměli být omezováni v tom, na jaké internetové stránky se mohou přes WiFi připojovat. Je nutné otevřít debatu s IT oddělením, zdali by toto opatření vyžadovalo zabezpečení stávajících sítí.

6. Pomůžeme rozšíření a institucionalizaci podpory samospráv a spolků, které působí na FSV. Jako úplné a samozřejmé minimum by měla být možnost prezentace těchto spolků na nástěnkách v rámci jednotlivých budov FSV tak, aby nemusely soupeřit o místo s komerčními plakáty a reklamou.

7. Zasadíme se o významné zlepšení kvality služeb, které poskytuje Jinonický bufet. Krátká otevírací doba a omezený sortiment výrazně omezuje kvalitu stravování studentů.

8. Zajistíme vytvoření a institucionalizaci systému Alumni na všech institutech v rámci FSV, případně jako celouniverzitní systém. Tento by si za vzor měl vzít sdružení Alumni působící na Institutu ekonomických studií.

9. Prosadíme, aby (všichni) senátoři více naslouchali studentům a jejich problémům. Dá se toho docílit například zavedením „senátorských“ konzultačních hodin. Ty by mohly být prováděny i elektronicky, každopádně tak, aby studentům na jejich dotaz, přání či stížnost vždy včas někdo odpověděl.

10. Zasadíme se o vytvoření dostatečných kapacit pro odkládání zavazadel, a to na každé budově adekvátně počtu studentů. Například na IES je skvělé mít mnoho malých skříněk, ale studenti s batohy, mířící na víkend domů je vůbec neocení. Také by měla každá budova mít možnost bezpečného odložení kol.

11. Budeme pokračovat v započaté práci na zlepšení image a povědomí o FSV mezi potenciálními studenty.

Pokud s naším volebním programem souhlasíte, tak volte nový Sociál – od 7.12. na obvyklých prodejních místech!

Václav Vislous, Heda Čepelová


Čtěte také : Volby do senátu – kdo kandiduje a co má v plánu

1 240 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (11 hlasujících, průměrné hodnocení: 4,64 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.