Studentská kritika je konstruktivní

Sociologie je krásná věda. Jestliže ji učíme tak, že studenti tento pocit nemají a spíše pokládají studovaný obor za nezáživný a nezajímavý, pak asi něco děláme špatně. Ne všechny partie oboru jako celku jsou stejně atraktivní, ale výsledný pocit by měl být radostný, nikoliv skeptický a depresivní.

Sociologie je věda, v níž se vždycky mísily prvky vážného vědění s elementy inteligentní hry. Pokud studenti nemají pocit, že si občas mohou „legálně“ při studiu sociologie hrát – s tématy, s jejich zpracováním, s interpretací fakt a dějů, pak asi něco děláme špatně. Ne celá sociologie je hra, ale přece i při hře se občas člověk zapotí – a nebolí to.

Sociologie je věda hluboce historicky zakořeněná, podmíněná a historickými ději spoluutvářená. Jestliže mají studenti pocit, že se sociologie vznáší kdesi v abstraktních výšinách nebo naopak trčí hluboko v bahně banální současnosti, pak něco děláme špatně. Sociologie není s historiografií totožná, ale musí dějiny respektovat.

Moc bych si přál, aby výsledkem vaší nesporně dobře míněné iniciativy byl i stejně dobrý výsledek.

A konečně sociologie je součástí národní a dnes globalizující se kultury. Sama se musí kultivovat a naopak by měla přispívat ke kultivaci společenského života v nejširším smyslu toho slova. Sociologie je prostě spolutvůrcem kulturního prostoru, v němž žijeme, a jeho kvalita do značné míry závisí i na tom, jak svůj obor děláme a budeme dělat. Nemají-li studenti pocit sepjetí sociologie s kulturou, pak něco děláme špatně.

Jsem si zcela vědom, že neodpovídám na jednotlivé teze studentského manifestu – je to již mimo mou kompetenci. Ale žil jsem se sociologií skoro půl století a dovedu dost přesně vytušit, co vás trápí. Na vašem přístupu oceňuji především tři věci: hluboký zájem o to, aby se věci měnily k lepšímu, nikoliv destrukcí, ale konstruktivním dialogem, slušnost, s níž je váš text napsán, a v neposlední řadě jeho vysokou jazykovou úroveň. Nic z toho není úplně obvyklé v našem veřejném životě a v našem vzájemném stýkání i potýkání.

Moc bych si přál, aby výsledkem vaší nesporně dobře míněné iniciativy byl i stejně dobrý výsledek. Jste mladí, proto se musíte držet onoho slavného hesla Herberta Marcuseho – Buďme realisty, chtějme nemožné!

Miloslav Petrusek
profesor sociologie

Nad budoucností sociologie i její výuky se zamýšlí i nestor české sociologie Pavel Machonin. Na webových stránkách Sociálu naleznete jeho text „K některým problémům soudobé české sociologie“, který v lednu přednesl na brněnské konferenci.

1 226 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.