Studenti sobě. A hlavně ne za své

Letos v dubnu akademický senát fakulty schválil na návrh tehdejšího šéfredaktora fakultního časopisu a propagátora organizovaného studentstva a jeho aktivit, dokument k projektu „Studentské peníze“, který institucionalizuje pravidla systému podpory studentského života na fakultě.

AS a zvláště jeho studentská komora již měly dvakrát příležitost jednat a rozhodovat o přidělení finančních prostředků předloženým projektům. AS již v letošním roce rozdělil 63.970 korun ze 100.000, které byly vyčleněny z rozpočtu fakulty. Máme tu dvojí zkušenost a tudíž můžeme začít hodnotit a zkusit nalézt odpovědi na dvě důležité otázky:
1) Podařilo se AS rozumně stanovit pravidla a kritéria pro přidělování financí?
2) Pomohl projekt „Studentské peníze“ k bohatšímu a kvalitnějšímu studentskému životu na fakultě?

Při čtení původního návrhu normy i konečného dokumentu (oproti návrhu podstatně redukovaného) zarazí jeho až neobvyklá konkrétnost v bodech, které by neměl řešit vůbec a které by měly vyplynout zcela přirozeně při uvádění normy do praxe. Tak se stalo, že norma stanovuje takové samozřejmosti, že žadatel o finance musí být přítomen na příslušném zasedání AS a prezentovat tam svůj projekt nebo že mu senátoři kladou doplňující otázky. Naopak nejsou ošetřeny, nebo jsou vymezeny nedostatečně, otázky, které by měly být striktně dané, např. kdo a jakým způsobem má kontrolovat oprávněnost vynaložených prostředků.

Výchovný tón, který tvůrce dokumentu bezděky do textu zakomponoval, jakoby vyjadřoval určité pochyby a snažil se tak členům studentské komory poměrně pevně stanovit návod jak postupovat. Tyto pochybnosti podtrhuje i dodatek později aktualizovaného návrhu, který byl doplněn o regulativní nástroj pedagogické komory, která má možnost rozhodnutí studentské komory vetovat – veto však může být přehlasováno). Byla tato konkrétnost nutná a pochybnosti oprávněné? Uvědomili si senátoři dostatečně svoji odpovědnost při stanovování precedentů a pravidel pro budoucnost? Ano, ale spíše ne.

Pojďme se blíže podívat na obě jednání. Květnové rozhodování bylo dobrým začátkem, ve kterém senátoři ukázali ochotu a schopnost nad projekty uvažovat a hodnotit jejich přínosy. Pedagogická komora dokonce použila svého práva veta a vyvolala tím diskusi, která stanovila precedent, že z projektu Studentské peníze nelze financovat projekty vědeckého rázu a byla odmítnuta dotace poměrně zajímavému návrhu „Projekt popularizace života a díla Karla Havlíčka Borovského“. Tímto zasedáním však hlubší diskuse a reflexe jednotlivých návrhů skončila.

Říjnové rozhodování se neslo ve zcela jiném duchu. Prezentace projektů proběhla velmi rychle o přestávce při čekání na děkana a bez zájmu pedagogů. Na doplňující otázky nezbyl v podstatě již čas, protože zrovna na zasedání dorazil děkan a o přidělení prostředků bylo rozhodnuto bez společné diskuse studentské komory kdesi během řádného zasedání. Celé toto skončilo již pouze formálním hlasováním.

Důležitým závěrem obou hlasování je, že hitem letošního roku jsou seznamovací výlety nejen pro prváky. Dotace na podobné zájezdy byly přiděleny předkladatelům z IES, IPS a ISS. Celkem bylo na tyto akce přiklepnuto 41 970 korun z 63 970 doposud uznaných. V tuto chvíli vyskakují další naléhavé otázky: Mají být výjezdy mimo Prahu finančně podporované z rozpočtu fakulty, který je zásobován zejména z rozpočtu státního? Není toho vedle bezplatného školství, dotovaného ubytování a stravy, slev všude možně trochu moc? Opravdu bylo toto záměrem? Těžko uvěřit. Neměli by se studenti při vzájemném poznávání bavit za své?

Odpověď na tyto otázky rovněž nalezneme v odpovědích na druhou otázku vznesenou v úvodu: Pomohl projekt „Studentské peníze“ k bohatšímu a kvalitnějšímu studentskému životu na fakultě? Dle dosavadní zkušenosti „Studentské peníze“ rozhodně (doufejme zatím) k bohatšímu životu na FSV nepřispěly a nové projekty nenastartovaly.

O příspěvek si zažádali organizátoři pro projekty, které se konaly i v minulosti a bez dotací a které by se konaly bez ohledu na existenci speciálního fondu. Dotaci se tak podařilo získat již v loňském roce pořádané Dvoraně polit(olog)ické slávy. Podobně se po deseti letech institucionalizované dotace zaslouženě dostalo smysluplné kulturní akci Pavlač a podporu nejspíš dostane i fakultní časopis Sociál, pokud si o ni zažádá.

Poněkud nečekaným a překvapivým závěrem institucionalizace čerpání financí je, že se nikdo, ani s vidinou finanční podpory, neodhodlal k pořádání celofakultního plesu. Doufejme tedy alespoň, že se zvláštní finanční prostředky odrazí na kvalitě dotovaných akcí. A do budoucna si přejme, aby mohl AS rozhodovat a posuzovat kvalitní, zajímavé a přínosné projekty, kterých bude tolik, aby ty špatné v takové konkurenci neuspěly.

Michal Votruba
Autor je členem Akademického senátu FSV UK
michal.votruba(zavináč)centrum.cz

646 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.