Sociologové chystají podzimní školu

JinonicePodzimní škola s názvem „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát sociologii pro média?“ je společným projektem Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity (ISS) a Lidových novin (LN) určeným doktorandům a pokročilým magisterským studentům sociologie a spřízněných oborů. Projekt vznikl z iniciativy ISS, který by rád v organizaci podzimních škol pokračoval i v následujících letech, a založil tak vlastní tradici kvalitních pracovních setkání pokročilých studentů, pedagogů, výzkumných pracovníků, ale také významných osobností veřejného života, setkání v přátelské atmosféře sdílených odborných zájmů osvobozených od formalit spojených s aktivitami běžného akademického roku.

Název letošní podzimní školy, na jejíž přípravě se spolu s ISS podílí Lidové noviny, je odkazem k „angažovanému pozorovateli“ Raymondu Aronovi (1905–1983), jednomu z nejvýznamnějších francouzských sociologů 20. století, který po tři desetiletí pravidelně přispíval do deníku Le Figaro. Přímé vystupování sociologů v médiích je v mnohých zemích běžnou praxí, ať už v roli expertů nebo sociálních kritiků. V českých médiích – na mysli máme zejména média tištěná, na která se v našem projektu zaměřujeme – je naopak přítomnost sociologů spíše skromná. Sociologie tak u nás přichází o jednu z forem účasti na veřejném prostoru, které si přitom ze samotné podstaty své vazby na moderní demokratickou společnost vysoce cení.

Příčiny tohoto stavu jsou samozřejmě různé, jednou z nich je ale také nepřipravenost sociologů vyjít vstříc nárokům kladeným na text určený neodbornému publiku (srozumitelnost, rozsah textů atp.), který jeho autor svěřuje médiu se specifickými požadavky (schopnost rychlé reakce, výběr témat atp.). Je na druhou stranu jen přirozené, že se sociologové neradi zříkají zásad, které stojí za kvalitou jejich odborné práce (kritický přístup ke kategoriím „běžného rozumu“, metodologicky koherentní postup, podepření tezí empirickými daty, zasazení vlastní práce do souvislosti s již existujícím poznáním atp.). Institut sociologických studií FSV UK a Lidové noviny se rozhodly spojit své zkušenosti v unikátním projektu školy smiřování principů obou těchto „světů“.

Podzimní škola proběhne ve formě tvůrčích dílen, které budou vedené jednak odborníky z řad pedagogů ISS, jednak redaktory Lidových novin. Cílem těchto dílen bude provést účastníky podzimní školy úskalími psaní sociologicky inspirovaného novinového komentáře (v reakci na aktualitu) či sociologického eseje (volnější, společensky závažné téma) a dovést je k publikování jejich vlastních textů. Sociologicky odborné zázemí bude těmto dílnám zajišťovat ISS (od „teoretických“ přednášek o tradici sociologického eseje a analýz vzorových textů z hlediska sociologie až po supervizi odborného aspektu vznikajících příspěvků). Zástupci redakce LN pak seznámí účastníky školy s nároky, které jsou na novinový text kladeny, a budou jim nápomocni při realizaci jejich vlastních příspěvků (kritický rozbor vznikajících textů v jejich různých fázích). Velký důraz bude kladen na práci v kolektivu (společná příprava podkladů pro různé tematické okruhy, vzájemné čtení a komentování vznikajících příspěvků, společné prezentace atp.), a to i přesto, že bude každý z účastníků školy pracovat na svém vlastním příspěvku. Texty, které v průběhu podzimní školy vzniknou, budou nabídnuty k otištění Lidovým novinám.

Předběžný program zde.

Termín konání: 20.–25. září 2010.
Místo konání: FSV UK, Praha.
Maximální počet účastníků: 15

ECTS (kredity): bude upřesněno.
Zápisné: 1000 Kč
Možnost stravování a ubytování: V jednání.

Chcete-li se zúčastnit, pošlete vyplněnou přihlášku e-mailem na adresu koordinátora (podzimni-skola-iss@fsv.cuni.cz).
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 2. srpna 2010.

Výběr účastníků podzimní školy provede ISS a o výsledcích bude uchazeče informovat do 13. srpna 2010.

Jan Maršálek
Koordinátor projektu

898 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

    žádné články nenalezeny

Komentáře nejsou povoleny.