Rubrika Studentský život

Soutěž o trička pořád běží!

Redakce SOCIÁLu vyhlašuje soutěž pro kreativní čtenáře: navrhněte svému oblíbenému fakultnímu plátku vlastní design trička!

Letní škola Občanského institutu

LŠ

Občanský institut opět pořádá již po druhé letní školu pro mladé lidi do 21 let. Cílem letní školy je poskytnout mladým lidem orientaci v základních společenských otázkách dneška.

„Jak fungují evropské instituce v teorii a jak v praxi? jak dál ve válce s terorem? Je Rusko hrozbou nebo partnerem? Přináší lisabonská smlouva spíše plusy nebo minusy? Jaká je naše energetická budoucnost? Lze dělat „čistou“ politiku? Jak se bránit (a bránit se vůbec?) finanční krizi? Co je to genderová agenda a jaké jsou její důsledky? Jaká má být odpověď na radikální islám?“

To jsou jen některá z témat, která budeme probírat toto léto, mezi 2-8.7. 2009 na Erlebachově boudě v Krkonoších!

Přednášet a diskutovat budou bývalí i současní politici, historici, politologové, novináři či viceguvernér České národní banky. Kromě toho navštíví účastníci obě komory českého parlamentu a setkají se s poslanci a senátory.

Máte-li zájem, pište na letniskola2009@obcinst.cz. Nezapomeňte přložit krátký životopis! Zájemci budou následně vyzváni k vyplnění krátkého dotazníku. Hlásit se mohou i ti, kteří nebyli vybráni loni.

Budeme vám vděčni, pokud s touto nabídkou seznámíte studenty i vyučující ve vašem okolí.

Akce probíhá pod záštitou senátora Alexandra Vondry a za laskavé podpory Úřadu pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a Konrad Adenauer Stiftung.

Pro Sociál si přišel i primátor Bém

DuoVydavatel Sociálu, sdružení UK media, zažil na letošním Majálesu obrovský úspěch. Celodenní online zpravodajství přitáhlo k jeho infostánku rekordní počet návštěvníků, mezi nimi i pražského primátora Pavla Béma. Ten si odsud odnesl i aktuální číslo Sociálu.

Politiku nestudovat, ale skutečně ji žít

OSN a studentiLetošní březen byl pro mě plný neopakovatelných zážitků. Jako delegátka Alžírska v Radě pro lidská práva OSN jsem se procházela po Palais des Nations v Ženevě, vedla diskuzi o ochraně dětí v ozbrojených konfliktech, odhlasovala několik rezolucí a zvládla povinnou fotku pod znakem Spojených národů v konferenční místnosti valného shromáždění. To vše mělo jednoduchou příčinu jménem GIMUN.

Sláva císaři: „Hoch, hoch, hoch!“

Po 60ti letech vlajka znovu zavlála

V sobotu 18. dubna v 5.55 se sešla skupina více než 60 mladých lidí u vestibulu metra Opatov. Postupně všichni nahlásili svoji přítomnost, někteří v duchu výpravy „Hier!“. Po krátkém zpoždění se jejich autobus vydal vstříc víkendu strávenému v duchu tradic, historie a dobrého moku – jelo se do Vídně po stopách rakouského mocnářství. Průvodcem byl ten nejpovolanější: dr. Jiří Rak z IMS.

Jaká byla Pavlač 2009

zpěvák kapely Fidibus„Snad ten Hollar nezboříme“, strachovali se organizátoři oblíbeného fakultního festivalu na svých webových stránkách. Budova ještě stojí, ačkoliv to místy vypadalo, že praskne ve švech. Narvané byly balkonky, učebny i line up. Pavlač nabídla kromě piva a klobás odpoledne plné kvalitní hudby, akademického ostrovtipu a filmů, které v multikině nenajdete.

Hoďte všechny starosti z p(P)avlače

logo_malePátého května se budova FSV na Hollaru změní k nepoznání. Už potřinácté se zaplní její nádvoří, učebny i chodby umělci z řad studentů, kteří předvedou, co si vlastně má člověk představit pod názvem Patrně Artový Velmi Lidový Anekdotický Čardáš. Jinak řečeno – Pavlač.

Jessie Hronešová: Pracovala jsem na případu Karadžić

JessieJako studentka IMS se díky své znalosti srbštiny dostala Jessie Hronešová na stáž u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Tam od září 2008 do konce ledna 2009 pomáhala zajišťovat informace a vypracovávat zprávy o srbských politických elitách a o napojení Radovana Karadžiće a jemu podobných na (Socialistickou) Federativní republiku Jugoslávii.

Je těžké publikovat karikatury Mohameda

Laconte„Demokracie je založená na tom, že nemáme mít strach, pro svobodný život je třeba ten strach překonat.“ Přesvědčení bojovníků za svobodu tisku tak vyjádřil Philippe Val, ředitel francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo, který uveřejněním karikatur proroka Mohameda vyvolal celosvětovou diskuzi. Val se zúčastnil debaty se studenty a pedagogy Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

Pokora, kázání i uklidnění

SedláčekSvětová finanční krize pronikla i za katedry Karlovy univerzity. Zatím naštěstí jen teoreticky v podobě panelové diskuze, která se konala 1. prosince za účasti pěti odborníků na slovo vzatých. Dvouhodinovou debatu s názvem „Dopady finanční krize a světové recese na českou ekonomiku“ zorganizovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) při FSV.