Rubrika Studentský život

Jessie Hronešová: Pracovala jsem na případu Karadžić

JessieJako studentka IMS se díky své znalosti srbštiny dostala Jessie Hronešová na stáž u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Tam od září 2008 do konce ledna 2009 pomáhala zajišťovat informace a vypracovávat zprávy o srbských politických elitách a o napojení Radovana Karadžiće a jemu podobných na (Socialistickou) Federativní republiku Jugoslávii.

Je těžké publikovat karikatury Mohameda

Laconte„Demokracie je založená na tom, že nemáme mít strach, pro svobodný život je třeba ten strach překonat.“ Přesvědčení bojovníků za svobodu tisku tak vyjádřil Philippe Val, ředitel francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo, který uveřejněním karikatur proroka Mohameda vyvolal celosvětovou diskuzi. Val se zúčastnil debaty se studenty a pedagogy Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

Pokora, kázání i uklidnění

SedláčekSvětová finanční krize pronikla i za katedry Karlovy univerzity. Zatím naštěstí jen teoreticky v podobě panelové diskuze, která se konala 1. prosince za účasti pěti odborníků na slovo vzatých. Dvouhodinovou debatu s názvem „Dopady finanční krize a světové recese na českou ekonomiku“ zorganizovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) při FSV.

V P.M. se sletělo 800 andělů z FSV

AnděléTři dny uběhly od svatého Mikuláše, když se v pondělí 8. prosince konala v klubu P.M. Andělská party FSV. Tato první akce celofakultního rozsahu a dosahu měla své kořeny v původní myšlence organizátorů – studentů Marketingové komunikace a public relations – uspořádat adventní večírek IKSŽ sbližující studenty žurnalistiky a MKPR, neboť se vzájemně téměř neznají, ač spolu tvoří jeden z institutů fakulty. Měřítko předvánočního žurnalisticko-marketingového seznamování se ale záhy rozrostlo na celou fakultu.

Největší koncentrace zastánců míru na několika metrech čtverečních

Havel„Zase konalo Forum 2000.“ „Jo počkej, myslíš tu konferenci, jak tam řeční Havel?“ Podobné reakce byly k zaslechnutí mezi mnohými, kteří o 12. ročníku konference zaslechli jen sporadicky. Málokdo tuší, že pod názvem Forum 2000 se neskrývá jen název konference, ale samotné nadace Václava Havla, která funguje od roku 1997. Někteří studenty FSV se na jejím chodu aktivně podílejí.

Hledej svého anděla, aneb FSV paří!

Křídla

Ještě jsi nikdy nepařil v pondělí? Nevadí, všechno je jednou poprvé! Stejně jako první studentská celofakultní akce nesoucí název Andělská party. Pondělí 8. prosince je právě dnem mikulášsko-adventního řádění, ke kterému dojde v klubu P.M. v ulici Trojické, nedaleko Palackého náměstí.

Jaký cíl sleduje tajemný muž s přezdívkou Slezsko?

asociálStojaté vody fakultního života rozvlnila v poslední době jen diskuze nad tím, zda se škola bude jmenovat „Fakulta ekonomických a sociálních studií“ nebo „Ekonomická fakulta obtížená zbytečným závažím nepodstatných institutů“ (EFOZZNI). Na klidném obzoru se však objevil temný mrak a vynořilo se šokující zjištění – na FSV se rozmáhá organizovaný zločin!

Není nad to být „multi-kulti“ a poznat svět z jiné stránky

Logo ASFStudium na vysoké škole nemusí být jen o biflování a brigádách. Některé činnosti sice studenty neobohatí finančně, ale co do zkušeností a nových zážitků neocenitelně. Vědí to například Kristýna Žáková a Lubomír Cingl z IES, které nespojuje jen zájem o ekonomické vědy, ale i činnost pro neziskovou organizaci AFS Mezikulturní programy.

Křivky a dokumenty tvaruje LaTeX dokonale

LaTeXAni digitální dokumenty si nemohou beztrestně a bezbolestně vybrat, zda si pro večerní líčení vzít stíny od Microsoftu, Open Office, nebo od LaTeXu. Tak jako ženy, i ony musí zvolit mezi jednoduchým standardem a náročnější, leč mocnou exkluzivitou.

Stínové studium… s úsměvem!

StínJiž několik týdnů je redakce Sociálu na stopě šokující skutečnosti. Některé informace pronikly na veřejnost již v minulém čísle. Pozorní čtenáři se mohli ptát: „Kdo je záhadná slečna Šuplíková zmiňovaná v anketě o Úvodu do politologie?“ Odpověď je jednoduchá. Na Fakultě sociálních věd probíhá stínová výuka! Šuplíková je jednou ze stínových vyučujících.