Rubrika Názory

Tradice a modernita na UK aneb co s konzervou z roku 1348?

Článek Ondřeje Schneidera o nemocné fakultě mi připadal velmi přínosný, protože se pokusil rozvířit diskusi o budoucím směřování fakulty. I když s ním v některých věcech rozhodně souhlasím, jsem přesvědčen, že o některých bodech a závěrech by se mělo konstruktivně diskutovat o trochu déle, k čemuž se dostanu ve druhé části.

Fakulta nejenom nemocná, ale i neschopná

„Ty studuješ Karlovku? To musí být dobrý!“ užasne neinformovaný laik. Realita, jak se tu a tam ozve, ale zdaleka není tak růžová, jak ji vedení prezentuje, případně jak si rádi „poplácáváním na ramena nejstarší středoevropské“ namlouváme.

Co dál s politickou filozofií?

Jedinečnost programu IPS byla dána jeho komplexním pojetím toho, co politologie je. Studentům se otevírala cesta k bohatství metod, pohledů a možností specializace, který nemá v českém prostředí obdobu. Vznik katedry politické filosofie by byl logickým následkem tohoto stavu. Zda důvodem ztroskotání projektu byly „technické nedostatky“ (jak tvrdí ředitel) nebo lhostejnost či odpor ze strany vedení IPS a fakulty (jak uvádí „filosofové“), nehodlám teď řešit. Z pohledu studenta nejsou ani jedno ani druhé dostatečné důvody pro současný stav studené války.

Fakulta sociálních věd je nemocná

Fakulta sociálních věd je v mých očích úctyhodný pokus jak na Karlově univerzitě zavést či obnovit výuku oborů perzekvovaných po dlouhá desetiletí komunistickým režimem. Po šestnácti letech je vhodná doba zamyslet se, do jaké míry se tento pokus podařil a co je třeba změnit, aby FSV obstála v rychle se měnícím sektoru univerzitního vzdělávání.

Každý člověk potřebuje prostor, aneb cesta k domácí univerzitě

Při sestavování rozvrhu na letní semestr se opět vyostřil problém nedostatku prostoru, a to jak učeben, tak kabinetů pro vyučující. Akutně hrozilo, že se některé kurzy nebudou moci otevřít, protože je fyzicky není kde vyučovat. Provizorní řešení spočívají ve výuce na místech, která jsou zároveň kabinety, či jsou určené jako studijní místnosti pro studenty.

Akademický senát FSV schválil diskriminaci studentů z chudších rodin

O diskriminaci studentů z chudších rodin novými pravidly pro přidělování účelových stipendií na zahraniční pobyt informoval už minulý Sociál. Komentář Jindřicha Fejfara s názvem „Účelová stipendia ztrácí smysl“ byl zcela explicitní a reakce na něj vcelku nepřesvědčivá, a tak se zdálo, že dojde ke změně. Jediné, co se od té doby změnilo je fakt, že tato podle mě nepřijatelná pravidla neplatí pouze nařízením rektora (26/2006), ale schválil je i akademický senát. Proto považuji za vhodné prozkoumat jejich absurditu a nespravedlivost poněkud detailněji.

Studentská kritika je konstruktivní

Sociologie je krásná věda. Jestliže ji učíme tak, že studenti tento pocit nemají a spíše pokládají studovaný obor za nezáživný a nezajímavý, pak asi něco děláme špatně. Ne všechny partie oboru jako celku jsou stejně atraktivní, ale výsledný pocit by měl být radostný, nikoliv skeptický a depresivní.

Pravda osvobozuje? Naposledy k prof. Janu Křenovi

Jan Křen

Říjnové číslo časopisu Sociál přineslo článek pracovníků IMS FSV UK prof. Peška, doc. Vykoukala a dr. Kunštáta na podporu jejich kolegy prof. Jana Křena. Pro nedostatek místa zde chci reagovat jen na spor ohledně přístupu k svazkům StB.

Vítězství positivismu aneb konec politické filosofie na IPS?

Na začátku letošního akademického roku bylo možné zaznamenat několik nepatrných změn v studijním programu Politologie a mezinárodní vztahy. Kromě vcelku logického rozšíření Československého politického systému z jednoho na dva semestry na úkor Českého politického systému byl pro prváky nově zaveden Metodologický proseminář. Současně s tím byl přeřazen původně povinný předmět Filosofické základy politického myšlení mezi předměty povinně volitelné. Jaké výhody či nevýhody z toho pro studenty plynou?

Půlpán neekonomům vyhovuje!

Časopis Sociál stačil od začátku akademického roku vyjít pouze dvakrát, ale už napáchal tolik škody, až je to zarážející. O reklamě na komunisty, která vyšla v říjnovém čísle a která musela každého soudného člověka urazit, se rozepisovat nehodlám. Článek, který však opět rozvířil vody FSV, vyšel v čísle následujícím a jmenoval se „Úvod do ekonomie: Z bláta do louže?“.