Rubrika IPS

Akademická půlhodinka

Dochvilnost je občas problémem asi nás všech. Jednou člověk přijde pozdě na rande, někdy mu uletí letadlo a občas nestihne začátek přednášky. Jednou za čas je to možné omluvit a tolerovat. S přibývající četností se ale z omluvitelného stává neomluvitelné a z tolerovatelného netolerovatelné.

Hnízdo slibuje více kurzů k mezinárodním vztahům

Bořivoj Hnízdo

Rozhovor s ředitelem IPS Bořivojem Hnízdem o změnách, které čekají studenty politologie a mezinárodních vztahů v příštích měsících, o nových předmětech i magisterských oborech.

Islámský radikalismus mne zaujal

V letošním letním semestru jsme měli možnost absolvovat předmět Islámský radikalismus, který přednášel externista z Masarykovy univerzity v Brně Tomáš Raděj. Ačkoli byla tato přednáška koncipovaná jako několik přednáškových bloků, které probíhaly pouze od března do dubna vždy ve středu večer, plná přednášková místnost mluvila sama za sebe.

Politologové jsou pro opakování Chelčic do tří měsíců

Akce Chelčice

Na akci Chelčice, první valné shromáždění IPS konané ve dnech 28. dubna – 1. května, přijelo přibližně devadesát politologů stávajících i budoucích. Kromě dorazivších pedagogů Hnízda, Justa, Lebedy jsme netrpělivě očekávali Havlíčka a J.P. Kučeru, kteří se však nakonec bohužel omluvili. Akce byla zorganizována tak, že Pavel Janšta (SIPS) nabídl program propracovaný do nejmenších detailů a každý si mohl vybrat, čeho se zúčastní a čeho nikoli.

V Chelčicích popijeme džusy za sníženou cenu

Akce Chelčice

První ročník výjezdní akce dramatických rozměrů slibuje nejen moře piva, ale hlavně šanci poznat spolužáky a profesory i v nočních hodinách. „Účast je samozřejmě povinná, kreditní dotace se ale ještě zvažuje,“ říká Pavel Janšta třeťák z IPS a duchovní otec akce.

Reakreditační vítr v plachtách institutu

Původně jsem se šla trochu rýpavě, ale hlavně s bakalářkou v zádech, zeptat, proč se na bakaláři politologie vůbec nevyučují metody výzkumu v politických vědách. ředitel Hnízdo se trochu zalekl a začal vysvětlovat změny, které hýbou stojatými vodami institutu.

Na IPS mají více volitelných předmětů

V listopadovém čísle se Sociál zabýval nedostatkem povinně volitelných předmětů na IPS, na což reagoval dopisem ředitel Bořivoj Hnízdo. Od letního semestru můžou bakaláři chodit na Islámský radikalismus, Jaderné soupeření velmocí v bipolárním světě, Etiku a politiku, Čtení – teorie her a na další předměty – stálice jako Evropská integrace po 2. sv. válce, Vliv voleb na politický život, Aspekty prezidentského systému USA, Francouzský politický systém a další chutné kousky.

Zapař, politologu!

Kantův kategorický imperativ „Zapař“ vyzýval – jako i vloni – politologickou populaci k bujarému veselí. Všepolitologický slet na Mikuláše byl zároveň příležitostí pro kandidáty do spolku Studenti IPS, kteří tady mohli působit na vysoce koncentrované politologické voličstvo. A tak se taky stalo.

Rychlé šípy na scénu!

Zůstat skrytý volebnímu ruchu – to vyžadovalo značnou dávku maskovacího talentu. Agitka bombardovala politology ze všech stran: polepené Jinonice (dokonce i od šaten se ksichtila banda Mirka Dušína), urgující webík, plné Zapař, konferenční maily, osobní přesvědčování, dojemné fotky z dětství a upřímné výpovědi. A výsledek?

Politologie má málo volitelných předmětů

Volitelné předměty jsou jediným způsobem, jak odlišit orientaci masy politologů na bakalářském stupni. Je ale v letošním akademickém roce čím odlišovat?