Rubrika IPS

Tomáš Lapáček, předseda unie studentů politologie: Orientujme se více na západ

Jsi předsedou Česko-slovenské unie studentů politických věd (CPSSU), můžeš nám přiblížit činnost a zaměření vašeho spolku?
CPSSU funguje jako dobrovolné nepolitické sdružení studentů politických věd a mezinárodních vztahů, příbuzných a blízkých oborů a ostatních zájemců o tuto oblast. Klademe si za cíl zvyšovat znalosti členů naší organizace, ale i širší veřejnosti. Proto pořádáme každoročně například cyklus seminářů pro kandidáty bakalářské státnice a různé debatní akce.

Průzkum: Politická filozofie je důležitá, zájem o ni mírný

filozofie

Při rychlém průzkumu bylo osloveno všech 423 studentů IPS, odpovědělo 131 studentů – 29 z nich nepovažuje politickou filosofii za důležitou součást studia politologie 102 studentů přisuzuje politické filosofii důležité místo více než třetina považuje počet povinných kurzů v bakaláři za přemrštěný 10 % studentů si myslí, že „politická filosofie“ na IPS je všechno, jen ne politická každý desátý student dává před filosofií přednost praktičtějším oblastem – komparativní politologii a politické geografii popřípadě právu. Kdyby vznikl magisterský obor politické filosofie, přihlásilo by se na něj 22 dotázaných studentů.

Politologové se budou věnovat bezpečnosti

bezpečnost

Zajímáte se o bezpečnostní problémy dnešního světa? Pátráte po příčinách terorismu? Sledujete s napětím vývoj euroatlantických vztahů? Pak by mohl být nově vzniklý magisterský obor Bezpečnostní studia právě váš šálek čaje. Ten od podzimu 2006 rozšíří nabídku IPS, která do této chvíle zahrnovala magisterské obory Mezinárodní vztahy a Politologie.

Zakladatelé IPS na odchodu?

Konec politické filosofie na Fakultě sociálních věd, odchod „otců zakladatelů“, osobní neshody, vznik petice – to byla hesla, která se v poslední době šeptala v kuloárech studentů politologie. Ke vzniku tohoto rozruchu přispěly především snahy malé skupinky studentů, kterou zachvátily obavy o budoucnost politické filosofie.

Vítězství positivismu aneb konec politické filosofie na IPS?

Na začátku letošního akademického roku bylo možné zaznamenat několik nepatrných změn v studijním programu Politologie a mezinárodní vztahy. Kromě vcelku logického rozšíření Československého politického systému z jednoho na dva semestry na úkor Českého politického systému byl pro prváky nově zaveden Metodologický proseminář. Současně s tím byl přeřazen původně povinný předmět Filosofické základy politického myšlení mezi předměty povinně volitelné. Jaké výhody či nevýhody z toho pro studenty plynou?

SIPS: volila třetina politologů

Elektronické volby do studentské samosprávy politologů proběhly v týdnu od 20. do 26. listopadu. I přes snahu organizátorů vše maximálně ulehčit hlasovalo ze 407 studentů našeho institutu pouze 124. Kdo jsou vítězové, co říkají na své zvolení a jaké plány mají do budoucna?

Politologové mají nový portál

V polovině listopadu spustila Samospráva IPS nové studentské stránky. Na adrese www.s-ips.info by nyní měli politologové najít informace o studentských aktivitách i nejrůznější materiály ke studiu. Další podrobnosti nám v rozhovoru sdělili dva z autorů webu, Daniel Bagge a Radek Urban.

Dvůr Králové dobyt politology

Kdo byl při tom, nelituje, kdo chyběl, pláče. Další Výjezdní zasedání politologů se vydařilo náramně. Intenzivní seznamování začalo už na vlakovém nástupišti. „Vytvořte skupinky po pěti!“ zahřímal Dan Bagge. A vystrašení prváci se rozhlíželi po davu 90 kolegů.

Dvorana polit(olog)ické slávy II – Vstup do ní!

Po uplynutí prázdninových radovánek vyrušen z dřímoty jest zas školní pospolitý spánek. V návaznosti na loňskou Akci Cheltschitze se opět koná pro všechny studenty a pedagogy IPS – jakožto i jejich přátele a lidi dobré/bodré vůle – prodloužený víkend, během něhož může každý zúčastněný poznat nové tváře, seznámit se se známými z doposaváde nepoznané stránky, utužit kolektiv, zasytit apetit a v neposlední řadě pořádně se pobavit, zasportit a následující semestr jinace zahájit.

Akademická půlhodinka

Dochvilnost je občas problémem asi nás všech. Jednou člověk přijde pozdě na rande, někdy mu uletí letadlo a občas nestihne začátek přednášky. Jednou za čas je to možné omluvit a tolerovat. S přibývající četností se ale z omluvitelného stává neomluvitelné a z tolerovatelného netolerovatelné.