Rubrika IMS

VZ zemřelo a hned vstalo z mrtvých

Minulý měsíc zastihla studenty IMS smutná zpráva. Jejich staré dobré Výjezdní zasedání (VZ) po jedenácti semestrech zemřelo. Jako poctu se jeho bývalí organizátoři rozhodli uspořádat velkolepý pohřeb.

Srandaples IMS ovládli Rebelové a 60. léta

Volání po celofakultním plese nebylo letos vyslyšeno, ale teritorialisté si poradili sami. Uspořádali Srandaples IMS ve znamení 50. a 60. let a někteří účastníci skutečně vypadali jako vystřižení z muzikálu Rebelové.

Souborné zkoušky: příště už jen ústně?

S menším odstupem nastává doba ke zhodnocení souborných zkoušek, kterými druháci IMS zakončili třísemestrální předměty Přehled moderních světových dějin (PMSD) a Dvě století střední Evropy (DSSE). O reakce jsme požádali docenta Jiřího Vykoukala, ředitele institutu, a doktora Marka Pečenku, jednoho z vyučujících.

Web IMS – brána k informacím, nebo Kniha džunglí?

Když mi bylo pět let, ztratil jsem se v lese. Stejné pocity ve mně ožívají, když se na webu IMS pokouším najít konzultační hodiny některého z vyučujících. Nejenže časy konzultací často chybějí – někdy tam není uveden ani onen pedagog.

Zápis do seminářů na IMS: spokojenost i rozpory

Se začátkem nového semestru přibyly vrásky na čelech studentů i pedagogů IMS – bylo třeba provést nepopulární zápis do seminářů k několika předmětům. Po katastrofálních tlačenicích z minulého semestru bylo jasné, že se systém zápisů musí změnit. Skutečně se tak stalo, ale ani nová forma zápisů nebyla bez problémů.

Mikulášská tramvaj prosvištěla Prahou

Tradiční předvánoční povyražení studentů IMS proběhlo letos v poněkud komornějším složení. Po loňské extraintenzivní tlačenici upustili organizátoři od jakékoli propagace a celý průběh akce byl poznamenán konspirativní snahou o utajení skutečnosti, že jsme tentýž Institut mezinárodních studií, který Dopravní podnik hlavního města Prahy umístil loni na svou černou listinu.

Volby do SIMSu ve znamení Národní fronty

SIMS-logoInstitut mezinárodních studí má za sebou letošní volby do Studentské samosprávy IMS (SIMS). Do politické plurality měly mnohde daleko. Kandidáti do SIMSu se objevili v pěti ze sedmi obvodů, na Ruských studiích a Amerických studích nikdo nekandidoval. Vybírat z více kandidátů bylo možné pouze v prvním a třetím ročníku bakalářského studia.

Pravda osvobozuje? Naposledy k prof. Janu Křenovi

Jan Křen

Říjnové číslo časopisu Sociál přineslo článek pracovníků IMS FSV UK prof. Peška, doc. Vykoukala a dr. Kunštáta na podporu jejich kolegy prof. Jana Křena. Pro nedostatek místa zde chci reagovat jen na spor ohledně přístupu k svazkům StB.

Souborné zkoušky na IMS – čeká nás „síto“?

Mikuláš přinesl druhákům z IMS nadílku v podobě vyhlášky, která ukončila spekulace o podobě souborných zkoušek z třísemestrálních předmětů Přehled moderních světových dějin (PMSD) a Dvě století střední Evropy (DSSE). Ve tvářích teritorialistů se zračí obavy.

Zkoušky z regionálních dějin na IMS – spokojenost i nejasnosti

Letní zkouškové období se pro druháky na IMS neslo ve znamení pěti souborných zkoušek z regionálních dějin. Obávané zkoušky naprostá většina studentů zvládla, ale nedávno zveřejněné výsledky přinesly zajímavé zjištění.