Rubrika IMS

Na IMS se znalost jazyků vyplatí

Jazyk...Na rozdíl od ostatních oborů není u Mezinárodních teritoriálních studií jasné, co má z absolventů nakonec být. Zatímco politolog, sociolog nebo novinář jsou poměrně jasně vymezená zaměstnání, titul „teritorialista“ pod jménem odborníka z IMS v televizi neuvidíte. I kvůli této nejistotě pracují studenti IMS možná více než ostatní.

Zasedám v OSN, NATO a EU. Chcete také?

EU - NATO

V letošním roce začíná druhý ročník Pražského studentského summitu (PSS), navazujícího na jedenáctiletou tradici Pražského modelu OSN. O co se jedná? Myšlenka PSS se zrodila v průběhu roku 2006 v hlavách členů Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), shodou okolností studentů IMS FSV UK. V celé Evropě se konají desítky různých simulací různorodých organizací. Jedná se o projekty národní, mezinárodní, středoškolské i vysokoškolské. Takových, které by simulovaly činnost několika klíčových organizací současně a byly určeny pro středoškoláky a vysokoškoláky zároveň, je však jako šafránu.

Kam směřují teritoriální studia?

Snad pro každého studenta IMS je noční můrou dotaz, co to vlastně studuje. Mezinárodní teritoriální studia (MTS) jsou relativně novým a neznámým oborem, jehož zaměření není příliš jasné, a proto se nedá jednoduše vysvětlit. Zeptali jsme se proto pedagogů z IMS, co si pod pojmem „mezinárodní teritoriální studia“ představují, jak se obor liší od podobných oborů ve světě a jak by se měl dále vyvíjet.

Druhý absolventský výlet IMS aneb Děsná pohoda v období krize

Až do loňského roku patřil přelom října a listopadu Výjezdním zasedáním (VZ) studentů IMS. Loňské podzimní VZ však kvůli obrovskému množství účastníků úplně ztratilo podobu společné zábavy napříč ročníky. Z iniciativy starších studentů tak letos na jaře vznikl komornější Absolventský výlet (AV). V minulých dnech se současní i budoucí absolventi IMS vydali na AV již podruhé. Organizátoři slíbili, že „rozjedou děsnou pohodu“.

Osmdesát prváků se sjelo do Dobronic

Dobronice

Institut mezinárodních studií letos poprvé nabídl novým studentům seznamovací kurz. „Byl to pobyt v krásné přírodě, ve zlátnoucích odstínech podzimu prokládaných barvou zelenou…“ komentoval akci v jihočeských Dobronicích ředitel IMS Jiří Vykoukal. Jak ji viděli doktorand Tomáš Nigrin, hlavní organizátor, a prvačka Adéla Denková?

Kandidáti pro volby do SIMS

SIMS-logo Prezentace kandidátů do SIMSu, kteří využili nabídky zveřejnit svůj program.

Nejlepší bakalářky jsou na prodej

<img src="/wp-content/img/penize.jpg" alt="" /> Institut mezinárodních studií začíná vydávat sborníky prací svých studentů. Z nejlepších bakalářek roku 2004/2005 letos vznikl svazek nazvaný Juvenilia Territorialia, který je právě v prodeji. Vznik sborníku inicioval profesor Pešek, redakční iniciativy se ujal doktorand Tomáš Nigrin.
<!–more–>

Nejde o první takový pokus – jeden sborník byl vydán již před několika lety ve spolupráci s ústavem <a href="http://www.cefres.cz/cz/">CEFRES</a>. Podle ředitele IMS Jiřího Vykoukala má však nyní jít o založení nové tradice. „Cílem je zahájit pravidelnou řadu vydávání nejlepších bakalářských prací formou standardních vědeckých studií. Chceme studenty více vtáhnout do výzkumné práce našeho institutu,“ říká Vykoukal.

Sborník se na sekretariátu IMS prodává za 100 korun. Není ale jisté, zda se díky prodeji vrátí institutu peníze, které do publikace investoval. „Juvenilia Territorialia vydává za velmi slušnou cenu Matfyzpress a otázku výdělečnosti za tak akutní nepovažujeme. Jednak to vydání není příliš nákladné, jednak jde o službu studentům i institutu, penězi ne zcela měřitelnou,“ vysvětluje ředitel IMS.

Práce ke zveřejnění vybírá redakční rada, v níž vedle docenta Vykoukala zasedá i Miroslav Kunštát a několik doktorandů z různých kateder. V současnosti jsou v redakčním řízení bakalářky z předloňského roku, na konci září dokončil Tomáš Nigrin předvýběr prací loňských. Zdá se tedy, že tentokrát vydávání sborníků skutečně neskončí hned po prvním svazku.

Budou studentům chybět kredity?

&lt;img src=’http://social.ukmedia.cz/wp-content/img/jazyky-karolinka.png‘ alt=’jazyky‘ /&gt;

Studenti, kteří se v těchto dnech pouštějí do boje s nástrahami druhého a třetího ročníku bakalářského studia IMS, před sebou mají nenápadnou, ale o to zrádnější překážku. Jde o čtyři kredity, které jim zřejmě nebudou uznány, přestože je získali. Nejasnosti nastaly u Cizího jazyka I a II, které jsou zajišťovány katedrou jazykové přípravy. Třetího jazyka, který studenti musí absolvovat mimo fakultu, se tento problém netýká.
&lt;!–more–&gt;

Současní druháci a třeťáci mají podle seznamu přednášek (Karolinky) složit z prvního cizího jazyka zkoušku, za niž získají 4 kredity. Další 4 kredity obdrží za klasifikovaný zápočet z druhého jazyka. Jenže k tomu, aby studenti směli v letním semestru složit zkoušku či klasifikovaný zápočet, musejí nejprve z daného jazyka získat zápočet za zimní semestr. Ten je, na rozdíl od předchozích letohodnocen dvěma kredity, na které se však při plánování povinných předmětů evidentně zapomnělo.

V rámci povinných předmětů se za oba cizí jazyky uznává celkem 8 kreditů, ačkoli jich každý student musí nevyhnutelně dostat dvanáct. Po absolvování dvou cizích jazyků tak každému studentovi přebývají čtyři kredity, které plují vzduchoprázdnem mezi povinnými a povinně volitelnými předměty. Tyto kredity mají studenti zcela regulérně zapsány v indexech i elektronickém systému. Přesto se na ně zřejmě nemohou spolehnout – ředitel IMS Vykoukal v červnu na přímý dotaz odpověděl, že tyto čtyři kredity se nepočítají.

Již letos se tak můžou někteří třeťáci dočkat nepěkných překvapení, až zjistí, že jim tyto čtyři zdánlivě jisté kredity chybějí k dosažení hranice nezbytné k uzavření indexu a postupu ke státnicím.

Večírek IMS – oslavy začátku i konce

Párty IMS u příležitosti zahájení akademického roku hostil 17. října hudební klub p.m. v Trojické ulici. Onen večer byl určen zejména čerstvě promovaným bakalářům, ale také prvákům, kteří teprve začínají poznávat, jak chutná společenský život na IMS.

Studentka IMS zemřela ve Švédsku za nejasných okolností

policie

Jedenadvacetiletá studentka prvního ročníku IMS Jana Gregorová zemřela koncem července na dovolené ve Švédsku. Stalo se tak za dosud nevyjasněných okolností. Přestože podle vyšetřování švédské policie dívka zemřela bez cizího zavinění, české orgány se rozhodly případ znovu otevřít a důkladně prošetřit. Existuje totiž podezření, že jednou z příčin smrti může být neposkytnutí nebo zanedbání lékařské pomoci.