Rozdělování stipendií se radikálně změní

Peníze-ilustrační foto Pravidla vyplácení stipendií za vynikající studijní výsledky byla dlouho nejasná. S novými pravidly, platnými již pro letošní rok, by situace měla vypadat zcela opačně.

U zrodu nového stipendijního řádu pro Fakultu sociálních věd stál senátor za IES Jakub Jeřábek. Poté, co loňský rok návrh schválil Akademický senát FSV, přišel s novým vysokoškolským zákonem požadavek na jednotný systém udělování stipendijní na celé univerzitě. Jako vyžadovaný doplněk k univerzitnímu stipendijnímu řádu, ve kterém se specifikují podmínky pro fakultu, pak dobře posloužil již zmíněný řád schválený akademickým senátem loni v květnu.

Studenti se mohou těšit na jasné informace o svých šancích na stipendium. Do fakultního informačního systému Tajemník budou dokoupeny dva přídavné moduly, jeden na počítání stipendií a druhý na jejich zobrazování v Tajemníkovi.

Čtěte také související články:
Stipendia snad budou spravedlivější (01/2006)
Senát: stipendia, bagety i doktorandka s třemi dětmi > Stipendijní řád zohlední i kredity (03/2005)

Stipendium za vynikající studijní výsledky se uděluje na konci akademického roku. Jeho výše je v rámci univerzity určena rozmezím 9 000 Kč až 18 000 Kč. „Průměrnou výši stipendia na naší fakultě bych tipoval na 10 tisíc Kč,“ dodává Jeřábek.

Udělování stipendií má omezující podmínky. Získat je mohou pouze studenti prezenčního studia, kteří nepřesáhli standardní dobu studia o více než jeden rok a kteří za akademický rok získali alespoň 75 % standardního počtu kreditů, tj. 45 (pro magistry 30). Stipendium je vypláceno jednorázově v říjnu za celý předchozí akademický rok.

V čem se nový systém přidělování liší od předchozího? Zásadním bodem je změna kritéria z co nejvyššího bodového hodnocení výsledků zkoušek (výborně za 1 bod, chvalitebně za 0,2 bodu) na hodnocení dle co nejlepšího průměru výsledků zkoušek. Druhým významným bodem je vytvoření čtyř skupin na každém institutu FSV, v nichž je stipendium udělováno deseti procentům studentů:

  • a) studenti 2. ročníku bakalářského studia
  • b) studenti 3. a vyššího ročníku bakaláře
  • c) studenti 1. ročníku magistra, kteří loni dokončili bakaláře
  • d) studenti 2. a vyššího ročníku magistra

Čtyřem skupinám na každém z pěti institutů bude přidělena stejná částka na jednoho studenta. Podle průměru známek ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů (včetně opravných termínů), na kterých má student alespoň jeden termín, váženého dle počtu kreditů (to znamená, že do výsledků se známka promítne tím víc, čím více je za ni kreditů), se pak sestaví žebříček nejlepších studentů ve skupině. Nakonec se ve studentům ve skupině přidělí lineárně, neboli spravedlivě dle průměru, odstupňované stipendium.

Větší šance pro ekonomy

V minulých letech panovala v přehledu vyplacených stipendiích velká disproporce v neprospěch studentů IES. Minulý rok byla šance bakaláře na IES na stipendium 5 %, zatímco na ostatních institutech 2,5x až 4x vyšší. S novým systémem bude šance v každé výše jmenované skupině 10 %.

V současné době vyvíjí zodpovědné osoby velké úsilí, aby stipendia za minulý rok mohla být vyplacena dle nového systému. „Dělám pro to, co můžu. A z oficiálních míst zní podobný názor,“ doplňuje Jakub Jeřábek.

1 659 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.