Ředitelé ve zpovědnici

Ředitelům všech pěti institutů FSV jsme položili následující otázky. Odpověděli všichni až na ředitele IKSŽ Šobra.
1. Odpovězte prvákovi: Co mi vaše škola přidá k tomu, co už znám a umím z gymnázia?
2. Odpovězte druhákovi: Jaké novinky na nás studenty čekají v tomto akademickém roce anebo i později?
3. Odpovězte třeťákovi: Vyplatí se mi studovat magistra právě u vás? Jsou tu totiž i jiné školy a také zahraničí.

Jiří Vykoukal – IMS

Jiří VykoukalAd 1. Po prvním roce získá student bakalářského studia základní metodické návyky akademické práce, přehled o sociálněvědním kontextu oboru a vstupní znalosti z oblasti obecných moderních dějin a moderních dějin středoevropského teritoria Jelikož v Čechách je z hlediska uplatnění na pracovním trhu bakalářský titul stále spíše bez významu, pokračuje naprostá většina studentů bakalářského studia dále ve studiu magisterském.

Ad 2. Čekají nás zejména změny technického rázu vyplývající ze skutečnosti, že FSV se zapojuje do celouniverzitního studijního systému; bližší podoby a důsledky těchto změn vyplynou na povrch pravděpodobně během zimního semestru.
Důležitým argumentem pro rozhodnutí, kde absolvovat magistra v ČR, je prestiž Karlovy Univerzity na trhu práce. Naši absolventi se uplatňují ve výzkumu, médiích i ve veřejné správě.

Ad 3. Magistra se u nás asi vyplatí studovat, o čemž svědčí vysoké procento studentů pokračujících po bakalářském cyklu právě v magisterských oborech na IMS; otázka proč tomu tak je by ale měla směřovat zejména na garanty jednotlivých magisterských oborů.

Bořivoj Hnízdo – IPS

Bořivoj HnízdoAd 1. Možná jsem velký optimista, ale doufám, že se naučíte klást otázky i tam, kde vás to při studiu společenských věd na střední škole ani nenapadlo, kde vám stačila jenom fakta.

Ad 2. Ta nejdůležitější novinka na IPS je nový magisterský obor Bezpečnostní studia.

Ad 3. Na tuto otázku si musí student ve třetím roce studia již odpovědět sám. Zkušenost zatím říká, že studenti velkou většinu zatím odpovídají na tuto otázku ano.

Hynek Jeřábek – ISS

Hynek JeřábekAd 1. Po roce studia je většině studentů ISS jasné pouze to, co sociologie není! Ale to vůbec není málo. Odpovědi na opačnou otázku se budou mezi skupinami studentů lišit čím dál tím více. Jedni si vystaví představu oboru podle některého z klasiků nebo jako učebnicovou skládačku. Druzí si obor představí pragmaticky jako souhrn užitečných poznatků pro výkon povolání. Brzy zjistí, že se musí naučit víc, než co se dozví jen ve škole, ale také si ověří, že na trhu práce pro ně bude místo. Třetí skupina studentů, a té bych rozuměl nejvíce, si ztotožní sociologii s permanentním dobrodružstvím poznávání. Čím hlouběji se budou do oboru nořit, tím více je zaujme.

Ad 2. Akreditační komise schválila nový bakalářský dvouobor „Sociologie a sociální a kulturní antropologie“ a v rámci volitelných předmětů se tedy objeví více antropologických přednášek. Metody výzkumu se budou, asi už na vašich státnicích za dva roky, zkoušet podle učebnice Earla Babbieho „The Practice of Social Research“. Rozhodli jsme se po zralé úvaze, že rozdělíme deset nejdůležitějších kapitol této klasické učebnice mezi tři povinné kurzy analytických metod výzkumu tak, aby se jejich přednášky a cvičení přestaly mezi sebou překrývat. Zvětšíme počet kurzů přednášených v angličtině a počet partnerských univerzit v programu Socrates. Nyní si i sociologové budou moci okusit nefalšované britské prostředí.

Ad 3. Pokud se naskytne možnost studia v zahraničí, doporučoval bych ji využít, protože úrovně špičkových zahraničních univerzit naše pracoviště ještě nedosahuje. Zkušenosti ukazují, že se naši bakaláři v cizině neztratí, ale i zde platí, že štěstí přeje připraveným.

Michal Mejstřík – IES

Michal MejstříkAd 1. Po roce začne student chápat jak základní abstraktně-logické myšlení (díky matematice), tak i základy teorie a praktické aplikace teorie. Jako absolvent BA bude schopen anglicky vyjadřovat teorie v praxi a nebudu se bát bilinguálního života a psaní esejů.

Ad 2. Zde osvědčený model, který máme v úmyslu dále zlepšovat.

Ad 3. Náš magistr je vždy bilinguální a dovoluje si zachovat českou i anglickou terminologii a plynule pokračovat v zaměstnání. Při studiu v zahraničí mají tamější absolventi občas problémy s českou terminologií a omezenou možnost uplatnění v ČR. Faktem je, že momentálně mají zahraniční univerzity mimořádný zájem o výměny s UK.

1 746 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.