Přejmenování FSV: Hozík vs Polívka

Jinonice

Co si o návrhu na přejmenování FSV myslí dva prominentní studenti FSV? Na jedné straně je údajná paretovská změna, na druhé argumenty, které ji vyvrací.


Dejme ekonomii místo, jaké má na všech ostatních školách!

Autor: Tomáš Hozík

Po přečtení řady diskusních diskuzních příspěvků na internetu je dle mého názoru na místě v prvé řadě vyjasnit, že přejmenování není snahou o štěpení fakulty. Není žádným zásahem do fungování nebo do struktury fakulty, nijak nemění pozici jednotlivých institutů, je jen přidáním slova nad pomyslnou vstupní branou do naší školy.

Zkraje článku je diskuzi třeba zasadit do našich reálií. Uvědomme si proto, že na všech školách univerzitního typu v Česku se s ekonomií nebo disciplínou z ní přímo vycházející setkáváme v názvu některé z fakult, proč tedy ne na Univerzitaě Karlovaě? Znamená to snad, že by se na UK pěstovala ekonomie podřadná, ekonomie, jež si nezaslouží to, co je všude jinde standard? Nikoliv, pevně věřím a pravidelnými žebříčky vysokých škol jsem v tomto názoru utvrzován, že na IES, a tedy Univerzitě Karlově se pěstuje ekonomie špičková, jedna z nejlepších, snad dokonce nejlepší v Republicerepublice. Dejme proto ekonomii stejné místo, jako má všude jinde, aniž bychom byli nuceni “trhat“ fakultu a ztratit taktím všechna pozitiva plynoucí z koexistence jednotlivých vědních disciplín pod jednou střechou. Přejmenování fakulty ji nerozvrací, nýbrž hledá její budoucí podobu tak, aby fungovala co nejlépe a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Nepřijímejme proto neurčité vize propagace, ale udělejme opravdový kok, kterým dáme světu vědět o naší existenci.

Vedle toho, že by ekonomie na Univerzitě Karlově konečně získala místo, které ji ve světle výše prezentovaných faktů právem náleží, mělo by přejmenování i praktický dopad. , pPojďme se na něj podívat blíže.

Kvalita každé vysoké školy je především určena především dvěma klíčovými faktory,: kvalitou přednášejících a kvalitou studentů. K čemu přednášek matematické analýzy, když studenti nebudou umět malou násobilku? K čemu přednášet složité ekonomické modely, když student neudrží v hlavě víc než dvě poslední věty přednášejícího? Pokud budeme nadále sledovat trend opadajícího zájmu o IES a zeširoka vyprávět o nutnosti celofakultní propagace, jež tolikrát zklamala, brzy se na přednáškách dočkáme armády právě takových studentů. Ptám se, jak na takovou situaci zareagují špičkoví pedagogové, kteří mají lví podíl na součastné úrovni IES? Takoví lidé se dle mého názoru přesunou za schopnějšími studenty, tedy na školy, jejichž úroveň se dnes s IES dá stěží srovnat, na školy jejichž jedinou součastnou výhodou je název, název který předává potřebnou informaci uchazeči, jeho rodičům, studijní referentce, širokáé veřejnosti., názevNázev, který nám tolik chybí. Nebudeme-li jednat, může se stát, že ze dvou pilířů kvalitního vzdělání, které doufám stále ještě máme, nezbude zanedlouho ani jeden. Nepřijímejme proto neurčité vize propagace, ale udělejme opravdový krok, kterým dáme světu vědět o naší existenci, krok, který přiláká do lavic další kvalitní studenty, krok, který v delším období přispěje k zachování vysoké kvality výuky na IES a tím i vnímání FSV, jakožto vynikající vzdělávací instituce.

Nebavme se proto o tom, zda je, či není ekonomie sociální vědou, bavme seale o tom, zda chceme, aby byla naše fakulta vnímána za deset let stejně pozitivně jako dnes.

Přejmenování je čin, který by pro ekonomy měl řadu pozitivních dopadů, zbytku fakulty by neuškodil nebo mírně prospěl.

Sebestředným, ostatním nepřejícím chováním není proto snaha změnit název fakulty, ale boj proti této změně.

Tomáš Hozík

Autor: Tomáš Hozík, senátor v AS FSV za IES, thoz@email.cz

FESV? A proč ne FEPTSSMKSŽ?

Autor: Martin Polívka

Ekonomové jsou pevně rozhodnuti přidat zmínku o sobě do názvu naší fakulty. Padly už různé návrhy, poslední varianta počítá s tím, že bychom se nově jmenovali Fakulta ekonomických a sociálních věd (FESV). Na IES argumentují především tím, že je současný název fakulty marketingově znevýhodňuje oproti jiným školám v oboru. Prý si ekonomii na Fakultě sociálních věd maturanti nepředstaví. Opomíjejí ji také tvůrci hitparád vysokých škol v českém tisku, takže se FSV mezi institucemi vyučujícími ekonomii moc často neobjevuje. Legitimitu svého požadavku pak IES dokládá svým přínosem pro pokladnu a vědecký kredit fakulty. Změna názvu sama o sobě běh fakulty neovlivní. Nejde však o něco víc, než o kosmetickou úpravu, která pomůže ekonomům a ostatním oborům na FSV neublíží?

Nejen jazykový problém

Název „Fakulta ekonomických a sociálních věd“ či jeho obdoby jdou proti logice jazyka. Ekonomie je sociální věda, protože se zabývá hlavně lidským chováním. Mezi sociální vědy ji řadí také Frascatiho manuál publikovaný OECD, který proděkan Cahlík vyvěsil asi před rokem na fakultní diskusní fórum. Norman G. Mankiw říká v úvodu své populární učebnice Zásady ekonomie, že ekonomie je „skutečná“ společenská věda. Pokud přejmenujeme FSV na Fakultu ekonomických a sociálních věd, vytvoříme tedy z jazykového hlediska paskvil, ne zcela nepodobný perličkám jako „lidová demokracie“ (= lidová vláda lidu).

Budeme se přejmenovávat znovu a znovu, až vznikne Fakulta ekonomie, politologie, teritoriálních studií, sociologie, mediálních a komunikačních studií a žurnalistiky?

Nikdo také nemůže zaručit, že Fakulta ekonomických a sociálních věd UK mezi desítkami vysokých škol vyučujících ekonomii nezapadne stejně jako současná Fakulta sociálních věd. Pro veřejnost bude ještě dlouho Ekonomkou s v velkým E Vysoká škola ekonomická (VŠE), tak jako Medicínou s velkým M jsou pořád ještě lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ne třeba medicína na Masarykově univerzitě v Brně, všem žebříčkům v novinách navzdory.

Škatulku „sociální vědy“ by mohli považovat za znevýhodňující i představitelé dalších oborů. U neznalého evokuje především sociologii, v menší míře pak politologii. Jak k tomu ale přijdeme my z mezinárodních teritoriálních studií, tedy oboru, o jehož existenci široká veřejnost nejenže netuší, ale má rovněž problém si pod ním cokoli představit? A co marketingová komunikace a public relations, kterou by maturant taky spíš čekal někde na VŠE či na DAMU? Budeme se tedy přejmenovávat znovu a znovu, až vznikne Fakulta ekonomie, politologie, teritoriálních studií, sociologie, mediálních a komunikačních studií a žurnalistiky s marketingově jistě přitažlivou zkratkou FEPTSSMKSŽ? Takový nápad je samozřejmě šílený. Jenže proč by ekonomové měli dostat své specifické místo v názvu a ostatní nikoli?

Společně za jeden provaz a dál

Úvahy o přejmenování fakulty je třeba uchopit jako výzvu. Největší výhoda současného názvu Fakulta sociálních věd je jeho syntetičnost. Vystihuje totiž dokonale vše, co se na FSV učí, aniž by povyšoval či ponižoval kterýkoli obor. Ani pro uchazeče o studium ekonomie by vlastně neměly „sociální vědy“ být matoucí, vždyť se ekonomie na střední škole učí v rámci předmětu Základy společenských věd. S nedostatkem uchazečů se ale potýkají i sociologové, klesající tendenci se snad podařilo zastavit na teritoriálních studiích. Na paty FSV šlape nejen brněnská Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, ale také soukromé vysoké školy.

Vedení fakulty by se tedy konečně mělo probudit a začít aktivně řešit palčivou otázku špatné propagace FSV jako celku. Ta totiž poškozuje všechny obory, byť naoko některé více a jiné méně. Proděkan pro PR by měl přestat být funkcí vytvořenou do počtu jen proto, aby každý institut měl ve vedení svého zástupce. Fakulta jako celek totiž může vyčlenit více finančních i lidských zdrojů než její jednotlivé části.

Zkrátka a dobře, ono navrhované začlenění ekonomie do názvu fakulty možná pomůže odstranit neznámost IES mezi veřejností. Ta je ale jen dílčím syndromem špatné propagace fakulty jako celku. Nedělejme kosmetické úpravy, z nichž plyne prospěch pro jeden institut, a to ještě nejistý. Snažme se řešit problémy v jejich skutečném a celém rozměru. Jedině taková řešení totiž přinesou opravdové výsledky.

Martin Polívka

Martin Polívka
bývalý šéfredaktor časopisu Sociál, student IMS
polivka[zavináč]ukmedia.cz


3 045 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (2 hlasujících, průměrné hodnocení: 4,50 z max. 5)
Loading...

Související články:

29 komentářů: “Přejmenování FSV: Hozík vs Polívka”

 1. Lubomír napsal:

  Když jsem se na gymplu rozhodl jít na novinařinu, hledal jsem v přehledech fakultu žurnalistiky. Trvalo mi dost dlouho, než jsem zjistil, že se studuje na FSV. Dovolím si tedy tvrdit, že problém není v názvu fakulty, ale její propagaci. FSV je stále oproti „fildě“ nebo „matfyzu“ mezi širší veřejností neznámá.

  Všude v Evropě jsou fakulty žurnalistiky (typicky ve východní Evropě). Moji přátelé se vždy divili, jaktože v Česku nemáme žádnou fakultu žurnalistiky 🙂 Vysvětlujte někomu, že se novinařina studuje na FSV 🙂

  A co fakultu rozdělit na 5 fakult, univerzita bude mít rázem 21 fakult?
  – Fakulta ekonomie
  – Fakulta sociálních věd
  – Fakulta žurnalistiky
  – Fakulta mezinárodních vztahů
  – Fakulta politických věd

  A aby to kolegům na PřF nebylo líto, doporučuji jim poradit, aby svou fakultu rozdělili na Fakultu biologie a Fakultu geologie. Můžeme administrativně docílit toho, aby se UK stala jednou z největších univerzit v Evropě.

  A že ekonomové produkují nejvíce vědeckých článků? A koho to, proboha, zajímá?

  Zeptejte se studenta překladatelství-tlumočnictví, co studuje. Odpoví, že „fildu“. A zeptejte se studenta, řekněme německých studií. Co vám odpoví? „Studuju IMS“.

  Co takhle se začít identifikovat s celou fakultou, nebo ještě lépe celou univerzitou? Opravdu je tak důležité, kdo na jaké katedře (institutu) studuje???

 2. jilm napsal:

  Identifikace IES s FSV je nulová. Alespoň z pohledu studenta, který z Opletalky vytáhne paty tak leda kvůli úvodu do sociologie a francouzštiny. To se nezmění, dokud škola bude takto roztahaná.

 3. mirek napsal:

  Přejmenování je nesmysl a nic neřeší. Pokud je ekonomie jednou ze společenských věd, nechť současný název zůstane. Pokud ale zastánci říkají, že ekonomie nemá s těmito vědami nic společného, pak je otázka, co vlastně na FSV dělají? Naše fakulta by budovu v Opletalce jistě využila 🙂

  Teď vážněji. Problém je v tom, že IES se během let odklonil od původní vize a stává se z něj něco mezi lehčím matfyzem a těžší ekonomkou. Bohužel navíc vede společenskovědní fakultu někdo, kdo má blíž k Matfyzu než ke společenským vědám. A dokonce se tím ani netají. Když se k tomu pak připojí člověk, který považuje ekonomii za „nadvědu“, vyjde z toho takový nesmysl jako je přejmenování celé školy podle jednoho z víc než desítky oborů.

  (Nerad bych se dočkal toho, až se bude podle stejné logiky přejmenovávat třeba ministerstvo dopravy na ministerstvo dopravy a silnic jen proto, že si tam zrovna nějací mejstříci usmyslí, že silnice jsou něco důležitějšího…)

  Říkat, že jde o změnu, která někomu pomůže a nikomu neuškodí považuji skoro za drzost. Ptal se někdo na názor 80 % studentů FSV, kteří ekonomii nestudují?? Těm totiž taková změna nic nepřinese. Naopak, v dnešní době plné pochybných soukromých vysokých škol (a dost často právě „ekonomicky“ zaměřených) je slovo ekonomie v životopisu spíš na obtíž.

  Tím rozhodně nechci podceňovat kvalitu IES, ostatně většina institutů se může na úspěchy ekonomů jen závistivě dívat. Jsem akorát přesvědčený o tom, že se obor může dál kvalitně rozvíjet i pod současnou „značkou“ FSV.

 4. kaše napsal:

  já jsem pro FEPTSSMKSŽ:)

 5. Kristýna napsal:

  Zajímalo by mě, v jakém smyslu jsou pánové Hozík a Polívka prominentními studenty. Díky.

 6. Daniel napsal:

  Protoze jeden je senator (jako uz v minulosti desitky dalsich) a druhy prosel casopisem social jako desitky dalsich:-) a hlavne! je ve tretim rocniku IMS.-) a pak to zaujme, ja bych si treba polemiku neprecetl, nebyt toho „prominentni“ v titulce.. natolik me to prekvapilo, ze jsem chtel vedet co prominentni bude napsano.

  kdyz se rekne prominenntni predstavim si tak sebe, jirku szanto a tak— ja byl taky v socialu a jirka je taky senator:-) UPs nebo ne?

  ne ted vazne prominentni je pro me treba Martin Palán.a to jo ze jo:_)

 7. Radovan Fišer napsal:

  Dan to řekl zcela úplně přesně, Kristýno.
  Tedy skoro přesně, možná psal trochu ironicky; pro mě jsou ti dva prominentní, protože jsou známí, nedělají jen na sebe a tak.

 8. fr napsal:

  „Problém je v tom, že IES se během let odklonil od původní vize a stává se z něj něco mezi lehčím matfyzem a těžší ekonomkou.“
  ???
  A jaká byla ta původní vize? Současná ekonomie prostě JE silně matematizovaná a je jen dobře, že IES jde stejným směrem.

 9. RF napsal:

  A když se k tomu přidá názor čím dál tím více lidí, že nejlepší předměty na IES začínají na slovo „matematika“, tak je vymalováno.

 10. martin polívka napsal:

  Rád bych upřesnil, že jsem poprosil webmastera, aby odstranil z perexu slovo prominentní, protože se tak necítím.

 11. daniel napsal:

  :|-)) bod pro tebe martine)

 12. martin p. napsal:

  Asi nejvíc mě na článku kolegy Hozíka zaujala tato myšlenka:

  „pokud budeme nadále … zeširoka vyprávět o nutnosti celofakultní propagace, jež tolikrát zklamala…“

  Upřímně: jak může zklamat něco, co nikdy neexistovalo a neexistuje?

 13. TomasH napsal:

  Celofakultní propagace samozřejmě existuje. Jejím příkladem je záložka „pro uchazeče o studium na webu FSV“. Navíc předpodládám, že proděkan pro PR vyvíjí alespoň nějakou činnost.

  Prominentním studentem se necítím být. U článků pro Sociál kde nebylo relevantní členství v senátu jsem byl na vlastní žádost a proti zvyklostem vždy uváděn jen jako student FSV.

  Pokud tak pevně trváme na vymezení sociálních věd, bylo by na místě ostatním fakultám přebrat sociálněvědní obory, které si jistě neprávem uzurpovaly (historie, psychologie…).

  Tento rok bylo na IES přijato cca. 50% uchazečů. Porovnejte prosím s Vašimi instituty.

  ad. Identifikace s FSV (popř. UK) namísto institutu. Taková identifikace by musela plynou ze spokojenosti studentů s fakultou, s jejím obecným uznáním… Muselo by být racionální se identifikovat s fakultou namísto institut. Jinak si to samozřejmě můžeme dát do „centrálního plánu“.

 14. Luboš napsal:

  V souvislosti s touhle diskuzi co je a co neni socialni veda me prijde vhodny tenhle strip: http://xkcd.com/435/

 15. martin p. napsal:

  TomášH: díval ses někdy na tu položku „Pro uchazeče o studium“. Vážně ti technické informace s úředním názvem a kódem oboru a bankovním spojením na fakutlu přijdou jako propagace? Co se týče činnosti proděkana pro PR – pokud vím, tak jej akademický senát kritizoval za chybějící koncepci a nečinnost.

  Ad počet přijatých lidí..na IES se hlásilo zhruba stejně lidí jako na IMS (kolem 500). Problém je, že IES přijal letos ke studiu 212 lidí, nejvíc z celé fakulty. IMS vzal třeba jen 100 lidí, takže se dobral větší selektivity…

  Ne, teď vážně. Propagace je problémem celé fakulty. A jako takový by se měl řešit. Přejmenování na FSVE je řešení podobné tomu, co se kdysi dělalo v Rusku – když bylo třeba vytvořit dojem, vzaly se peníze na údržbu a přední fasáda domů na hlavní ulici dostala nátěr. Malíři natírali přímo i zavřená okna, která pak nešla otevřít. Vážně se Vám milí kolegové nezdá, že kolem toho přejmenování nepřemýšlíte až příliš abstraktně?

 16. TomášH napsal:

  Propagace existuje. Je jím například uvítání na stránce FSV a slovo děkana. Zda jde o propagaci kvalitní je věc druhá.
  Z mé strany považuji téma „existuje propagace“ za ukončené.

  Pokud máš kapacity a profesory na přijetí 200 lidí, přijmeš jich 50 protože chceš být selektivní, v nevyužité části zatlučeš dveře a profesorům zkrátíš na čtvrtinu plat? Pozoruhodná koncepce.

  Analogie s Ruskem je zcestná. Všechny náklady by se platily ze zdrojů sponzorů IES. Navíc celá myšlenka je taková, že ostatním částem fakulty by přejmenování neuškodilo. Tvé přirovnání skřípe jako okna v něm.

  Možná se na přejmenování díváme abstraktně, což je jistě lepší než zaslepeně.

 17. martin p. napsal:

  Propagace existuje, ale zdaleka není tím, čím by mohla být. nemyslím si, že dopis děkana osloví dostatek maturantů. Pro mě by páteří dobré propagace byla kvalitní barevná brožura s informacemi o jednotlivých oborech, které se na FSV studují, o našich dobrých profesorech, možnostech výjezdu do ciziny, bohatém společenském životě. Znamenalo by to také více chodit po gymnáziích, pořádat daleko lepší dny otevřených dveří, více využívat soft-power v podobě absolventů FSV, kteří pracují v různých sférách veřejného života (př. velmi mnoho novinářů nejen z IKSŽ jsou absolventi FSV). Nic takového naše fakulta nemá a podle všeho ani nechystá. Masarykova univerzita v Brně, VŠE a další naši konkurenti na trhu uchazečů si počínají daleko šikovněji, proto jsou mají mnohem více uchazečů.

  Analogii s Ruskem jsi nepochopil. Pro mě je přejmenování, alespoň v tom kontextu, v jakém je prezentovanéno, prostě špatné řešení problému. Možná, že má řešit jiný problém a pak bych rád slyšel, že tomu tak je.

  Ad. selektivita, máš samozřejmě pravdu. Jenže také platí (viz VŠE), že čím více lidí přijmeš, tím méně selektivity docílíš. Dobře na to šli na marketingu nebo na žurnalistice – mají obrovské množství uchazečů, takže postupně navyšují počet přijatých. IES, pokud vím, nízký počet přihlášek trápí několik let, takže zvyšovat počet prváků, mi nepřijde příliš rozumné. Respektive – přijde mi jako nesmysl říkat na jedné straně „musíme přejmenovat fakultu, protože poměr přijatých a nepřijatých studentů není uspokojivý“ a zároveň zvyšovat počet přijatých. To je trochu začarovaný kruh, nemyslíš?

 18. martin p. napsal:

  a ještě jedna věc – byl bych velmi nerad, kdyby najednou mělo platit: „ekonomové mají spoustu peněz a sponzorů, tak si s fakultou budou dělat, co chtějí“

 19. TomášH napsal:

  Jsem rád, že jsme se shodli na existenci propagace. Souhlasím, že je bídná.

  Analogie s Ruskem – V podstatě jediné, co mají ty dva případy společné je, že je považuješ za špatné řešení problému. Proč uvádět takovou analogii, když můžeš napsat „přejmenování je dle mého názoru špatné“. Obecně mi přijde nefér přirovnávat přejmenování fakulty k situaci v totalitním Rusku. (Ač se mi nelíbí někteří představitelé naší země, nebudu je přirovnávat k Heydrichovi. Příště by bylo vhodnější zbytečně nezveličovat.)

  S počtem přijatých je v zásadě situace taková, že ač se papírově přijímá víc a víc lidí, počet prváků na IES je stabilní, nebo dokonce mírně klesá. Stále menší procento lidí se nakonec rozhodne jít na IES. Aby se naplnily kapacity, musí se nabízet místo stále více lidem.

  Ekonomové mají spoustu peněz, dělají si s fakultou, co chtějí. Tohle snad nemyslíš vážně. V tvém příkladu nátěr fasády znemožnil opravy domu. Já tě jen upozorňoval, že nátěr fasády (případné přejmenování) nijak fond oprav domu (zkrátka rozpočet fakulty) neovlivní.

 20. martin p. napsal:

  Jsem rád, že jsme se shodli, že propagace je bídná a tudíž by stálo za to na této frontě významně zapracovat.

  Můj příměr pořád nechápeš. Nezáleží na tom, kde (v jakém režimu) se přemalovávají fasády, aby se zakryl špatný stav domu. Podstata je taková, že nátěr domu je závěrečná třešínka na dortu, která zevnitř stabilnímu domu přidává glanc. Pokud totiž do takového domu teče, nový nátěr na něm příliš nevydrží. A to je případ FSV – nevěřím, že přejmenování pomůže o tolik zviditelnit ekonomii na naší fakultě. Je to jedna z mnoha dimenzí problému špatné propagace oboru, ale nikoli jedinou a rozhodně ne tou hlavní. Nepřijde mi jako systémové řešení začínat z rekonstrukcí od obalu, protože obvykle se opravuje od nejzásadnějších vad (od jádra) a teprve potom se přejde k vnějšku.

  Ad. peníze – svým předchozím příspěvkem jsi mi připomněl jinou věc. Jedním z argumentů prof. Mejstříka bylo, že ekonomové generují pro fakultu peníze, takže si de facto přejmenování zaslouží (http://social.ukmedia.cz/mejstrik-bez-ekonomu-se-fakulta-bohuzel-propada-do-sedeho-prumeru).

 21. TomášH napsal:

  Nevěřím, že propagace kdy začne. Mluví se o ní, co jsem na fakultě. Je to bez výsledků a bojím se, že tak to zůstane. Podívej se na svůj příspěvek ze 4.6.2008. Tebou odcitovaná část je stále můj názor.

  Problém tvého příměru je, že se dá vyložit asi tak na tisíc způsobů. Verzi kterou teď prezentuješ v těch původních dvou řádcích čtenář najde těžko. Já bych mohl říct: „Šaty dělaj člověka“ (vzít si z toho „vnějšek je důležitý“) a jsme zacyklení. Dvě protichůdná přirovnání ke stejné situaci. Které je teď lepší? Nemyslím si, že bylo šťastně voleno.

  Peníze – Martine, já řekl, že by se přejmenování platilo ze zdrojů sponzorů bez nákladů pro fakultu a tys hned v dalším příspěvku řekl, cituji: „byl bych velmi nerad, kdyby najednou mělo platit: “ekonomové mají spoustu peněz a sponzorů, tak si s fakultou budou dělat, co chtěj픓. Jak má sakra čtenář vědět, že myslíš na nějaký rok starý rozhovor s prof. Mejstříkem? ještě když tam konkrétně zmíníš slovo sponzoři (jako já v pův. příspěvku), teď mi prosím netvrď, že to byla reakce na Mejstříka a ne na mě.

 22. TomášH napsal:

  První věta původně říkala: Nevěřím, že propagace kdy přinese výsledky. Bechtěl jsem mít v textu moc „výsleků“, tak jsem to smáznul a vzhledem k předešlé diskuzi z toho vznikl trošku paskvil… Proto za první větou prosím hledejte: “ Nevěřím, že propagace kdy přinese výsledky“

 23. martin p. napsal:

  Zajímavé je, že jsem ten příměr říkal několika lidem, a všichni jej pochopili správně…

  Věřím, že propagace fakultě může pomoct. Pomohla už celé řadě jiných škol. Ostatně – tady neobjevujeme Ameriku. Skoro žádný výrobek, byť sebelepší kvality, se dnes neprodá, pokud není doprovázen šikovným marketingem. Problémem FSV je, že proděkani pro PR zatím nebyli šikovní. To ale neznamená, že dělat propagaci je špatný nápad. Jen platí, že to není tak jednoduchá záležitost, měli by jí dělat odborníci, kteří mají čas se jí věnovat, nikoli vědečtí pracovníci, jak tomu bylo dosud.

  Ad peníze – tvůj argument „nemějte obavy, změna názvu nebude stát fakultu ani korunu“ stejně jako argument prof. Mejstříka „naši absolventi sponzurují jako jediní fakultní plesy“ se mi nelíbí. Ať už to Ty i prof. Mejstřík myslíte jakkoli, nevěřím, že by argument peněz měl sloužit ve prospěch přejmenování fakulty. A to právě proto, že jeho použití zavání tezí „my máme peníze, takže si můžeme udělat a zaplatit cokoli.“

 24. TomášH napsal:

  Ad peníze – Přečti si pořádně kurz celé diskuze. V tvém zcestném příměru byly peníze problém, já jen řekl, že peníze problém nejsou.

  Ad propagace – O propagaci se mluví, co jsem na fakultě, není z ní NIC kloudného a nevěřím, že kdy bude. Na to jsem ostatně poukazoval v původním článku. Jinak souhlasím, že kvalitní propagace v rukou profesionálů by byla krokem vpřed.

  Ad příměr – Úroveň obhajoby tvého příměru jasně ukazuje, že je tato diskuze už za zenitem.

 25. martin p. napsal:

  Můj příměr nebyl zcestný. Jeho smyslem bylo poukázat na to, že přejmenování je nesystémový krok, protože neřeší jádro problému, ale jen (některé) jeho symptomy. Máš pravdu, tato diskuze je za zenitem. Je těžké diskutovat s někým, kdo nechce (nebo neumí) naslouchat.

 26. Radovan Fišer napsal:

  Pánové, rád bych tuto debatu ukončil, protože již dle mého názoru nepřináší nic zajímavého. Slovem moderátora tedy uplynul čas naší nedělní partie či sedmičky. Pokud chcete, reagujte dále, pokud ne, nemusíte, a již to nebude bráno jako útěk z boje.

 27. Fibonucci napsal:

  Neberu jako argument proti přidání slova Ekonomie do názvu fakulty to, že se na fakultě vyučuje víc jak deset oborů a žádný si přece nevyskakuje. Jenom se tak zeptám, je nějaký z těchto oborů tak proslavený v ČR, jako je ekonomie na IES? Nedává to rázem celé fakultě lepší image? Nevezou se s tím náhodou i ostatní instituty?

  Cožpak nechápate sociologové, marketingoví komunikátoři a ostatní, že na přidání tohoto slova do názvu nakonec vyděláte? Pokud absolvujete tuto školu a budete mít v razítku i to slovo Ekonomie navíc, tak budete rázem vypadat, jako že máte co do činění i s ekonomií. To jen proto, že nechápu, co se tomu tak bráníte.

  A za další. Nemá snad IES právo si malinko „dupnout“, když má jednoznačně vynikající pověst a kraluje žebříčkům? Ekonomie se velmi vzdaluje ostatním společenským vědám a jestli chcete tvrdit opak, tak si vzpomeňte na svůj celofakultní předmět Úvod do ekonomie. Jak se vám to absolvovalo? Typická společenská věda, co říkáte? Akorát nevím, proč jste si vydupali Půlpána místo Hlaváčka. Asi jste tento předmět nepovažovali zrovna za oddechovku. Takže se asi shodneme na tom, že ekonomie není stejná jako ostatní společenské vědy na FSV a důvod pro diskusi o změně názvu zde je.

  Nechápu, proč nám to nepřejete:-) A jestli předchozí řádky zněli poněkud tvrdě, tak jsem to tak nemyslel. I když jste si o to řekli:-)

 28. Lucka Majstrova napsal:

  K diskuzi jako takové se vyjadřovat nebudu. Jen k jedné věci, která mě osobně nazlobila.
  Martin P. kritizoval špatnou úroveň dnů otevřených dveří a propagace na středních školách. Protože se tu mluví hlavně o IES, tak jsem si tuhle kritiku vzala (jako studentka IES a bývalá koordinátorka E-klubu) osobně. Studenti IES totiž v rámci E-klubu vzali zrovna tyto dvě akce do svých rukou. Obou dnů otevřených dveří jsme se (ač se konaly v největší vřave zkouškového období) zúčastnili a věnovali se půl dne aule plné zájemců. Nevypadali, že by se nudili a odcházeli nespokojení. Co se propagace na školách týče, vyrobili jsme vlastní plakátky a brožury a naši studenti osobně navštívili 50 škol a na dalších 20 vyvěsili plakáty (vše najdete ve zprávě E-klubu za první pololetí ak.roku 2007/2008). Krom toho na našem fóru zodpovídáme dotazy uchazečů o studium. Tím jsem nechtěla říct, jací jsme mladí géniové, nicméně, že pouze nefňukáme, ale hodně jsme toho už udělali (protože víme, že od fakulty se ničeho nedočkáme) ve svém volném čase a na náklady IES. Tedy ano, ač se o tom pan Martin P. zřejmě neinformoval, IES nezávisle na fakultně má i svoje vlastní marketingové aktivity a nečeká na možné přejmenování jako na spásu shora.

 29. martin p. napsal:

  Lucko moc nerozumím Tvému tvrzení, že jsem se, coby „pan Martin P.“, „zřejmě neinformoval“, o marketingových aktivitách IES a že kritizuju špatnou úroveň dnů otevřených dveří.

  O něco výše v diskuzi jsem napsal „Znamenalo by to také více chodit po gymnáziích, pořádat daleko lepší dny otevřených dveří…“. Apriori nic o špatné úrovni dnů otevřených dveří nebo o špatném chození po středních školách v té větě nestojí. Měl jsem spíš na mysli fakt, že tyhle akce pořádají instituty bez patřičného materiálního a institucionálního zabezpečení, tedy jaksi amatérsky „na kolenou“ a především bez jakékoli koordinace ze strany fakulty. Představoval bych si – a to opakuju už aspoň po sté – provedení marketingového průzkumu, který zjistí co vlastně maturanti chtějí a jak je oslovit. Představoval bych si, že fakulta bude mít nějakou jednotnou barevnou brožuru na křídovém papíře, kterou bude zasílat středním školám. Představoval bych si daleko lepší webovou stránku – ta současná je jak grafikou, tak i funkcemi a obsahem už prehistorická. Představoval bych si daleko lepší využití velmi početných absolventů fakulty v médiích. A tak dále a tak dále.

  Vůbec nerozumím Tvé narážce, že jsem se neinformoval o aktivitách studentů IES na propagaci. O plakátech IES vím – mám ten dojem, že jsem jeden viděl na „svém“ gymplu. O dnech otevřených dveří IES vím také – koneckonců jsem před 4 lety jako uchazeč o studium na IES jeden navštívil a udělal na mě velký dojem.
  Na druhé straně: studenti IMS chodili už před několika lety (v době, kdy jsme Ty i já měli ještě hodně daleko do maturity) po středních školách. Předloni jsem se osobně podílel na formulaci dopisu určeného středoškolským učitelům a studentům a dále na přípravě a organizaci dnu otevřených dveří, který měl – soudě dle tleskající plné auly J1034 – docela úspěch. A mimochodem – skvělý a neotřelý nápad měli sociologové. Letos na jaře upravili svůj web tak, že po načtení http://iss.fsv.cuni.cz naskočil speciální a mimochodem velmi zdařilý web pro uchazeče. Informovala ses o tom, slečno Lucie? 🙂

  Ano, ani na IMS (a na ISS a jistě i na dalších institutech) nečekají na spásu shora… Jenže v tom problém není. My (tedy Ty, já, naši kamarádi a lidi z ISS) de facto suplujeme neschopnost a nečinnost fakulty v oblasti marketingu. Všichni (nejen Vy na IES) to děláme s velkou chutí a nasazením a myslím, že i – vzhledem k možnostem – poměrně úspěšně. Jenže naše činnost takhle „na koleni“ má svá omezení. Profesionální propagace financovaná fakultou a organizovaná odborníky či specializovanou firmou by byla zřejmě daleko účinnější a pravděpodobně i časově úspornější.

  A co udělá FSV? Problém propagace 4/5 institutů (jediný, kdo ho nemá, je IKSŽ) děkan navrhne řešit tak, že se má pomoct jedinému insitutu jeho zvýrazněním v názvu. Dost nesystémové řešení, nezdá se Vám?