Petrusek slaví 70

Jeden ze zakladatelů Fakulty sociálních věd, její bývalý děkan, profesor na katedře sociologie a oblíbený přednášející Úvodu do sociologie pro nesociology, profesor Miloslav Petrusek oslaví 15.10. své sedmdesáté narozeniny. U příležitosti tohoto jubilea se v pátek 13.10. bude konat konference „Chaos a řád ve společnosti a v sociologii“.

Konference, která je volně přístupná všem příchozím tedy i studentům, začne v devět hodin v budově fakulty v Jinonicích. Místnost ještě není přesně stanovena, ale podle slov vedoucí organizátorky Aleny Miltové: „to proběhne na osmdesát procent v aule“. V případě těch zbylých dvaceti procent budou návštěvníci navedeni pomocí šipek, které připraví dobrovolníci z řad studentů.

Na konferenci, která je rozdělena do tří bloků, vystoupí přednášející z naší fakulty, z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, z Inštitútu pre verejné otázky v Bratislavě, ze Sociologického ústavu z Prahy i Bratislavy a mnozí další. Pozvání přijali i sociologové z Polska. Dva příspěvky tedy budou v polštině ale, jak nám řekla paní Miltová: „k těmto vystoupením budou předem k dispozici české překlady.“ Přesný program konference je k nahlédnutí na internetových stránkách fakulty, mezi novinkami Institutu sociálních studií.

V pátek v devět hodin bude též uvítána a představena nová kniha pana profesora: Společnosti pozdní doby. Soubor sociologických esejů, kde autor abecedně seřadil a vysvětlil pojmy, kterými sociologie a jí příbuzné vědy označují moderní a postmoderní společnost, bude v prodeji během celé konference.

Po ukončení diskuse na závěr třetího bloku se společnost přesune na přátelské setkání s oslavencem. To by tedy mělo probíhat od šesti hodin v prostorách jinonické menzy. Přijít poblahopřát můžou nejenom bývalí ale i nynější studenti pana profesora, ovšem jak bylo oznámeno: „Jubilant si upřímně nepřeje dlouhé jubilejní proslovy a nákladné dary.“

Celá akce probíhá pod záštitou ISS a katedry sociologie Filozofické fakulty UK a organizace se ujala paní Alena Miltová a Emilka Krejčová s pomocí studentů bakalářského, magisterského i doktorandského studia. Mimo jiné oslava narozenin pana profesora dokazuje, že i v pátek třináctého se můžou dít dobré věci. A s přáním všeho nejlepšího a mnoho zdraví se připojuje i redakce časopisu Sociál.

1 161 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.