Archiv strana 50

Stipendia se omezila kvůli přečerpání

Původním smyslem stipendií pro podporu studia v zahraničí bylo kompenzovat studentům snížení stipendia programu Sokrates/Erasmus v souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie. V tomto smyslu začalo vedení fakulty od roku 2004 vyplácet účelová stipendia. Vše se dělo podle platného stipendijního řádu a stipendium bylo vypláceno jako příplatek ke stipendiu programu Sokrates do maximální výše 40 000 Kč. Žádosti o stipendium posuzoval děkan, respektive proděkan pro studijní záležitosti a většině z nich bylo vyhověno.

Studenti sobě. A hlavně ne za své

Letos v dubnu akademický senát fakulty schválil na návrh tehdejšího šéfredaktora fakultního časopisu a propagátora organizovaného studentstva a jeho aktivit, dokument k projektu „Studentské peníze“, který institucionalizuje pravidla systému podpory studentského života na fakultě.

V Cambridge čas na práci nezbývá

Bylo krásné májové odpoledne a já se slunil na trávníku u jinonického bufetu. Na odpolední přednášky se mi nechtělo, šprtání jsem měl už pokrk a s pohledem upřeným k blankytně modrému nebi jsem si říkal, jak je to krásné nikam nepospíchat. Když jsem se ale vrátil domů a zjistil, že mě vzali na studium v Cambridge, vše se dalo do nečekaného pohybu.

Mike Ferguson, prezident Studentské unie Univerzity v Cambridge: Spolkový život zbavuje studenty stresu

Studentské samosprávy na Karlově univerzitě se mají, v porovnání s Univerzitou v Cambridge, ještě hodně co učit. Pro tamějších 17 800 studentů tam funguje velká studentská unie zastřešující přes 500 rozličných klubů a spolků. Její letošní rozpočet přesahuje 17 milionů korun (a chtěla by dvakrát víc). Této nejaktivnější studentské unii ve Velké Británii předsedá Mike Fergusson, s kterým přinášíme exkluzivní rozhovor.

Studenti chtějí úvod o médiích

Úvod do ekonomie, sociologie a politologie absolvoval během studia na FSV každý. Zejména sociologům a politologům ale chybí kurz, který by je uváděl do problematiky médií, pro ně velmi důležité. Dočkáme se příští rok také celofakultního Úvodu do komunikace a médií pro „nežurnalisty“?

Fakulta je blíže vlastním insigniím

Fakulta sociálních věd nemá ani 16 let po svém založení vlastní insignie, při imatrikulacích a promocích musí studenti dosud přísahat na žezlo Filozofické fakulty. To by se však mělo změnit. Proděkan pro PR totiž vyhlásil ideovou soutěž na žezlo a logo fakulty.

International Club má za sebou rušný semestr

„Slyšel jsi někdy něco o International Club?“ ptá se v jinonickém bufetu očividný prvák svého kolegy. „Jasný,“ reagoval jeho spolužák, „zrovna minulý týden jsem byl na nějaké jejich party. Seznámil jsem se tam s jednou Mexičankou a Australankou.“

Studentské hodnocení jako pomsta učitelům? Mýtus!

Jako téma bakalářské práce si Michal Osuský vybral evaluace kurzů na vysokých školách. FSV jím navržený systém skutečně začala používat. A brzy k ní možná přibudou další. Sešli jsme se o jednom nepřívětivém podzimním odpoledni. Hodinka strávená v jeho společnosti byla více než příjemná. Přestože jsme mluvili o „závažných věcech“, odpovídal na otázky upřímně a s lehkostí.

Debatní klub učí studenty dobře argumentovat

Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy (DKUK) má na naší škole již šestiletou tradici. Členové univerzitního klubu se pravidelně schází k argumentačním kláním podle přesných pravidel britského formátu parlamentní debaty, ve které se dvoučlenné týmy snaží přesvědčit rozhodčí a publikum o svém pohledu na věc.

Cena Karla Engliše: je to (opět) doma!

V posledních deseti letech obdrželo Englišovu cenu šest studentů z IES. Ředitel institutu Mejstřík se může usmívat dále, protože i její nejnovější držitel vystudoval na IES. Laureátovi ceny Filipu Hájkovi jsme položili několik otázek.