Archiv strana 12

Listopadové číslo fakultního časopisu Sociál v prodeji od čtvrtka 3. 11.

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 vychází nové číslo fakultního časopisu Sociál. Listopadové vydání se zaměřuje na uplatnění absolventů Fakulty sociálních věd. Přináší také zprávu o roztržce mezi studenty sociologie a jejich vedením či rozhovor s ředitelem IPS Petrem Jüptnerem. Nechybí ani výsledky voleb do politologické samosprávy či reportáž studentky IMS o tom, jaké je to být hosteskou na Foru 2000. A extra bonus navíc. Stále platí soutěž o ceny v hodnotě 7 900 Kč od Student Agency. Stačí vymyslet ten nejlepší slogan pro náš časopis. K dostání za 20 Kč v budově Opletalova, Hollar (vrátnice) a Jinonice (u stolečku nebo u pokladny v bufetu) s číslem Respektu zdarma.

MISS UK: Osm finalistek vybráno

Dne 29.10. se v pražském hotelu Intercontinental uskutečnil legendárně první casting soutěže Miss UK. Zúčastnilo se jej přibližně třicet studentek Karlovy Univerzity. Do finále jich však postoupilo jenom osm nejlepších. Ty svedou další souboj už prvního prosince v klubu Roxy, kde bude probíhat finálový večer. Kterými disciplínami musely holky na castingu projít? A co je nejvíce zaskočilo?

Tak kolik je tady těch novejch? Přinášíme počty přijatých a zapsaných uchazečů v novém roce

  Přijatí   Zapsaní  
Obory 2010 2011 2010 2011
Ekonomie 217 203 158 151
AE bc.   26    
Marketingová komunikace a PR 58 69 57 61
Mediální studia komb. 162 128 104 81
Žurnalistika 78 84 64 74
Mezinárodní teritoriální studia 155 150 100 102
Teritoriální studia 111 86 79 48
Soudobé dějiny 94 71 57 48
Českoněmecká studia 36 20 26 16
Politologie a MV 187 191 102 108
Sociologie a soc. antrolopogie 113 114 31 33
Sociologie a soc. politika 212 210 78 56
  1423 1352 856 778
         
Ekonomie 61 83 46 59
Economics   41    
IEPS   66    
Mediální studia  108 93 74 57
Mediální studia kombinovaná 125 104 75 64
Žurnalistika 34 37 11 21
Americká studia 21 22 17 15
Evropská studia 13 11 8 7
Německá a rakouská studia 16 14 10 10
Ruská a východoevropská st. 12 16 10 14
Západoevropská studia 14 14 11 9
Bezpečnostní studia 46 67 30 32
Mezinárodní vztahy 50 56 23 39
Politologie 74 57 38 41
Sociologie 59 72 35 56
Veřejná a soc. politika 26 39 15 25
Veřejná a soc. politika komb. 64 60 50 44
  723 852 453 493
Zdroj: Alena Stará, studijní oddělení      

Vytvořte slogan Sociálu a vyhrajte jízdenky od Studenta za 7 900 Kč

Jsi kreativní? Zajímáš se o dění na fakultě? Baví tě cestování?

Na FSV se v září chystají konference i diskuse

Fakulta sociálních věd rozhodně neustrnula v prázdninovém tempu a ještě před začátkem nového akademického roku se na její půdě odehraje hned několik zajímavých diskusí a konferencí, a to dokonce s mezinárodní účastí.

„Bude zkouška, i když je ve čtvrtek stávka?“ Sociál zná odpověď

„Stávka? A jak se mám jako dostat do Jinonic?“ „Budou státnice, i když je stávka?“ Podobné dotazy si kladou všichni studenti, kteří měli na čtvrtek 16. června naplánovanou nějakou zkoušku nebo dokonce státnice. V ten den má totiž v Praze proběhnout stávka odborů.

Je téměř jisté, že doprava v hlavním městě bude výrazně omezena a tak není zase tak nepravděpodobné, že spoustu studentů, ale i pedagogů se do fakultních budov vůbec nedostane. Krizový scénář, který potvrdil proděkan pro studijní záležitosti Petr Soukup, je proto následující:

1) V případě běžných zkoušek bude student omluven a bude mu nabídnut náhradní termín.

2) U státnic se bude zkoušet dle toho, jak kdo dorazí. Pokud někdo nedorazí, dostane též náhradní termín co nejdříve.

3) U přijímacích zkoušek bude student automaticky pozván na náhradní termín.

Akademická obec FSV: Připravovaný zákon je nebezpečný, zajímá se o něj ale jen hrstka

Od protestních akcí až k odbornému článku o společenských důsledcích navrhované reformy, který je třeba řádně medializovat – i tak by se daly srhnout návrhy o tom, jakým způsobem by měla akademická obec Fakulty sociálních věd zareagovat na připravované změny ve vysokém školství. Kolem těch se napříč univerzitami i vysokoškolskými reprezentacemi rozproudila vášnivá debata a ani FSV nezůstala pozadu – k diskusi o pracovní verzi věcného záměru tohoto zákona svolal Akademický senát FSV dokonce shromáždění akademické obce.

Tomáš Cahlík: Lehce paranoidní zamyšlení nad návrhem nového zákona o vysokých školách

AS FSV UK se na svém jednání 12. 4. 2011 usnesl svolat shromáždění akademické obce FSV UK s jediným předmětem jednání – celofakultní diskusí k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. Zároveň vyjádřil souhlas s připomínkami UK k tomuto návrhu.

Festival ZLOMVAZ přinese divadelní představení, workshopy a módní přehlídky

Osmnáctý ročník jedinečného československého divadelního festivalu Zlomvaz, který pravidelně přináší to nejlepší z tvorby studentů divadelních fakult České a Slovenské republiky, se uskuteční ve dnech 18. – 21. května. Můžete se na něj přijít podívat do Divadla DISK, Divadla Archa a do Studia Ypsilon. 

Zpravodajské okénko z akademického senátu

Květnové zasedání akademického senátu FSV proběhlo v poněkud komornějším složení a předsedající místopředseda Tomáš Weiss vypadal zpočátku v čele celé sešlosti mírně osaměle.
Na programu jednání byl původně pouze harmonogram příštího akademického roku a vypadalo to, že jednání bude až neobvykle krátké, ukázalo se však, že jen o harmonogramu se jednat zdaleka nebude.