Archiv strana 10

Tomáš Cahlík: Lehce paranoidní zamyšlení nad návrhem nového zákona o vysokých školách

AS FSV UK se na svém jednání 12. 4. 2011 usnesl svolat shromáždění akademické obce FSV UK s jediným předmětem jednání – celofakultní diskusí k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. Zároveň vyjádřil souhlas s připomínkami UK k tomuto návrhu.

Festival ZLOMVAZ přinese divadelní představení, workshopy a módní přehlídky

Osmnáctý ročník jedinečného československého divadelního festivalu Zlomvaz, který pravidelně přináší to nejlepší z tvorby studentů divadelních fakult České a Slovenské republiky, se uskuteční ve dnech 18. – 21. května. Můžete se na něj přijít podívat do Divadla DISK, Divadla Archa a do Studia Ypsilon. 

Zpravodajské okénko z akademického senátu

Květnové zasedání akademického senátu FSV proběhlo v poněkud komornějším složení a předsedající místopředseda Tomáš Weiss vypadal zpočátku v čele celé sešlosti mírně osaměle.
Na programu jednání byl původně pouze harmonogram příštího akademického roku a vypadalo to, že jednání bude až neobvykle krátké, ukázalo se však, že jen o harmonogramu se jednat zdaleka nebude.

Velké srovnání pražských ekonomických škol

Je lepší IES nebo VŠE? Tuhle otázku si pokládá snad každý, kdo chce studovat kvalitní ekonomii. Protože výpočty a srovnání především českých novinářů často postrádají smysl a uveřejněným číslům se diví i laik, pokusili jsme se přinést vlastní hodnocení pražských ekonomických škol. Konec konců, jak těžké to může být?

Napětí na fakultě

Poté, co děkan fakulty Jakub Končelík navrhl, že na posty vedoucích vybraných oddělení děkanátu budou vypsána nová výběrová řízení, podala žádost o rozvázání pracovního poměru tajemnice fakulty Zuzana Beníšková. Podle našich zdrojů se minulý týden sešli ředitelé institutů s vedením fakulty, záležitostí se zřejmě bude zabývat na květnovém zasedání také fakultní senát.

Štafetová anketa: Vladimír Handl (IMS) se ptá Jiřího Raka (IMS)

Vladimír Handl (IMS) se ptá Jiřího Raka (IMS)

Květnové číslo Sociálu právě v prodeji!

V úterý 3. 5. 2011 vychází nové číslo fakultního časopisu Sociál. Květnové vydání přináší analýzu toho, jak si studenti stojí na poli dobrovolných spolků, rozhovor s mladým akademickým senátorem Martinem Krejčím či velké srovnání ekonomických škol. Nechybí ani informace ze zasedání akademického senátu či tentokrát dvojitá porce zažitků zahraničních studentů a kultury.

K dostání za 20 Kč v budově Opletalova, Hollar (vrátnice) a Jinonice (u stolečku nebo u pokladny v bufetu) s číslem Respektu zdarma. Co se do tohoto vydání Sociálu nevešlo, najdete na dále na našem webu.

Miloslav Petrusek: Kritická role společenských věd je nezastupitelná

Ač sídlí ve stejné kanceláři jako ostatní členové katedry sociologie, těší se profesor Miloslav Petrusek neobyčejné úctě. Ještě než začal náš rozhovor, sekretářky mu přinesly přímo do kanceláře kávu a tvarohový šáteček k snídani. S jedním z „otců zakladatelů“ Fakulty sociálních věd a význačnou postavou české sociologie jsme si povídali o veřejné úloze společenských věd, plánované reformě vysokého školství i budoucnosti české sociologie.

Dubnový Sociál je tady!

Měsíc se měsícem sešel a máme tu dubnové číslo „měsíčníku v době výuky“ Sociálu. V prodeji na obvyklých místech (Oplatalka, Hollar a Jinonice u stolečku nebo u pokladny v bufetu) od úterý 5.dubna.

A co se v něm dočtete?
Vedení po roce působení zpytuje svědomí a dostává od studentů vysvědčení. .
Rozhovor s Miloslavem Petruskem o roli společenských věd i novém zákoně o vysokých školách
Reportáž z mediální konference
Ekonomové uspěli v GMC
Proděkan Soukup varuje před opisováním
Kdo chodí na Sociologické večery

Za 20 Kč s číslem Respektu zdarma.

Anketa: Jak se Vám líbí nové webové stránky?

Nové webové stránky, které byly spuštěny se začátkem letního semestru, vzbudily u studentů i zaměstnanců poměrně značný ohlas.
Zeptali jsme se, jaký názor na ně mají někteří z nich, a zda si myslí, že by měly mít také webové stránky institutů jednotný vzhled?