Nově zvolení členové SIMSu: Reformy potřebují změnu!

Studenti teritoriálních studií počátkem prosince opět volili své zástupce do Samosprávy IMS. Nově zvoleným členů jsme proto položili tři otázky, týkající se jejich působení v této organizaci i její budoucnosti.

1. Co považuješ za současný největší problém IMS a jak chceš přispět k jeho řešení?
2. Měl by se podle tebe změnit volební systém do samosprávy (např. vyřešit nepoměr zástupců magisterského a bakalářského cyklu) a s tím i související nízká volební účast?
3. Jak vidíš budoucnost SIMSu po odchodu „generace zakladatelů“? Přežije v současné podobě, nebo bude směřovat ke skutečné studentské samosprávě?

Bakalářský cyklus

1. ročník
Václav Šmidrkal
scriptor [zavináč] seznam.cz

Prváci vybírali ze čtyř kandidátů a svým zástupcem zvolili 22letého Václava Šmidrkala, který obdržel 35 % hlasů.

1. Podstatné je doladit „reformu“ bakalářského studia. První ročník už nyní hledí s obavami k souborným zkouškám a satelitním seminářům k regionálním dějinám. Bude třeba posbírat zkušenosti letošních druháků a poučit se z nich.

2. Není třeba měnit volební systém. V rámci pracovních skupin se může práci pro SIMS věnovat každý, kdo o to má skutečný zájem. Stanovy SIMS však změnit lze, pokud někdo podá takový podnět.

3. Klíčové bude, jestli se na IMS najde soudržná skupina studentů, kterým nebude cizí dění veřejné a budou ochotni obětovat část osobního pohodlí ve prospěch veřejného blaha. Myslím, že zkouškou zralosti nové generace studentů IMS bude jarní Výjezdní zasedání.

2. ročník
Jiří Skoupý
jiri.skoupy [zavináč] volny.cz

„Kandidát, který není skoupý na činy“ – tak se před volbami prezentoval Jiří Skoupý, nový zástupce druháků, který získal 45 % hlasů. Tento ročník měl také nejvyšší volební účast, zúčastnila se více než polovina všech studentů.

1. Hlavní problém IMS je chaos plynoucí z probíhajících reforem, protože nikdo přesně neví, co a jak bude a jak vše dopadne. Mým cílem je přispět k nastolení jasného směru, kterým se bude institut ubírat v budoucnosti, a který bude přijatelný pro všechny.

2. Nepoměr zástupců Bc. a Mgr. se vyřešil sám od sebe neobsazením dvou magisterských míst. V budoucnu zřejmě bude v magisterském studiu více studentů než nyní, takže uvidíme do jaké míry bude tato „demografická změna“ odpovídat složení SIMSu.

3. Myslím, že právě odchod generace „founding fathers“ umožní vytvořit jistou kontinuitu, která je nutná pro přerod kamarádského spolku ve skutečnou studentskou samosprávu.

3. ročník
Třeťáci měli pouze jediného kandidáta, dosavadního zástupce Jana Svítila. Ten obdržel pouze 8 hlasů, což nestačilo ani na naplnění potřebné volební účasti (20 %). Volba proto nebyla platná a třetí ročník tak zůstává bez stálého zástupce.

Magisterský cyklus

Nezájem studentů magisterského studia o dění na institutu se projevil i ve volbách do SIMSu. Ve dvou obvodech (Americká a Ruská a východoevropská studia) nebyl dokonce žádný kandidát. Za Německá a rakouská studia (NRS) byla zvolena Zuzana Krahulcová, zástupcem Západoevropských a evropských studií (ZES+ES) se stal David Emler.

ZES+ES
David Emler
davidemler [zavináč] seznam.cz

1. Za největší problém IMS, stejně tak jako celé současné společnosti, považuji komunikaci. Nově zvolení členové SIMSu: Reformy potřebují změnu! Osobně bych tedy rád komunikoval – jak se studenty, tak s vedením institutu.

2. Nemyslím si, že by byla k něčemu dobrá změna volebního systému do SIMSu. Taktéž si nemyslím, že by nízká účast ve volbách nějak souvisela s nepoměrem zástupců Mgr. studia nad zástupci Bc. studia – to je holý nesmysl… Stejně tak je nesmysl měnit poměr zástupců Mgr. a Bc. studia. V SIMSu jde o to, aby byly reprezentovány všechny ročníky a všechny specializace, má to být dle mého názoru orgán, který na problémy hlavně upozorňuje a je prostředníkem mezi vedením a studenty, nikoliv orgán, kde se rozhoduje většinovým hlasováním. Chápu, že jsou někteří studenti nakaženi „totální demokracií“, ale uvědomte si, že Kalifornie má dva senátory, stejně jako Arkansas.

3. Zaprvé – nevěřím na žádnou „generaci otců zakladatelů“. V každém ročníku je několik lidí, kteří jsou ochotni pořádat zábavu i pro druhé. Ukazuje se, že v nižších ročnících jsou také takoví lidé, kteří již podobné akce pořádají. Jestli bude SIMS pokračovat ve směřování ke skutečné samosprávě? Nechápu plně pojem „skutečná studentská samospráva“, to má být nějaká totální (samo)správa? Co se týká budoucnosti SIMSu existují dvě varianty: 1) zajde na úbytě (letos mne mrzí například neúčast AS a RVES) 2) bude pokračovat dál. Osobně bych rád doufal ve druhou variantu.

1 711 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.