Nové volby do samosprávy IMS

Po roce se opět uskuteční volby do Studentské samosprávy IMS (SIMS). Ty budou probíhat po jednotlivých obvodech (viz tabulka) již osvědčenou formou přes e-mail (adresy budou včas zveřejněny), a to od 28. do 30. listopadu. Každý může hlasovat pouze jednou a to z e-mailové adresy, kterou má registrovanou na sekretariátu. Volební systém je velmi prostý — zvolen je ten kandidát, který obdrží největší počet hlasů ve svém obvodu.

1. ROČNÍK
Ondřej Lemel (19)

Mým volebním programem je zmasivnění výuky jazyků, více předmětů o západní Evropě a prodloužení otevírací doby bufetu (ráno) a šatny (večer).

Filip Snášel (21)
Mým hlavním záměrem v SIMSu je zlepšení komunikace mezi studenty navzájem a zvýraznění role SIMSu na akademické půdě. Plánuji prosadit zapojení bakalářů do rozhodovacích procesů na institutu a zvýšit jejich zastoupení v SIMSu v poměru k magistrům. Dále bych chtěl zohlednit obtížnost kurzů v jejich kreditním ohodnocení. Zapojení prvního ročníku do zcela zásadní debaty o systému seminářů a celém studijním programu je pro mne také jednou z priorit.

Lucie Šafránková (19)
Je potřeba zlepšit nabídku jazyků na IMS. Když se člověk na IMS hlásí, často předpokládá, že ho čeká výběr jazyků na úrovni. Zklamání bývá hořké. Začátečníci neexistují a s „odbornými“ jazyky je také problém. Málokdo z prváků čekal, že bude na angličtinu pro IMS chodit s dalšími čtyřiceti spolužáky. Vypsat dvě „hodiny“ odborné angličtiny pro stovku studentů je absurdní. Zvlášť když politologové mají čtyři… Jak praví přísloví: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. Není to málo, ale nic není nemožné.

Václav Šmidrkal (22)
Diskuse o podobě seminářů k povinným předmětům. Spolurozhodávání studentů při nákupu knih do knihovny. Větší důraz na studentské hodnocení kurzů: systém zatím funguje jako soutěž dobře vedených předmětů; pro rozvoj studijního plánu IMS je ale důležitější na základě připomínek studentů vylepšovat ty kurzy, které se z různých důvodů ocitají na opačném konci spektra.

2. ROČNÍK
Petr Balla (20)

V SIMSu chci organizovat VZ a vůbec celý SIMS přiblížit studentům. Měl by se lépe prezentovat a pořádat hodně kulturních akcí. A k tomu hodlám velkou měrou přispět. Budu důrazněji prosazovat zájmy našeho ročníku, především co se studijního programu týče. Pokusím se prosadit úpravu seminářů, aby lépe vyhovovaly našim potřebám. Ve škole jsem témeř neustále, tady mě můžete potkat a říci mi svůj názor. Věřím, že i díky tomu budu moci být vaším dobrým zástupcem.

Jakub Kulhánek (21)
„Kvalitní, ale zvládnutelné studium“ — tímto heslem se dá jednoduše charakterizovat můj volební program. Proč kandiduji? Myslím si, že jako studenti máme právo se aktivně
podílet na utváření podoby studia. A výsledky nedávných jednání s doc. Vykoukalem dokazují, že máme šanci pozitivně ovlivňovat naše studium. Náš obor se „pyšní“ označením „area studies“, nabídka jednotlivých kurzů tomu však málokdy odpovídá. I v tomto bych chtěl přispět ke změnám. Jasněji definovat podobu satelitních seminářů je pak mým dalším cílem. Více informací obdržíte e-mailem. Spoléhám na Vás a Vy se můžete posléze spolehnout na mě!

Jiří Skoupý (20)
Mám v úmyslu zrovnoprávnit zastoupení studentů v tomto orgánu, navázat na jeho tradici a zároveň vytvořit jistou kontinuitu po odchodu generace dnešních magistrů. V SIMSu bych rád prosadil větší nabídku volitelných předmětů, odpovídající kreditové ohodnocení jednotlivých kurzů a věnoval se problematice výuky jazyků. Dále v souvislosti s probíhající reformou studijního programu, která se bytostně dotýká právě druhého ročníku, je třeba přijít s představou studentů, k níž bych rád přispěl, a právě SIMS považuji za vhodný prostředek ke komunikaci s vedením.

VOLEBNÍ OBVODY SIMSU:
I) BAKALÁŘI:
• 1. ročník MTS
• 2. ročník MTS
• 3. ročník MTS

II) MAGISTŘI:
• Americká studia
• Německá a rakouská studia
• Ruská a východoevr. studia
• Západoevropská a evr. studia

VOLEBNÍ STRÁNKY: http://social.fsv.cuni.cz/sims

841 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.