Nedělme fakultu, vytvořme vizi

Zdá se, že s příchodem chobotničky na Letnou se k nám vrátila móda dělení. Dělí se opět vše, národ na dvě poloviny, pravou a levou, pro radar a proti. Dělí se nám politická manželství a měla by se nám snad i dělit fakulta.

Takové názory jsem aspoň zaslechl od některých spolužáků z IES. Myslím, že FSV skutečně postrádá jakousi vizi dlouhodobějšího rozvoje a vlastního směřování. Začínat ale vizi dělením není efektivní a konstruktivní varianta. I v manželství dochází k rozvodu teprve, když je soužití pro oba prokazatelně bolestnější než oddělená domácnost. Rozdělení fakulty je teprve poslední možností a přináší mnohá rizika. Zde jsou některé klady a zápory:

Zápory

  • Ztráta korporátní identity pro oba subjekty, větší pro subjekt ztrácející název, hazardování s vybudovanými vztahy, akreditací programů, jménem v zahraničí.
  • Větší finanční náročnost na samostatnou existenci dvou subjektů, nevyužití výnosů z rozsahu.
  • Náklady administrace na vytvořením nové fakulty, náklady na rozjezd nové fakulty – jak finanční tak personálně manažerské – administrativní.
  • Ztráta potenciálu mezioborového přístupu a spolupráce, ztráta vzájemné podpory mezi instituty.
  • Tříštění vlivu na chod celé univerzity.
  • Menší možnosti financování v případě velkých nebo mezioborových projektů, větší administrativa těchto projektů.

Klady

  • Neomezená moc nad vlastním institutem, vlastní rozhodování o směřování vlastní fakulty.
  • Větší specializace jak studia, tak při navazování kontaktů do budoucnosti.
  • Vlastní značka a tvář ekonomické fakulty – jednodušší PR, čitelnější vztahy k dalším ekonomickým subjektům.

Vedle těchto bodů by však ještě samostatná ekonomická fakulta narazila na další problém. Fakultu o 442 studentech budovat nelze, neboť se mimo jiné prostě neuživí. Nedostatečná velikost pedagogického sboru brání navyšování již teď. Spojení IES s CERGE (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium) je téměř vyloučené kvůli zvláštnímu statutu CERGE vůči UK a vlastní korporátní strategii centra. Možné by bylo spojení IES s CERGE při současném zániku IES jako součásti UK, a tedy faktickém zániku oboru ekonomie na UK. Dělení není reálné a ani výhodné.

Proč se možnost schizmatu vůbec dostala k debatnímu stolu? Protože IES maká, IES dře a IES může mít pocit, že za svou práci není dostatečně odměňován. Je pravda, že náročnost studia na IES je v mnoha ohledech nesrovnatelná s jinými obory na FSV vyučovanými, zejména co do množství práce a přípravy, kterou musí průměrný student vykonat, aby splnil studijní povinnosti. Zároveň platí, že množství nároků na studenta kladených je přímo úměrné množství práce pedagogem vykonané. Průměrný pedagog a student IES pak cítí, že jím vynaložená námaha není v rámci FSV spravedlivě reflektována.

O sociálněvědním charakteru ekonomie jako oboru bych diskuzi příliš nevedl, neboť namátkou vybraná jména Smith, Ricardo, Schumpeter, Hayek, Coase nemohou nikoho nechat na pochybách, kam že to ta ekonomie patří. Vzdávat se možnosti využít interdisciplinárního přístupu v rámci jednotné fakulty v době, kdy právě interdisciplinární přístupy posouvají vědu mílovými kroky dopředu, mi připadá jako krátkozraký počin sebestředného egoisty spíše než vědce.

Pragmatismus je nicméně na místě i zde. Pokud je ekonomie na zahraničních fakultách akreditována, její jméno se objevuje v názvu fakulty, nebo tvoří fakultu samostatnou. Nedobrovolná hra na schovávanou, kterou IES na FSV vede, pak komplikuje navazování a prohlubování styků se zahraničními univerzitami, kde má ekonomie vlastní fakultu anebo se nachází na jiné než sociálněvědní úrovni. Milému ekonomovi pak nezbývá než si vyřídit smlouvu vlastní, a to z pozice „pouhého“ institutu.

Dále myslím, že otázka přejmenování fakulty určitý smysl dává, ovšem samotné přejmenování fakulty neřeší zhola nic. Fakulta ze všeho nejvíc potřebuje vizi dlouhodobého rozvoje. Vizi, která je široce přijímána celou akademickou obcí. Vizi, která si klade smělé cíle. Tu může vytvořit pouze silná a jednotná fakulta. Byl bych rád, kdyby se o této vizi rozproudila diskuse a mladistvá FSV tak napumpovala trochu mladistvé životní enegie do žil univerzitě, která jako senilní stařec jen vzpomíná na své dětství.

Ondřej Šindelka, student IES/IKSŽ, surel(a)volny.cz

416 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.