Michal Mejstřík: IES naplňuje vizi svého rozvoje načrtnutou v roce 1993

Na úvod bych chtěl uvést, že ačkoliv mnohé univerzity patří k velmi dlouho fungujícím institucím a ctí tradici, vývoj univerzitního uspořádání a vzdělání se nezastavil a je všude ve světě předmětem vášnivých diskusí.

Nedávno publikovaný přehled zveřejněný v časopise Economist upozorňuje, že univerzitní instituce, které tradice milují a samy je spoluvytvářejí, procházejí v současné době ve světě fundamentálními změnami. Univerzity experimentují s novými formami financování (zejména prostřednictvím studentských poplatků), usilují o partnerství se soukromými společnostmi ale i o vzájemné fúze a akvizice. Tyto změny jdou až ke kořenům samotného pojetí univerzitního, akademického života. Uve?me na příkladu IES co pomáhá dynamizovat univerzitní život i v tak rigidním, přeregulovaném prostředí jako je v čechách.

Již v roce 1993, kdy jsem se stal ředitelem, jsem sestavil dlouhodobou vizi IES, kterou po konzultacích s kolegy i studenty periodicky obnovuji. Cílem bylo vytvořit moderní evropské, konkurenceschopné vědeckopedagogické pracoviště. Důraz na abstraktní myšlení podpořený rozvojem instrumentálních matematických znalostí je jedním z rysů, které odlišují výuku na IES od ostatních ekonomických škol. Profil absolventa se tudíž odvíjí nikoliv od managerských vědomostí a znalostí, ale od připravenosti abstraktně uvažovat a s dostatečnou hloubkou řešit problémy včetně interdisciplinárních, což pružně odpovídá na očekávanou potřebu trhu, který absolventy IES vysoce oceňuje. Studenti se aktivně zapojují nejen do výuky ale i výzkumu, který je veden aktivními pedagogy s rostoucí mezinárodní reputací.

Abychom byli schopni hodnotit sebe sama dle výsledků výzkumu, přijali jsme praxi stanovení standardních žebříčků univerzit podle světových standardů, které by nedovolily pojmový zmatek. Každá univerzita dnes o sobě prohlašuje, že je prestižní, neboť na rozdíl od zahraničí uznávané veřejné žebříčky většinou neexistují. Byť nejsou všelékem, umožňují lepší orientaci zájemcům o studium v případě konkurenčních studijních programů. Veřejné hodnocení a diferenciace kvality otevírá též cestu pro diferencované financování VŠ nejen z veřejných prostředků. Objektivizuje argumentaci při spolupráci s komerčním sektorem, při získávání soukromých dotačních programů.

Právě prokázané úspěchy předních badatelů IES se staly základem argumentace pro získání sponzorských programů předních společností působících v české republice formou „profesorských stolic“ neboli „chairs“ (např. McKinsey, RWE-Transgas, čSOB), které pomáhají efektivně rozvíjet spolupráci s praxí ve formě badatelsky náročných diplomových prací, výzkumu a současně pomáhají finančně udržet badatelsky schopné osobnosti.

Schopnost prosadit se s konkurenceschopnými příspěvky otevřela cestu k domácím a mezinárodním grantům. Plných 70 % přednášených magisterských předmětů je přednášeno v anglickém jazyce, což přilákalo mnohé zahraniční studenty – jen v roce 2003/2004 jich na IES přijelo 94 (z toho 80 studentů z celkem 466, kteří přijeli na UK v rámci programu Sokrates). Ve studijních skupinách představují mnohdy celou polovinu studujících, což vytváří mezinárodní prostředí i pro české studenty, jejichž většina navíc stráví alespoň jeden semestr studia v zahraničí. Takto vybavení absolventi IES jsou připraveni působit kdekoliv v globalizovaném světě a mezinárodní firmy tuto charakteristiku vítají, neboť absolventi se tak vyhnou jinak častému kulturnímu šoku. Je o ně mimořádný zájem.

Michal Mejstřík
ředitel IES

1 228 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.