Kredity za sport bychom dávali rádi

plavání

Potěšilo nás, že v povědomí studentů, jak ukázala anketa Sociálu, je vztah k TV a sportu pozitivní a že pociťují, že TV a sport na univerzitu patří. V současné době se na UK vytváří nový kreditní systém. Stálo by za úvahu, zda by TV nemohla být i na FSV zařazena do studijního programu formou nejmírnější, což je volitelný předmět.

Podle studijních směrnic UK je určen pouze procentuální poměr volitelných předmětů k povinnému studijnímu programu. Volitelných předmětů může být až 15 %. V těchto procentech by tedy TV jako volitelný předmět mohla být zastoupena. Toto si však každá fakulta určuje sama. Současná smlouva mezi FF a FSV o zajišťování TV by to bezproblémově umožňovala.

Nabídka tělovýchovných aktivit není ze strany UK, ale jednotlivých fakult zastoupených katedrami TV. Filozofická fakulta má s FSV smlouvu o zajišťování TV pro studenty FSV v rozvrhu katedry tělesné výchovy FF.

UK jako taková vlastní sportovní areál v Hostivaři. Tento areál však kapacitně pro všechny fakulty UK nestačí a proto je nutno pronajímat další prostory. Sportoviště v budovách jednotlivých fakult mohou být pro výuku využívána pouze studenty těchto fakult. Studenti jednotlivých fakult mohou do hodin TV pouze své fakulty, ale ne kamkoliv. Pro volné zájmové sportování studentů v objektech nezbývá čas ani prostor.

Zajistit pronájem tělocvičen a bazénů v blízkosti škol a kolejí ve vhodné době se bohužel nedaří jak z časového, tak i z ekonomického důvodu. KTV na FF proto vytváří své rozvrhy ve velkém časovém rozsahu tak, aby studenti měli možnost výběru.

Rozvrh v Hostivaři je utvořen tak, aby studenti, když už „ztrácejí“ 45 minut cestou, mohli sportovní aktivity na sebe navázat a čas věnovaný TV plnohodnotně využít: posilovna – plavání – sauna, aerobik – plavání, hry – sauna – plavání, posilovna – sauna, tenis – sauna atd.

O efektivnosti sportovat přímo na fakultách nebo kolejích jsme přesvědčeni. Také jsme marně usilovali o zachování dvou tělocvičen v Opletalově 26, případně o jejich nahrazení v areálu Jinonice, ale nebylo to možné. Opětovně jsme jednali v Jinonicích, ale bezvýsledně. Prostory garáží, ani žádné jiné nejsou vhodné k tělovýchovným účelům.

O vhodnosti zařazení sportu do učebních plánů, o dalších sportovních kurzech a aktivitách, informovanosti studentů o nabídce TV by bylo třeba více času a prostoru.

Zdena Hrazdírová
katedra tělesné výchovy FF UK

Související článek:
Studenti chtějí za sport kredity

1 416 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.