Knihovny FSV nevědí, jak to bude s nákupem nových knih. Kdo o tom rozhodne?

Co se v knihovnách na FSV změnilo v uplynulém roce? Jaké novinky čtenáře čekaly? Je možné půjčovat si elektronické knihy? A kdo vlastně rozhoduje o tom, jaké publikace knihovny nakoupí? Odpovědi vám přináší rozhovor s ředitelkami knihoven v Jinonicích a na Hollaru.

Jinonice, Mgr. Alena Matuszková, ředitelka knihovny

Jak hodnotíte uplynulý rok 2011?
Uplynulý rok patřil z pohledu knihovny k těm standardním – v základních službách nedošlo k zásadním změnám, akvizice jak tištěných dokumentů, tak elektronických zdrojů (databází, časopisů i knih) probíhala bez problémů, naopak došlo k rozšíření spektra elektronických informačních zdrojů o databázi elektronických knih ebrary, která obsahuje mj. desítky tisíc zahraničních knih se zaměřením na společenské vědy. Rozšířily se počty školení pro nastupující studenty, zapojili se i politologové, kteří tak získávají základní přehled o přístupech k informačním zdrojům. Přesto je potřeba hledat další cesty k šíření informací o dění v knihovně, především v oblasti dostupnosti on-line zdrojů.

K menšímu vylepšení prostředí došlo ve studovně (nová křesla), s ohlasem se setkala především možnost samoobslužné přípravy teplých nápojů.

Sleduje knihovna knižní trendy, resp. poptávku studentů?
K základní práci knihovníků patří sledování českého knižního trhu a zajištění doplňování fondu oborově odpovídající literaturou. Vítáme i náměty na doplnění fondu ze strany studentů. Řadu let je na webu knihovny formulář, který mohou k těmto návrhům použít. Na takto odeslaný návrh vždy dostanou odpověď, a je-li to možné, snažíme se navržené publikace zajistit. To, které knihy jsou potenciálně potřeba, zjišťujeme i vlastními cestami – např. sledujeme literaturu ze sylabů, ale také naši evidenci výpůjček a frekvenci užívání knih ve studovně. Stejně tak se sledují statistiky využívání databází. Ocenili bychom i upozornění od pedagogů, když své sylaby něčím novým doplní.

Návrh na nákup knih prý mají nově podávat garanti oborů…
V oblasti akvizice nastala letos dosti razantní změna, kdy knihovna nemá přidělené peníze ze strany FSV a v danou chvíli nemůže nakupovat nové knihy vůbec. Očekávám nějaké podrobnější informace o představách vedení fakulty, jak bude dále akvizice probíhat, a kdo za ni bude zodpovídat. Zdá se, že výběr knih bude výsledkem rozhodnutí garantů oborů na základě návrhů vyučujících a knihovně bude doručen seznam titulů, které má nakoupit. Abych pravdu řekla, trochu se toho obávám. Návrhy vyučujících vítáme a vždy jsme jim vyhověli, na druhou stranu jich bylo poměrně málo a řada vyučujících si v uplynulých letech zvykla na to, že fond je průběžně doplňován i bez jejich iniciativy. Nových knih vychází obrovské množství a sledovat produkci odpovídajících nakladatelů je poměrně časově náročné a nejsem si jistá, zda tento čas mohou pedagogové sledování knižních novinek věnovat. Navíc, samozřejmě, nemají přístup k dalším potřebným informacím, například právě o využívání konkrétních knih (počtu výpůjček či rezervací) nebo jejich fyzickém stavu. Knihovna nemůže obsahovat pouze knihy přesně zaměřené na daný obor či předmět. Musí mít přesah – např. při psaní bakalářských, diplomových nebo jiných prací student určitě využije širší spektrum literatury, než mu předepisuje pouze základní literatura k jednotlivým předmětům daného oboru. Pokud se však bude garant zaměřovat jen úzce na svůj obor, je riziko, že se tento přesah ztratí. Hrozí také nevyrovnané doplňování fondu plynoucí z toho, že někteří pedagogové budou v návrzích aktivnější než jiní. Akvizice také nebudou probíhat průběžně, ale jen několikrát v roce na základě seznamu, který vznikne na fakultě.

Argumentem pro změny v organizaci akvizice je finanční úspora. Tento problém samozřejmě chápu a jsem ráda, že nedošlo ke snížení mzdových prostředků, což by znamenalo omezení provozu knihovny. I na základě toho jsem přesvědčená, že fakulta nemá zájem na snížení komfortu, který byl dosud studentům poskytován. Věřím, že ještě dostanu příležitost blíže seznámit vedení fakulty s dosavadní praxí při realizaci akvizice v jinonické knihovně a jejími výsledky a společně nalezneme způsob, jak zabránit zúžení výběru především nových českých titulů a omezení počtu výtisků. Také bych ráda, alespoň do určité míry, zachovala výhody průběžného doplňování fondu a možnost operativně reagovat na podněty studentů.

Čekají knihovnu v Jinonicích i jiné změny?
Jiné razantní změny v tomto roce neočekávám. Budeme se pokoušet zlepšit propagaci dostupných elektronických zdrojů a rozšířit školení poskytovaná studentům. Chystáme s kolegyněmi z  Hollaru a některých dalších knihoven společný e-learningový kurz. Chceme změnit webové stránky – zejména je zpřehlednit a zmodernizovat. Vyvíjíme iniciativu, aby vedení univerzity rozhodlo o zakoupení některého z tzv. „discovery systémů“, což je vlastně pokročilý on-line katalog (takový knihovnický Google), který prohledává najednou elektronické i tištěné informační zdroje UK. Momentálně si můžete vyzkoušet dva z nich – Primo (ze stránek Knihovny Jinonice – jednotné vyhledávání) a EDS firmy Ebsco (z úvodní stránky EbscoHost).

Předpokládám, že se rozšíří výpůjčky elektronických knih. Ty jsou možné už dnes a nemusíte ani do knihovny: najdete je na Portálu elektronických zdrojů UK (pez.cuni.cz), v databázích ebrary Academic Complete a EBSCO eBooks Collection nebo v katalogu knihovny.  Přihlásíte se, pohodlně je stáhnete (na omezenou dobu) do počítače a z něj do čtečky či tabletu. Knihy jsou chráněny Adobe DRM, číst je tedy můžete na většině běžných čteček a tabletů kromě čteček Kindle a samozřejmě na počítači. Podrobnosti a návody, včetně podporovaných zařízení, najdete na stránkách naší knihovny knihovna.jinonice.cuni.cz.

Hollar, PhDr. Irena Prázová, Ph.D., vedoucí knihovny FSV UK

Jak hodnotíte uplynulý rok 2011?
Rok 2011 byl pro knihovnu FSV UK velice úspěšný, neboť jsme dokončili rekonstrukci celé knihovny, tedy uzavřeli jsme její druhou, závěrečnou etapu (konkrétně se jednalo o rekonstrukci poslední části volného výběru, studovny časopisů a mediotéky). Týkalo se to především interiérového vybavení a drobných stavebních úprav. Dále jsme započali s řešením investičního fakultního záměru na centrální depozitář knihovny. Také jsme se věnovali přípravám inovace naší digitální knihovny s digitalizovanými dokumenty našeho fondu (novinami, časopisy a nejvyužívanějšími knihami), což je přínosem především pro naše uživatele. Rovněž jsme ve spolupráci s ostatními fakultami UK pracovali na komplexním e-learningovém kurzu informační gramotnosti.

Dají se v knihovně na Hollaru půjčovat elektronické knihy?
Na naší fakultě stejně jako na dalších fakultách UK již několik let nakupujeme a zpřístupňujeme nejen tištěné, ale i elektronické informační zdroje, a to jak časopisy, tak knihy a jiné typy dokumentů. Konkrétně k e-knihám a čtečkám mohu říci, že v současné době se e-knihy nakupují především celouniverzitně a nejvíce jich je dostupných v kolekcích ebrary či EBSCO eBook Collection. Pokud tedy prokážete, že jste studentem nebo pedagogem fakulty/univerzity, máte k nim stejný přístup jako k jinému e-zdroji. Navíc ke většině e-zdrojů se dostanete, jak přímo z prostředí fakulty/univerzity, tak z pohodlí domova, neboť je k nim zajištěn vzdálený přístup. Poté si dle konkrétních podmínek vydavatele můžete požadovanou knihu uložit, stáhnout aj. Takže export na individuální čtecí zařízení je možný. Knihovna FSV čtečky vlastní, momentálně jsou v testovacím režimu a probíhá jednání o tom, za jakých podmínek a s jakými možnostmi je uživatelům nabídnout.

K práci s elektronickými zdroji pořádá knihovna FSV, resp. Středisko vědeckých informací FSV konzultace, školení apod. v pevně dané době i dle individuálních potřeb uživatelů, viz web naší knihovny http://knihovna.fsv.cuni.cz.

Co nového plánujete do roku 2012?
V roce 2012 plánujeme pokračovat v digitalizaci fondu, zlepšovat podmínky v depozitářích a dokončit e-learningový kurz informační gramotnosti. Dále inovovat naše webové stránky, rozšířit volný výběr v dolní i horní části studovny a v neposlední řadě řešit intenzivní rozvoj online služeb pro naše uživatele a s tím související informační podporu v podobě školení a konzultací.

554 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.