Když sociologii, tak v Brně!

Brno

„Když sociologii, tak v Brně“, „V ekonomii vede IES UK, dotahuje Ostrava“ hlásaly titulky Hospodářských novin. Ty v průběhu února přinášely porovnání jednotlivých vysokých škol pro dosud nerozhodnuté studenty. Mezi hodnocené obory se dostala i sociologie a ekonomie.

Kritéria, podle kterých byly jednotlivé fakulty posuzovány, převzali žurnalisté ze zahraničních žebříčků. Roli při sestavování žebříčku tak hrála vědecká a výzkumná činnost školy, uplatnění absolventů, zájem nových studentů, „světovost“ školy a názory expertů z oboru.

Sociologie

V žebříčku sociologií se FSV UK dostala do společnosti Filozofické fakulty UK (FF UK), brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) a Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Sociologie na FSV uspěla v kategorii „světovost“. Nejvíce bodů ji přinesl zejména nejvyšší počet studentů vyjíždějících do zahraničí. Na ISS je také slušná nabídka kurzů v angličtině. Naše sociologie také uspěla v hodnocení odborníků a v zájmu studentů. V obojím skončila na druhém místě. U odborníků vyhrála FSS MU, u studentů FF UK. ISS ale propadl v kategoriích uplatnění absolventů a věda a výzkum. Podle článku HN ve vědeckém výzkumu jasně vede Brno. V letech 2002-2006 získalo na své projekty více než 37 milionů korun a vykázalo 231 výsledků (knihy, články a příspěvky). FSV také nedopadla dobře v množství studentů na počet profesorů, což se do sestavení žebříčku nakonec nezapočítávalo. Na jednoho vyučujícího na ISS FSV připadá podle HN 26,3 studentů.

Objektivnost podobných žebříčků bývá ale často zpochybňována. HN citují známého sociologa Jana Kellera: „V oblasti sociologie je více než obtížné posoudit úroveň vědeckých výstupů. Také posuzování podle množství získaných grantů je už naprosto nerelevantní. Přidělené granty (a hlavně jejich výše) mohou sloužit spíše jen jako indikátor výše sociálního kapitálu jednotlivých badatelů a pracovišť.“

Velké výhrady k hodnocení HN má i tajemník ISS Petr Soukup. Pro časopis Sociál mj. uvedl: „Nedomnívám se, že naše hodnocení je nepříznivé, celkově jsme na tom jako FF, hůř než FSS. Pokud by se užilo jiných kriterií, dopadlo by to třeba úplně jinak. Mimochodem za ISS jsme vyplňovaly 10 kritérií a z toho HN dle záhadného klíče vybrala jen něco, což samozřejmě ovlivnilo výsledky. Hodnocení v oblasti vědy a výzkumu je nejspíš celé špatně, čísla si HN brala z údajů Rady vlády pro výzkum, z nichž není možné určit, jaké projekty jsou sociologie, jaké sociální politika a jaké sociální práce. Navíc je databáze nepřesná. Takové srovnání tudíž není korektní.“

Jak vážně bychom tedy měli brát podobné žebříčky? Mohou ovlivnit studenty při rozhodování, kam si podat přihlášku? Měla by se sociologie na FSV cítit poškozena? Článek HN vyšel až 20.února, což je datum, kdy jsou už nastávající maturanti rozhodnuti a přihlášky mají podané. I proto Petr Soukup míní, že podobný přehled je moc neovlivní a dodává: „Výběr mezi Prahou a Brnem je dán většinou tím, kde student bydlí. Navíc srovnání je opravdu těžce nekorektní k FF ZČU, kde ještě nemají ani první absolventy, katedra existuje 2 roky. Srovnávat je s FF UK či s Brnem je míchání hrušek s granátovými jablky.“

Ekonomie

Nebyly to však jen HN, které srovnávaly vysoké školy. Ty ekonomické si na paškál tradičně vzaly i Lidové noviny. V jejím žebříčku „ekonomických fakult“ však FSV zmíněna nebyla. V žebříčku ekonomických „vysokých škol“ HN již zmíněna byla, a to dokonce na prvním místě.

V žebříčku Lidových novin FSV či přímo IES uvedeny nejsou, na rozdíl například od fakult informatiky a statistiky, ekonomiky, správy a provozu nebo fakult polytechnických. Na tento rozpor v metodice redakce LN do uzávěrky Sociálu nereagovala. Paradoxní je, že jistou zmínku si v žebříčku LN Karlova univerzita přeci jen vydobyla. V uváděném žebříčku škol dle citovanosti v odborných publikacích pro obory obchod, finance, a management obsadila UK první místo (36 bodů) před VŠE (17), ač v samotném žebříčku ekonomických fakult svého zástupce nemá.

Ekonomům z FSV se uznání dostalo až v žebříčku Hospodářských novin. V hodnocené sekci Věda IES bodoval díky „nejvyššímu relativnímu vědeckému výsledku v přepočtu na pedagoga“. První místo získal i v kategorii studijních pobytů v zahraničí. Cenným skalpem je názor z praxe: „Mezi expertní porotou panovala v názoru na školy, kde se vyučuje nejen ekonomie, velmi vzácná shoda. Jasně u nich zvítězil IES.“ V dalším měřítku, procentu přijatých studentů za minulý rok, kde méně znamená více, se však IES příliš nepředvedl a za čelem pelotonu zaostal.

2 693 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.