Hodnocení kurzů v novém kabátě

Řadu studentů v závěru zimního semestru zaskočila absence dotazníků, ve kterých by hodnotili navštěvované kurzy. Znamená to konec evaluací? Podle proděkana pro studijní záležitosti Jana Jiráka nikoli.

Jirák poskytl Sociálu následující vyjádření: „V zimním semestru 2006/07 neproběhla evaluace kurzů, protože se vedení již na podzim rozhodlo, že způsob hodnocení modernizuje. Půjde o inovaci samotného dotazníku a o změnu způsobu jeho vyplňování. Změna způsobu vyplňování bude spočívat v přechodu na elektronickou verzi a využití modulu Anketa v systému Tajemník. Budouli naznačené změny probíhat podle plánu, je návrat k evaluaci kurzů možný již na konci letního semestru 06/07, nejpozději v zimním semestru 07/08.“

Záměr fakulty převést evaluace do elektronické podoby pomocí systému Tajemník však vidí skepticky tvůrce dosavadních dotazníků Michal Osuský: „Návratnost elektronické varianty je různá – pohybuje se od 1 % na FF UK, přes 15 až 20 % na matfyzu, až po 60 % na 1. LF UK. Pokud si fakulta nedá na propagaci takového hodnocení záležet, bude kvůli nízkému počtu hodnotitelů nepoužitelné.“

Skepsi Michala Osuského nicméně děkan fakulty Ámos Víšek nesdílí a naopak věří ve vyšší kvalitu samotných dotazníků a tedy i výpovědní hodnoty odpovědí: „Od začátku roku běží celouniverzitní rozvojový program pod vedením prof. Jiřího Mareše (z Lékařské fakulty v Hradci Králové), který je jedním z našich největších odborníků na ‚theory of questionnaires‘. Zvládnutí dotazníku je totiž klíčovým momentem, žel podle mne dosud nedoceněným – alespoň nevím, že by v minulosti, kterýkoliv z organizátorů zpětné vazby na fakultě kontaktoval experta na dotazníky,“ říká Víšek.

Nový systém má být flexibilnější, protože vyučující přidělí váhové body jednotlivým otázkám. V praxi to znamená, že pedagog může shledat za důležitou třeba náročnost kurzu.

Podle toho si pak zřejmě vyloží výsledky hodnocení. Znamená to, že pokud studenti nepříznivě oznámkují třeba srozumitelnost výkladu, nebude si s tím pedagog muset lámat hlavu? Zřejmě ano.

„Samozřejmě považuji informace ze zpětné vazby (a v dané situaci zejména ty verbální) za velmi užitečné pro přednášející. O kvalitě výuky vypovídají jen málo, jedná se totiž o mnohorozměrný problém a jednorozměrné dotazy a odpovědi nemohou postihnout to, co by si žádalo nějaký sofistikovaný (např. regresní) model,“ ospravedlňuje děkan chystané změny.

Michal Osuský s ním částečně souhlasí, že obecně kvalita většiny lidských činností (tedy i výuky) je mnohorozměrná, avšak trvá na tom, že ji lze vyhodnocovat i bez sofistikovaných modelů. Klade si proto otázku: „Není největším problémem evaluací to, že vedení fakulty kvalitu výuky vyhodnocovat vlastně nechce, protože je to nepopulární opatření?“ A smutně dodává: „Přijde mi to nefér vůči pedagogům, kteří učí s velkým nadšením a dobře.“

Přestože se kurzy uplynulého semestru oficiálně nehodnotily, někteří pedagogové podnikli průzkum na vlastní pěst. Například Jan Křeček z IKSŽ požádal studenty o zhodnocení svých přednášek speciální otázkou v závěrečném písemném testu. Takový postup sice ztrácí na anonymitě, nicméně studentům se dr. Křeček odvděčil tím, že na jejich konkrétní připomínky zareagoval a rozvinul ještě hlubší diskusi (samozřejmě aniž by to mělo negativní dopad na známky).

Otázkou jen částečně zodpovězenou nicméně zůstává, proč se evaluace přeci jen nyní neuskutečnily, a to starým „papírovým“ způsobem, zatímco by se klidně mohlo pracovat na přípravě elektronické formy. „Evaluace na konci zimního semestru neproběhly, nebo? jsme nebyli schopni je technicky zabezpečit,“ vysvětluje děkan a ponechává konkrétnější zdůvodnění fantazii studentů. Došel papír? Nebo snad nikdo neměl čas zpracovat výsledky? A pokud ano, nebyly by třeba samosprávy ochotny zakoupit papír? A nemohli by studenti sociologie v rámci praktik nebo jiní dobrovolníci zpracovat dotazníky?

Evaluace jsou ze zákona povinné, avšak zákon v této otázce hovoří velmi obecně a není jasné, kdo a jak často má hodnocení provést. (Nejen z tohoto důvodu je dobré nastudovat zákon o vysokých školách, dostupný např. na certik.ruk.cuni.cz/asuk/zakon9804.html). Jisté je, že studenti FSV o možnost hodnotit výuku nepřijdou. Zda se ovšem změní výpovědní hodnota evaluací je zatím otázkou. Těm, kteří v jejich přínos věří, nezbývá nyní než doufat, že nový systém bude objektivní a funkční už na konci aktuálního semestru.

1 227 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.