Hodnocení kurzů – novinky, vývoj a budoucnost

hodnocení kurzů IS

V letním semestru 2006 proběhlo hodnocení kurzů na FSV ve speciálním režimu – v rámci přípravy na přechod na nový systém organizovaný děkanátem byly ISS a IMS zpracovány starým systémem PePo (PEdagogův Pomocník) a ostatní instituty zkušebně systémem novým (přes systém tajemník). Tento článek popisuje novinky v (starém) systému hodnocení a také předpovídá, co se bude dít v dalších semestrech.


Přestávka v hodnocení

Několik studentů a pedagogů se mne ptalo, proč se v zimním semestru 2006 neuskutečnilo hodnocení. Po skončení školy a nástupu do práce jsem organizaci vrátil děkanátu, který měl v plánu v hodnocení pokračovat. Pan Víšek s panem Jirákem se pustili do přepracovávání systému, kvůli kterému (k mému zklamání) nestihli v zimním semestru hodnocení uspořádat. Po zjišťování, jak funguje hodnocení na jiných fakultách připravil na jaře děkanát verzi systému s elektronickým sběrem dat (systém tajemník), kterou ve zkušebním režimu spustil u ekonomů, žurnalistů a politologů. V této chvíli nemám žádné informace o průběhu a úspěšnosti, ale s napětím očekávám, jak se hodnocení podařilo, a speciálně jaká byla návratnost (největší slabina elektronického sběru dat).

Novinky a inovace

Starý systém (PePo) byl zajímavým způsobem přepracován. Na základě zpětné vazby od pedagogů a studentů jsme zredukovali dotazník – z 32 položek zbylo pouze 12. Stupnice některých otázek byla změněna – teď z ní lze přímo zjistit, kolik procent studentů doporučuje daný aspekt výuky zlepšit (tento údaj si pedagogové přečtou ve svých výsledných zprávách). Zároveň se podařilo do dotazníku dostat novou dimenzi, v anglické literatuře nazývanou „learning factor“ – přeloženou jako přínos kurzu. Původním záměrem byla najít jednou otázku, která by podchytila přínos výuky, ale jak mne upozornil prof. Mareš (český specialista na hodnocení výuky), žádná taková otázka bohužel neexistuje. Na přínos kurzů se nelze ptát celkově, ale je třeba se zeptat studentů na přínos v různých oblastech, jako je rozšíření znalostí, nácvik dovedností, zlepšení rozhledu a nadchnutí pro látku. Ptali jsme se na všechny 4 oblasti a výsledek je více než dobrý – korelační analýza ukázala, že otázky spolu mírně souvisí (takže měří jednu věc), ale zase ne moc, takže má smysl se ptát na všechny čtyři zvlášť.

Tento výsledek byl natolik přesvědčivý, že jsme změnili způsob určování zlatých a červených kurzů (nejlépe a nejhůře hodnocené kurzy). Od tohoto semestru dále jsou tyto kategorie počítány z průměrného přínosu (průměr 4 výše uvedených oblastí). 25 % kurzů s nejvyššími a nejnižšími hodnotami se stalo zlatými a červenými kurzy. Zároveň byly ukotveny hranice pro kategorizaci, takže je docela možné, že v dalších semestrech již nebudou žádné kurzy červené a víc jich bude zlatých. Samozřejmě, jen když pedagogové budou brát výsledky hodnocení vážně.

Kam putovaly výsledky?

Ke všem hodnoceným kurzům jsme – jako obvykle – vytvořili několikastránkovou zprávu, kterou jsme v elektronické podobě doručili pedagogům. Jsou v ni uvedené přehledové výsledky hodnocení, a také detailní statistiky odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku. Na závěr jsme jim připojili slovní komentáře studentů. Souhrnnou zprávu také obdrželi vedoucí kateder a institutů.

Výsledky jsou také zveřejněny na www.hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz, kde naleznete další informace k hodnocení (metodologii, atd.)

Děje se něco na základě výsledků?

Náš záměr je prostý – pomoct zlepšit úroveň výuky na fakultě. Protože věříme, že nejlepší způsob jak toho dosáhnout je veřejná diskuze, budeme iniciovat setkání vedení institutu, pedagogů a studentů (nebo jejich zástupců). Na tomto setkání by mělo být diskutováno jak snížit překryv látky předmětů, a možnosti jak zvýšit přínos předmětů, speciálně tzv. „červených kurzů“. Zároveň doporučíme vedení ocenit pedagogy, kteří odučili zlaté kurzy, za jejich práci, které je pro studenty přínosem. Na začátku semestru se obrátíme na vedení a samosprávy IMS a ISS (které prošli hodnocením), a požádáme o zvolání tohoto setkání. Dle výsledků a úspěšnosti diskuze bychom rádi tento postup (veřejnou diskuzi) i institucionálně zakotvili.

Výsledky hodnocení by měli být v budoucnosti využity i pro systém doporučování nepovinných kurzů, který byl v minulém semestru v provozu, ale letos je vypnutý (ze zimního semestru nejsou k dispozici kvůli výpadku dat).

Plán pro další semestr

V dalším semestru by mělo dojít ke spojení systému navrhnutému děkanátem a systému PePo, z každého by měly být vybrané nejlépe fungující součásti – především položky dotazníku, způsob sběru dat a způsob prezentace výsledků. S panem děkanem se mi nepodařilo v čase psaní článku spojit, takže nemám žádné informace o úspěšnosti této druhé větve letošního hodnocení. Věřím ale, že se podaří všechno načas připravit a předejít dalším výpadkům. Držte nám palce a tešte se na další kola hodnocení kurzů.

Také budu rád, když mi napíšete, jak se Vám nový systém hodnocení líbí a zda přínos kurzu z hodnocení a kategorie zlatý a červený kurz odpovídá Vašemu subjektivnímu vnímání toho, jak kvalitně Vás jednotlivý pedagogové připravují na budoucí povolání.


Michal Osuský
fsv(a)pepo.info

1 448 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (3 hlasujících, průměrné hodnocení: 4,67 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.