Hodně peněz za málo muziky

OsuskýSoučasný akademický senát začal řešit několik problémů, které zůstávaly na fakultě jako horký brambor – neřešeny nebo přehazovány mezi odpovědnými osobami s nejasným vymezením odpovědností. Jedním z případů je hodnocení kurzů. Šest semestrů na fakultě vlastně neexistovalo. Na podzim provedla studijní komise analýzu, na základě které bylo doporučeno přejít k papírové verzi a zveřejnění výsledků na webu fakulty.

Tyto návrhy vedly k usnesení senátu, které požadovalo od vedení fakulty realizaci hodnocení, které by přineslo vysokou návratnost, nechybnou metodologii a přehledné zveřejnění. Zpočátku vypadala realizace slibně. Proděkan Jirák objednal dodavatele, který měl sesbírat data studentského hodnocení a provést analýzu. Několik dnů před samotným sběrem dat se ukázalo, že firma odmítla dotazníky na hodinách sbírat a že dle výpisu z obchodního rejstříku na to ani nemá licenci. Jak ukázala analýza předsedy senátu, na celý proces nebyla do dne sběru ani vystavena objednávka, co odporuje pravidlům pro objednávání služeb pro fakultu. Zpožděná reakce vedení fakulty, které požadovalo po ředitelích institutů, aby provedli sběr dat vlastními silami, způsobila kromě jiného neúměrné zatížení sekretariátů, z nichž některé toto horkou jehlou šité řešení odmítly. Vznikly také nejasnosti ohledně finančního vyrovnání s instituty. Nakonec byly ale data sesbírána a mohlo následovat vyhodnocení.

Petr Soukup a Michal Osuský (oba z ISS) vytvořili návrh analýzy a prezentace výsledků nasbíraných dat. Návrh byl doručen proděkanovi Jirákovi, který je garantem hodnocení kurzů. Protože proděkan zažádal o vytvoření modulu pro zobrazování výsledků až v této době, rektorát žádosti nevyhověl a odmítl vytvořit tento modul v době potřebné pro zveřejnění. Vzhledem k tomu se proděkan Jirák rozhodl pro alternativní řešení – vytvoření samostatné aplikace pro prezentaci výsledků hodnocení. Bohužel aplikace zásadně odporuje doporučením Soukupa a Osuského. Zcela v ní chybí informace o názvu kurzu a jménu vyučujícího. V telefonickém rozhovoru proděkan řekl, že aplikaci považuje za dostačující a že ji již nehodlá jakkoliv měnit. Vzhledem k těmto faktům se oba metodologové z ISS od způsobu prezentace výsledku hodnocení distancovali.

Je třeba dodat, že i přes značné komplikace se po dlouhé době podařilo vedení nasbírat dobrá data studentského hodnocení, za což mu patří ocenění (hodnoceno bylo přes 300 kurzů). Proto je pro mne zarážející, že těsně před finišem provedl proděkan Jirák rozhodnutí o způsobu zveřejnění, které snahu několik desítek lidí takto zbytečně znehodnotilo. Je to škoda, protože tentokrát chybělo opravdu málo – pozměnit způsob prezentace výsledků. Zkusím se ještě na proděkana obrátit a znovu ho o tuto změnu aplikace požádat.

Průběžný výsledek již několikaletého maratónu je tedy ambivalentní – část procesu se již rozběhla ale studentské hodnocení jako celek ještě stále není na FSV dostačující a srozumitelnou zpětnou vazbu ke kvalitě výuky. Funkční období současného vedení končí v prosinci 2009, a tak zůstává v této oblasti poslední šance věci dotáhnout do konce. Největší výzvy jsou kvalitní organizace sběru dat bez zbytečných komplikací (ke které již proděkan Jirák vytvořil podklady) a přehledné a srozumitelné zveřejnění výsledků. V případě, že by současné vedení fakulty nevyužilo ani tuto poslední šanci, zůstane hodnocení kurzů jedním z černých bodů na závěrečné bilanci jeho úspěchů a neúspěchů.

Odkaz: výsledky hodnocení kurzů ZS 2008/2009
Autor: Michal Osuský, člen AS FSV

1 749 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (4 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

3 komentáře: “Hodně peněz za málo muziky”

  1. Radovan Fišer napsal:

    Letošní hodnocení mi přijde jako dobrý vtip: že to vedení fakulty v čele s proděkanem pro studijní záležitosti (?) opět zahraje do autu, to nečekal snad nikdo. Nebo všichni?

  2. Jakub Končelík napsal:

    Svatá pravda – ten jakožepublikovaný výstup hodnocení je skutečně žalostný a pro studenty i pedagogy jen obtížně uchopitelný. A pro vedení (kdyby nedejbože chtělo pedagogy snad podle toho nějak hodnotit!) už úplně nepoužitelný. Nicméně se obávám, že ten bídný výsledek dost dobře nemůžeme personalizovat a za realizaci se zlobit jmenovitě na proděkana pro studijní záležitosti (a to říkám s plným vědomím, že je prof. Jirák můj přímý nadřízený, takže má řeč bude určitě vypadat podezřele). Spíš se totiž patří znovu zalomit rukama nad zoufalou nepružností vedení fakulty jako celku. Obávám se totiž, že stejně jako vlastně u téměř všech ostatních fakultních zádrhelů, je jediná cesta ke zlepšení skrze výslovnou deklaraci vedení fakulty, že o hodnocení stojí, vyčlenění (=přijetí nového) úředníka, který to bude mít na starosti a několikaměsíční jednání nad pravomocemi a povinnostmi toho nového pracovníka. Jinak se bude hodnocení trvale potkávat s výraznou nechutí a nárazovitou horečnou snahou „už to mít z krku“ – pro ilustraci: v budově Hollaru dotazníky oživeného hodnocení distribuovaly pracovnice studijního oddělení a nijak se netajily tím, že akci považují za zdržování od práce (nedivím se jim, celý týden od rána do večera lozily po chodbách, „rušily“ výuku a přemlouvaly neochotné pedagogy – děs!). Přesto mi odpusťte mírný optimismus – a) jednak (polo)úspěšná resuscitace hodnocení (alespoň v mých očích) dále posílila kredit fakultního senátu, který v uplynulých měsících vyrostl v emancipovanou a velice platnou oponentní instituci (alespoň já si to myslím) a b) druhak, jak hezky vysvětlil autor článku Michal Osuský, máme přeci v případě letošního hodnocení kurzů kvalitní data a fakultě vlastně nic nebrání vrátit se o krok zpět a odprezentovat je znovu a pořádně!

  3. Martin B napsal:

    Dočkáme se zase v Sociálu populárních přehledů typu „5 nejlepších a 5 nejhorších předmětů na institutu“, popř. nejlehčí x nejtěžší, nejzbytečnější x nejpřínosnější apod??