Fakultě i univerzitě chybí tvář, potřebuje corporate identity

Fakulta sociálních věd letos slaví 15. výročí svého založení. Toto jubileum otevřelo novou diskusi týkající se prezentace naší školy mezi veřejností. Děkan FSV pro vnější vztahy, PhDr. Miroslav Kunštát, představil v novém dokumentu program akcí spojených s výročím (http://www.fsv.cuni.cz/dokumenty/vyroci.html), ve kterém se dočtete o tvorbě nových textů prezentujících fakultu. Přiložen je také almanach, který bilancuje celých 15 let existence školy, a návrhy na logo fakulty. Naší škole totiž prozatím zcela chybí tzv. corporate identity.

Obal prodává

Co je to vlastně corporate identity (CID)? Nejedná se pouze o magické zaklínadlo, jehož tajemství je známo pouze marketingovým šamanům. Jde o soubor vizuálních elementů, které nám umožní některé věci jasně identifikovat a odlišil od jiných. Je to souhrn pravidel určujících jak dokumenty vypadají, od podoby písma, přes použité barvy, varianty jazykových odlišností až po konkrétní podoby standardizovaných formátů (např. vizitek). Na pomyslné špičce ledovce stojí logo. CID je popsáno v dokumentu s názvem manuál jednotného vizuálního stylu. Je to doslova a do písmene kuchařka, podle které se vaří vše tištěné i elektronické.

„Může být škola, která nemá vlastní logo, nebo dokonce ani hlavičkové papíry, považována za elitní?“

Na CID se můžeme dívat jako na obal, který je pro první seznámení s produktem klíčový. Obal dnes totiž prodává obsah. Kvalita CID přímo souvisí s exklusivitou toho, co zastupuje. Rozdíl mezi reklamou na BMW a letákem diskontního potravinového řetězce je zřejmý. V případě FSV jde o exkluzivitu. Může být ale škola, která nemá vlastní logo, nebo dokonce ani hlavičkové papíry, považována za elitní?

Držet krok s dobou

Jeden důležitý identifikační prvek, bychom ale přeci jen našli. Je jím značka Karlovy university. S ní jsou však spojena i některá negativa. Například pečeť UK slouží všem fakultám od teologické až po FTVS. Jednoznačnou identifikaci samotné FSV ve znaku nenajdete. Také nad jeho praktičností by se dalo diskutovat. Od určité velikosti již zcela zaniká obsah znaku a jeho reprodukce je proto problematická.

Některé fakulty řeší svou CID po svém. 1. lékařská fakulta má tradičního pelikána, matematicko-fyzikální fakulta má loga hned dvě. Jedno obsahuje znak UK a hromadu neidentifikovatelných zobrazení, druhé, novější, obsahuje pouze samotný znak UK s názvem fakulty.
Vizuální prezentace je slabinou většiny českých veřejných institucí. Zkuste někdy porovnat weby vlády ČR a SRN… Důkazem, že se však situace zlepšuje, je nová úspěšná CID hlavního města Prahy nebo brněnské VUT (www.vutbr.cz).

Insignie nebo logo?

Význam vlastních insignií je pro fakultu důležitý. Pořizovací náklady jsou ale tak vysoké, že se spíš jedná o běh na delší trať. Diskuse nad významem insignií, loga a prezentace fakulty a jejich prioritách musíme vést především v Akademickém senátu. To ovšem neznamená, že by o ní měli mluvit pouze senátoři. K diskusi může přispět například IKSŽ, kde je od letošního roku nový obor Marketingová komunikace a PR, a další obory.

Otázkou zůstává, zda má existovat pouze fakultní logo, nebo i jeho varianty pro jednotlivé instituty. Jestli má obsahovat znak UK, nebo nikoli. Kvalitní logo a manuál nejsou levnou záležitostí. Na druhou stranu, bez kvalitního zadání není uspokojivý výsledek.

Lukáš Posolda (IES, IMS)
Autor je bývalým členem Akademického senátu FSV UK

329 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.