Ekonomové sami ohodnotili své vyučující

Na konci zimního semestru 2006 se nekonala rozsáhlá anketa hodnocení kurzů. Proděkan pro studium Jirák to odůvodnil tím, že vedení fakulty chystá modernizaci celého systému, která by ale měl být znovu spuštěn nejdříve na konci tohoto semestru. Jelikož však je mezi studenty velká poptávka po vyslovení názoru na pedagogy a kurzy, uspořádali jsme malou anketu mezi studenty druhého ročníku.

Největší shoda mezi patnácti dotazovanými panovala v určení přednášek, na něž nemělo cenu chodit. Téměř každý dotazovaný zvolil předmět Pravděpodobnost a matematická statistika I (Víšek). Dvakrát méně negativních hlasů obdržela Macroeconomics I (Hlaváček), stejně jako Economic Policy I (Dlouhý). Tyto dva předměty se dle názorů studentů obsahově překrývají.

Čtyři vítěze měla kategorie předmětů, které studenty intelektuálně obohatily: Matematika III (Zelený), Mikroekonomie II (Koubek), Teorie regulace a ochrany hospodářské soutěže (Hrubý, Bauer, Streblov) a International Trade I (Benáček, Semerák).

Dále jsme se ptali na to, kteří pedagogové studenty potěšili a kteří naopak odpudili. Odpovědi se shodovaly s oblíbeností předmětů. Ke dvěma nejméně užitečným přednáškám student Jirka řekl: „Naštěstí oba předměty trochu zachraňují semináře, díky nimž umíme alespoň něco. Naopak moc zajímavý byl předmět Teorie regulace a OHS, mladí doktorandi jsou zapálení pro věc a je to na jejich přístupu vidět. Předmět sám o sobě nikterak zbytečně náročný, ale informačně velmi nabitý a přínosný. Simulace soudu s Microsoftem byla snad tím nejpovedenějším, co jsem na IES zažil.“ Student Jakub dodal: „Zelený (učitel matematiky – pozn. red.) je precizní, na rozdíl od cvičících z Pravděpodobnosti, kteří na to tak trošku kašlali.“

V druhé části ankety jsme se ptali na obecné otázky o IES. V anketě o kurz, který studenty nejvíce obohatil, suverénně vítězila matematika. Ve stejné anketě mezi nematematickými kurzy vyhrála Mikroekonomie a International Trade.

Názory studentů na možnost studovat druhou vysokou školu se liší. Typická odpověď zněla ano, ale jen za určitých podmínek (ochota omezit volný čas, menší důraz na dobré výsledky na IES, lehčí škola jako VŠE nebo instituty FSV).

O IES se říká, že je to obtížná škola. Studentka Jana souhlasí. „Utvrzuji se v tom, že studovat na IES není jednoduché a že složením zkoušky z Matematiky I to teprve začíná.“ „Začínám se obávat, že proklamovaná kvalita studentů této školy není důsledkem výuky, ale jednoduše tím, že studenti jsou kvalitní již při příchodu na školu. IES spíše dle mě působí jako jakési síto. Mimo Matematiky, která je velmi obtížná, ač vyučována bezvadně, tkví většina obtížnosti ostatních předmětů v tom, že studenti je musí studovat sami, protože přednášky jsou minimálně přínosné a semináře poté nemají na co navazovat,“ tvrdí student J.

„Obtížnost klesá, přivítal bych více předmětů jako International Trade, kde se musí pracovat průběžně na esejích,“ dodává student Gary. Minianketu o nejoblíbenějšího doktoranda vyhrála Hana Bartůňková, známá jako hani.b neboli Hanička, oblíbená zejména mezi mužskou částí respondentů. Následovalo „Trio z mikroekonomie“ (Antošová, Honnerová, Fialová) a Tomáš Vyhnánek.

1 373 ×




Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.