Duben 2008 v SISSu

SISS webJak Studentská samospráva ISS hájila zájmy studentů v uplynulém měsíci? Promluvila ke změnám týkajícím se magisterského studia, Akademickému senátu i k programu Erasmus.

Ačkoliv mnozí ze studentů aktivity Studentské samosprávy (SISS) nijak výrazně nevnímají, její členové nezaháleli ani tento měsíc. Dosud se tento orgán zasadil například o zefektivnění obhajob bakalářských prací, u kterých bylo povoleno používání počítačových prezentací. Dále si může přičíst k dobru iniciativu v otázce státnic či zavedení populárních „seznamovacích kurzů“ pro budoucí první ročníky. Jeho poslední schůze se konala v polovině dubna a zúčastnění se dotkli nemalého množství závažných témat.

Profil absolventa

Několik z nich se vztahovalo k praktické organizaci studia. SISS mimo jiné projednával případnou transformaci směrů zaměření pro magisterské studium oboru Sociologie. Dosud měl absolvent bakalářského stupně možnost volit mezi čtyřmi variantami: aplikovaným sociologickým výzkumem a jeho metodologií, teoretickou sociologií, sociální konstrukcí identit a dynamikou současných společností. Nyní se diskutuje o jejich možném sloučení. SISS by však uvítal naopak větší variabilitu a rozdělení na základě studovaných témat či následného uplatnění. S tím souvisí i požadavek vytvoření „profilu absolventa ISS“, který zatím institutu chybí.

Mezi praktické záležitosti projednávané Studentskou samosprávou patří i nově vzniklé útvary, které mají zefektivnit spolupráci mezi školou a studujícími. Patří mezi ně Studentská unie, která zastřešuje studentské spolky UK. Ta je již v současné době registrována jako občanské sdružení na Ministerstvu vnitra a má za sebou první schůzku začleněných sdružení. UK media, vydavatel Sociálu, spustil internetový studentský magazín UKáčko. Studenty může zajímat i Studijní komise Akademického senátu, která se zabývá problémy studentů. K Akademickému senátu se zastupitelé vrátili ještě jednou, když se vyjadřovali ke stávajícímu systému rozhodování, v němž se případný návrh pouze zamítá, či přijímá. Členka SISSu Lucie Rubenová z 2. ročníku uvedla, že SISS považuje senátní diskusi o návrzích a alternativních možnostech za nezbytnou.

Seminárka… a co z toho?

SISS nevynechal ve svém ani stinné stránky fakultního života. Ke slovu se dostaly stížnosti na běžnou praxi některých kantorů, kteří do studijních povinností svého předmětu zařazují vypracování seminární práce, aniž by k ní poté poskytli patřičnou zpětnou vazbu. Nebyla opomenuta ani problematika internetového hodnocení kurzů nebo plagiátorství ze strany studentů a jeho kontrola.

Na příštích jednáních SISSu bude na pořadu dne konkrétní podoba programu Erasmus na ISS. SISS se domnívá, že vzhledem k rostoucí oblibě studia v zahraničí bude třeba upravit průběh výběrového řízení. To by mělo citlivěji reagovat především na snahu a schopnosti jednotlivých studentů.A jak se kritická témata na pořad jednání dostávají? „Aktivní člen SISSu musí sledovat diskuse o přestávkách, v bufetu i v hospodách, aby si byl vědom problémů svých spolužáků, a musí být ochoten je nějak řešit,“ říká Lucka Rubenová a dodává, že jednání SISSu se nevyhne žádné oblasti, kterou studenti prostřednictvím zástupce ročníku navrhnou.

Zástupci studentů v SISSu
1. ročník Bc.: Martin Komárek
1. ročník Bc. SOSA: Markéta Mužiková
2. ročník Bc. SOSP: Michal Polák, Lucie Rubenová, Anna Burešová
3. + vyšší ročníky Bc. SOSP: Kuba Chour, Bára Staňkovská
1. ročník Mgr. SOC: Miro Grznár
1. ročník Mgr. VSP: Michal Skalník
Doktorandi SOC: Michal Osuský
Doktorandi VSP: Majda Mouralová

708 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.