Disciplinární komise vylučovala ze studia

podvádění

Na fakultě se daří odhalovat případy podvádění při zkouškách. Kvůli plagiátorství v bakalářské práci už byla jedna studentka navržena na vyloučení, další případy posoudí disciplinární komise.Ta má za úkol posuzovat prohřešky studentů proti studijnímu a zkušebnímu řádu a navrhovat děkanovi řešení těchto situací. V poslední době měla neobvykle napilno. Po nedávném případu zneužívání diskového prostoru na fakultních počítačích pro uchovávání nelegálního softwaru a hudby se na začátku letošního roku musela zabývat několika vážnějšími proviněními.

Dvěma případy plagiátorství se disciplinární komise zabývala už 21. února. K prvnímu z nich došlo na IMS a týká se bakalářské práce. Bakalářka jedné ze studentek byla napoprvé odmítnuta, protože obsahovala doslovné pasáže z internetových pramenů. Vedoucí i oponent autorce práci vrátili k přepracování.

Při druhém pokusu se však zjistilo, že uvedené nedostatky studentka stále neodstranila a vydává tak odstavce stažené z internetu za vlastní text. Státnicová komise proto bakalářskou práci odmítla a dala podnět k zahájení disciplinárního řízení. Disciplinární komise zvážila všechny okolnosti případu a navrhla děkanovi, aby studentku vyloučil ze studia. Jak uvedla členka komise Monika Hollmanová, jedná se v daném případě o opakování závažného přestupku, proto nebylo možné postupovat jinak.

Místem druhého výskytu podvádění je IES. Dvě studentky magisterského studia se rozhodly, že si ulehčí práci s esejí na předmět Advanced Public Finance. Předložily eseje, které sice nebyly doslovně opsané, byly však pouze převyprávěním použitých internetových pramenů. Autorky přitom předstíraly, že se jedná o jejich vlastní myšlenky. Protože se jednalo o jejich první prohřešek, řešila disciplinární komise situaci pouze napomenutím.

Přítel na záchodě

Než se uvedené dva případy stačily vyřídit, už má disciplinární komise na pořadu dne další dvě „lahůdky“. K výskytu podvádění jako „organizovaného zločinu“ pravděpodobně došlo na jednom termínu z obávané matematiky na IES. Jak podrobněji rozebírá samostatný článek, není úspěšnost studentů při skládání této zkoušky zrovna vysoká. Někteří studenti se proto svoji šanci na úspěch pokusili zvýšit nečistým způsobem.

Protože při písemné části zkoušky bývá hlavním problémem výpočetní postup, musí mít účinná pomoc přímo formu řešení konkrétních příkladů. Jako „přítele na telefonu“ tak studenti angažovali jednoho matfyzáka. Jeden ze zkoušených se patrně při zkoušce dovolil na záchod a přitom mu předal opsané zadání. Matematický asistent poté vypracoval vzorové řešení příkladů, několikrát je okopíroval a čekal. Domluvení studenti si je pak nejspíš chodili postupně vyzvednout.

Dnešní metody podvádění mohou být mnohem sofistikovanější.
Foto: Vilém černý

Bohužel pro hříšníky, množící se odchody upoutaly pozornost akademického dozoru, a když šel jeden student na toaletu podruhé, podařilo se ho dopadnout in flagranti. Provinilec tvrdí, že byl sám, kdo se chystal vypracovaná řešení použít. Proti němu mluví fakt, že jeho připravené řešení byla fotokopie. Kdyby byl sám, nemusel by přece asistující matfyzák řešení příkladů kopírovat. Dopadený student na svou obhajobu uvedl, že byl v zoufalé situaci, protože se pokoušel matematiku absolvovat už podruhé a tohle byla jeho poslední šance, jak se udržet na škole. Neuvědomil si, že mu stačilo podat si znovu přihlášku a nechat si ostatní zkoušky uznat.

Zapomenutý odkaz

Druhý podvod vznikl na IMS za situace, která k nekalému chování přímo svádí. Studenti totiž na zkoušce píší esej v počítačové učebně. Při vypracování práce na zadané téma se musí spolehnout na své vlastní síly, mají zakázáno používat internetové zdroje. Když ale pedagog začal eseje opravovat, zjistil, že celkem tři studenti se na internet přece jen připojili a použili v práci zkopírované části textu.
Jeden z nich byl dokonce tak neprozíravý, že při kopírování z Wikipedie zapomněl odstranit barevné pozadí a křížové odkazy na další stránky v rámci této encyklopedie, což výrazně přispělo k jeho odhalení.

O obou těchto prohřešcích bude disciplinární komise jednat v den vydání Sociálu, v pondělí 6. března. Nejsou to však jediné případy podvádění, se kterými se pedagogové setkávají. Další členka disciplinární komise, Ludmila Trunečková z IKSŽ říká, že se s plagiátorstvím na svých hodinách setkává každý semestr. Opsanou práci prý pouze odmítne a snaží se, aby si studenti sami uvědomili, že to není vhodné.

Prof. Karel Kouba z ekonomie zase začal studentům, kteří houfně odcházeli na záchod, po návratu dávat novou otázku. Odcházení se tím prý okamžitě zastavilo. Asi nejzábavnější zkušenost s podváděním má ale Oldřich John ze své výuky na Matematicko-fyzikální fakulty. Jednou na zkoušce také zpozoroval, že neobvyklé množství studentů odchází na toaletu. Vydá se proto rovněž na záchod, vstoupí do místnosti, usedne v kabince a z vedlejší kóje se ozve: „Tak co potřebuješ?“

Jakub Jeřábek

2 428 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (2 hlasujících, průměrné hodnocení: 3,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.