Děkan Víšek: Na ISS jsou ostrůvky inteligenčního lenošení

Ve čtvrtek 22. února se uskutečnilo dlouho avizované plénum Institutu sociologických studií. Vedle několika desítek studentů a většiny vyučujících se ho zúčastnili i ředitel CESES Martin Potůček, nebo prof. Musil. Jako zvláštní host ho navštívil i děkan FSV Jan Ámos Víšek. Hlavním tématem, které zabralo více než polovinu pléna, byla situace kolem nezvolení nového ředitele institutu (této kauze se věnujeme v jiném článku).

Děkan rovněž pokáral pracovníky ISS za malý počet článků publikovaných v zahraničí. Připomněl také, že ze všech institutů vychovávají nejvíce studentů, kteří nakonec zůstávají pracovat v oboru.

ISS se rozšíří

Moderátor pléna prof. Kandert oznámil, že komisí ministerstva nedávno konečně prošla akreditace nového dvouoboru sociologie a sociální antropologie. Katedra VSP také požádala o akreditaci kombinovaného bakalářského oboru Veřejná a sociální politika. Do budoucna by chtěla zavést také magisterský program v angličtině.

Prof. Kabele v bloku o plnění vědeckého záměru upozornil, že se ISS nachází na rozcestí mezi research a teaching university a zaměstnanci si v současné době vydělávají víc učením než výzkumem, což nesměřuje k záměru ISS být především kvalitním výzkumným pracovištěm. „Po dvou letech výzkumného záměru se ukázalo, že nastal extenzivní růst místo intenzivního,“ konstatoval Kabele. Jako předseda vědecké rady si také postěžoval na špatné zázemí pro doktorandy, zejména nedostatek místností, což se odráží na nedostatcích v jejich práci, zejména malém počtu publikovaných článků v zahraničních časopisech. A ty si ministerstvo cení nejvíc.

Doc. Jeřábek, dočasně pověřený řízením institutu, jmenoval tři hlavní cíle střednědobé koncepce, kterých se za rok a půl pokusí dosáhnout. Patří sem zvýšení atraktivity studia a snaha o zvýšení počtu uchazečů (v poměru přihlášek a přijatých je ISS nejslabší institut na FSV). Zadruhé více spojit magisterské a doktorandské studium s výzkumem a za třetí snaha o návrat dřívějších absolventů.

Jeřábek jmenoval několik příkladů, kdy se to díky zlepšení finanční situace institutu povedlo a na svou alma mater se vrátili dr. Soukup (po pěti letech ve výzkumné agentuře Aisa), Holeček či Kniplová (v současné době na mateřské). Jeřábek také zmínil přání zavést v budoucnu možnost kompletního studia v angličtině.

Nový tajemník ISS Soukup informoval o změnách v elektronické informačním systému Tajemník, kde budou nově umístěny sylaby k předmětům. Materiály ke studiu by měli být k dispozici v celouniverzitní aplikaci moodle na dl.cuni.cz. Vyučující budou také pro oznamování změn (např. odpadlých přednášek) využívat systém hromadného rozesílání mailů. Zpřehlední se tím webová nástěnka ISS. Ostatně celé stránky institutu dostanou již brzy novou podobu.

Sociologie potřebuje lepší propagaci

Na závěr vystoupil i zástupce studentské samosprávy Martin Buchtík a pokusil se v pěti minutách shrnout dosavadní práci SISS. Zmínil velkou podporu studentů (elektronických voleb se zúčastnilo přes 50 % studentů, což je nejvíc ze všech samospráv). SISS se v poslední době významně podílel mj. na dni otevřených dveří, tvorbě webu, přípravě doktorandské konference a organizaci seznamovacího pobytu pro prváky.

Také se zasadilo o zavedení nových předmětů o globalizaci, s genderovou tématikou či o problémech současné České republiky (kam ale kvůli nevhodnému rozvrhu chodilo jen šest studentů). Další předměty přibudou (např. úvod do mediálních studií). Díky podnětům studentů se také podařilo zlepšit zbytečné obsahové překrývání některých bakalářských kurzů.

Buchtík také uvedl příklad Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která oslovila případné zájemce o studium i reklamou v týdenících Respekt a Reflex. Také vzhledem k věcem vyřčeným na plénu pohotově vymýšlel případné slogany pro reklamu na ISS, například „Jak se stát profesorem už v pětačtyřiceti“ nebo „Sociologové se dožívají vyšší střední délky života!“

879 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

    žádné články nenalezeny

Komentáře nejsou povoleny.