Cíle SIMSu: více než diskuzní platforma

SIMS-logo

Samospráva studentů IMS (SIMS) funguje úspěšně již od roku 2000. Za tu dobu si vybudovala postavení exkluzivního zprostředkovatele komunikace mezi studenty a vedením institutu. „Vnímám SIMS jako partnera, s nímž jsem řešil většinu zásadních problémů na našem ústavu. Vždycky jsme dospěli k nějakému konsensu, který vyhovoval oběma stranám,“ shrnuje své zkušenosti se samosprávou ředitel IMS Jiří Vykoukal.

V letošním akademickém roce v ní kvůli studiu v zahraničí poprvé nepůsobí její zakladatelé Martin Palán, Tomáš Nigrin, a další. Do podzimních voleb se navíc nepřehlásil žádný student magisterských ruských a východoevropských studií a dosavadní zástupce 3. ročníku bakalářů Jan Svítil nezískal požadovaný minimální počet hlasů. Nakonec se nový SIMS shodl, že Svítila přijme, vzhledem k tomu, že byl jediným (a navíc staronovým) kandidátem ve svém volebním obvodu.

Tyto obtíže však samosprávu neparalyzovaly, naopak – v současnosti se aktivně podílí např. na úpravách nově zavedených souborných zkoušek. Podle Davida Emlera, zástupce západoevropských studií, mezi hlavní cíle SIMSu patří v současné době patří vytvoření nových webových stránek, které budou fungovat hlavně jako diskuzní panel studentů IMS. Ten nahradí současný nevyhovující systém Pandora, který nenavštěvují všichni teritorialisté. S nedostatečnou komunikací zřejmě také souvisí fakt, že se na SIMS obrací častěji vedení institutu než samotní studenti.

„Přišlo by mi zajímavé, kdyby SIMS byl skutečnou platformou studentského života na IMS. Není nutné všechno centralizovat, ale proč nevyužít potenciálu, který coby zastřešující organizace máme,“ říká David Emler. Do budoucna se uvažuje také o variantě, že by se SIMSu účastnili i doktorandi. „Jsou to vlastně napůl studenti. Mohli by sloužit jako zajímavý spojovací článek s vedením,“ dodává.

Přestože v poslední době vznikly na okolních institutech taktéž samosprávné orgány, k vzájemné spolupráci zatím nedošlo. Podle Davida Emlera je to zapříčiněno tím, že se na různých oborech studium liší, řeší se jiné problémy a organizují vlastní společenské akce.

Mimo aktivity SIMSu si studenti IMS pořádají každý semestr Výjezdní zasedání (VZ), víkendový výlet s bohatým programem. Za něj zodpovídá jeho Ústřední výbor (ÚVVZ), jehož členové se rekrutují z řad dobrovolníků. Nejbližší VZ se uskuteční 20.-23. dubna, v obci Dědov v Broumovském výběžku. Ústřední výbor naléhavě žádá účastníky zasedání, kteří se chtějí aktivně zúčastnit Vědecké konference, aby se mu přihlásili.

967 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.