Boj fakulty proti podvodům pokračuje

Jak jsme již informovali před měsícem, obdržela letos Disciplinární komise FSV už několik podnětů k disciplinárnímu řízení za podvody u zkoušek a plagiátorství. Dvě studentky IES byly už dříve za plagiátorství v seminárních pracích podmínečně vyloučeny, studentka IMS, která i přes výzvu neodstranila ze své bakalářské práce doslova opsaný text, byla vyloučena nepodmíněně.

Počátkem března bylo studentovi IES za podvádění při zkoušce z matematiky navrženo podmínečné vyloučení, stejně dopadl i jeho kolega z IMS, který při souborné zkoušce konané ve školní počítačové učebně do své eseje okopíroval úryvek z internetové encyklopedie Wikipedia.

Vykoukal: podvádění nešlo předem zabránit

Podle doc. Jiřího Vykoukala, ředitele IMS, se s podváděním při zkouškách počítalo, nebylo však kvůli technickým parametrům učeben možno studentům v připojení k internetu v průběhu zkoušení nijak zabránit. Kontrola připojení proto byla prováděna zpětně. Studenti, u nichž bylo zjištěno pouhé připojení na internet, ale nebylo prokázáno opisování, museli zkoušku opakovat v dalším termínu. Pouze ve zmíněném případě, kdy bylo odhaleno použití materiálů z virtuální encyklopedie, byla celá věc postoupena disciplinární komisi.

„Nemůžu vyloučit, že jsme neodhalili všechny, ale na druhou stranu nejsme policie. Řešíme jen ty případy, na které přijdeme, postupujeme však poměrně tvrdě,“ říká Vykoukal. Příčinu vidí především v tom, že studenti se často k podvádění sami přiznávají. Zároveň však dodává, že „ten kdo je ochoten absolvovat celou výuku a s ní spojenou zátěž poctivě, si toho asi odnese ze studia více, než ten kdo to takto ošidí. Zároveň je to také otázka přístupu studentů, kteří zkoušky absolvují poctivě, jak jsou ochotni tolerovat podvádění svých kolegů.“

„Slabší studenty si posadím tak, abych na ně lépe viděl“

Proti často křiklavému podvádění u zkoušek loni rozpoutala skupinka studentů ve fakultním akademickém senátu debatu. Celá diskuze vyústila v publikování dokumentu, který navrhl celou řadu změn, mj. přechod od klasických testů typu multiple-choice k esejům, které riziko nekalostí snižují. Podle Michala Votruby (IMS), někdejšího studentského senátora, který se na celé iniciativě aktivně podílel, se sice nepodařilo dosáhnout přijetí konkrétního nařízení nebo opatření, změny k spravedlivějšímu přístupu však studenti již pocítili. „Výsledek diskuze vidím pozitivně, protože pomohla na tento problém upozornit. Myslím si, že se jednotliví učitelé při zkouškách nechali dokumentem inspirovat,“ konstatuje Votruba.

Daleko výrazněji se o podvádění diskutovalo na loňském plenárním zasedání IES. Krátce předtím vznikla Komise pro boj s opisováním, složená ze studentů i pedagogů. Ti společnými silami připravili dokument s řadou návrhů, jak situaci s podváděním na IES zlepšit. Studenti požadovali tvrdé trestání hříšníků, zároveň ale, jak připomíná studentský člen této komise Filip Hájek, se měli i pedagogové zamyslet nad formou zkoušení. „Můj hlavní argument byl, že podvádění na IES v některých případech je zcela racionální reakce na nesmyslně připravené testy a otázky,“ poznamenává Hájek.

Mezi navrženými zlepšeními opět najdeme požadavek na testování celkových dovedností a znalostí prostřednictvím více druhů otázek, nikoli jen pouhým zaškrtáváním informací. Dále měly být na internetu zpřístupněny ukázky testů, aby zkoušený věděl předem, jaký typ otázek a úkolů jej čeká.

Za povšimnutí stojí také praxe, kterou v závěrečném dokumentu popisuje matematik Miroslav Zelený: „Slabší studenty si posadím tak, abych na ně lépe viděl a aby se jim hůře opisovalo. Lepší studenty posadím tak, aby se od nich hůře opisovalo (více dozadu).”

Děkan i senát odrazují od plagiátorství

Vedení fakulty i senát se v poslední době výrazněji zabývaly problematikou «citování bez uvedení odkazu». O zvýšené pozornosti, kterou pedagogové věnují této problematice svědčí, jak uvedla předsedkyně disciplinární komise doc. Köpplová, že zatímco loni komise neobdržela žádné stížnosti, letos „po dlouhé době projednávala přestupky pěti studentů.“

Kromě trestů však došlo i na prevenci. Disciplinární komise iniciovala a připravila Pokyn děkana č. 5/2006, Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství. Ten obsahuje kromě doporučení vhodných citačních norem také důrazné upozornění, že se studenti, kteří ve svých pracích použijí cizí text bez řádného odkazu, dopouští krádeže cizích myšlenek. Důsledkem má být napříště tvrdý postih. Jak uvedl senátor Filip Popovič (IMS), padl již v AS návrh na nové opatření, které by umožnilo za plagiátorství okamžitě vylučovat ze studia. Záměr se ale teprve bude projednávat.

Na závěr připomeňme, že Disciplinární komise UK FSV je složena ze studentů a pedagogů, ředitel každého institutu vždy navrhuje jednu dvojici. Podněty k disciplinárnímu řízení podává děkan. Komise jedná i uděluje tresty dle Disciplinárního řádu UK. Zasedání komise je neveřejné, vždy v účasti obviněného studenta, případně jeho pedagoga. O svých závěrech komise hlasuje, rozhodnutí poté předává děkanovi, který je může buď schválit přímo, udělit měkčí trest nebo celou záležitost vrátit k novému projednání.

1 416 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.