Denisa Kasl Kollmannová: Na kole v sukni a v podpatcích

Denisa Kasl-KollmannováVystudovala FSV UK, obor Mediální studia. V současné době působí na katedře marketingové komunikace a public relations a dokončuje doktorské studium. S Denisou Kasl Kollmannovou jsme si povídali o její stáži v Japonsku, o případném budování PR fakulty studenty MKPR a o tom, proč se vydala na pedagogickou dráhu.

Na slovíčko s ředitelem Kolejí a menz

Mojmír BémKdyž jsem připravovala příspěvek do brožury pro prváky, který se měl týkat kolejí a menz, pojala jsem redaktorskou práci zodpovědně. Výsledkem byl téměř dvouhodinový rozhovor s ředitelem KaM Mojmírem Bémem, který se do brožury ani do Sociálu nevejde. Pokusím se vybrat alespoň to nejzajímavější, co částečně změnilo i můj osobní pohled na servírovaná jídla a chod kolejí.

Magistři z ISS: I servírky berou víc!

Studnet se učí. Foto: T. VilímNa jedné z přednášek jsem nedávno zažila celkem slušnou vzpouru. Vyučující si totiž dovolil zadat ke každé hodině četbu zhruba dvaceti stran, a to z části v anglickém jazyce, teoreticky poněkud náročnějších. Několik studentů se ozvalo, že jim četba osmistránkového úryvku zabrala pět hodin. Rozběhla se debata, v níž nemohlo být vítězů.

Úroveň diplomek na sociologii kolísá

diplomová práce

Sociologové v diplomových seminářích byli letos upozorněni, že se nejspíš zpřísní posuzování diplomových prací. Už teď je zřejmé, že se zvýší povinný počet stran, a to na sedmdesát. Zdaleka ale nejde jen o rozsah.

Profesor Petrusek získal cenu rektora

Rektor Univerzity Karlovy každoročně uděluje ceny za nejlepší publikace, které vydali pedagogové. Ve společenskovědních oborech letos zvítězila kniha Společnosti pozdní doby, z pera jednoho ze zakladatelů FSV a významného představitele české sociologie, prof. Miloslava Petruska.

Hodnocení kurzů v novém kabátě

Řadu studentů v závěru zimního semestru zaskočila absence dotazníků, ve kterých by hodnotili navštěvované kurzy. Znamená to konec evaluací? Podle proděkana pro studijní záležitosti Jana Jiráka nikoli.

Zájem o FSV je stabilní

Davy lidí před pár dny zaplnily podatelnu FSV, aby odevzdaly své přihlášky. Studijní oddělení má kvůli jejich zpracování nyní omezené návštěvní hodiny. Jaký je ovšem zájem o FSV v dlouhodobé perspektivě? Co si myslí děkan a co uchazeči o studium?

Politické studentské organizace

Na rozdíl od dob, kdy si KSČ důsledně vychovávala budoucí generace a členství v pionýru a SSM bylo v podstatě povinné, vstupují dnes mladí lidé do politických organizací i stran dobrovolně. Po roce 1989 si mládežnické organizace „zřídily“ postupně všechny velké strany, resp. v kooperaci s nimi vznikla občanská sdružení, která se podle svých stanov orientují zejména na osobnostní růst svých členů a šíření buď pravicových, středových nebo levicových hodnot.

Motivace a prevence, tak se bojuje s podváděním

Sociál v minulých dvou číslech informoval o několika odhalených případech podvánění během zkoušek a také o tom, jak přísně byli viníci potrestáni – podmíněným i nepodmíněným vyloučením. Na celou problematiku bychom ovšem neměli nahlížet zjednodušeně.

Studenti FSV chtějí za sport kredity

plavání

Kalokagathia, řecký ideál rovnosti ducha a těla, na naší fakultě zrovna nekvete. Studenti většinu času tráví v knihovně či v učebnách, zatímco k fyzické aktivitě škola nijak nemotivuje. Nabídka ze strany univerzity sice je, ale studentům nevyhovuje rozvrh, nabídka kurzů a především vzdálenost sportoviště od školy. Vyplynulo to i z ankety, kterou na toto téma provedl Sociál.