Prosincové číslo Sociálu stále v prodeji!

S menším zpožděním, ale o to bohatším obsahem vyšlo ve čtvrtek 8. 12. 2011 prosincové číslo fakultního časopisu Sociál. Poslední vydání tohoto semestru se zaměřuje na mužské a ženské zastoupení na Fakultě sociálních věd. Přináší také zprávu o (ne)setkání studentů s vedením na pravidelném Hyde Parku či rozhovor s vedoucí katedry žurnalistiky Barborou Osvaldovou. Nechybí ani reportáž z IES Alumni party či z přednášky In-store marketing a také analýza toho, jak může prospět dobrý prospěch. A extra bonus navíc. Stále platí soutěž o ceny v hodnotě 7 900 Kč od Student Agency. Stačí vymyslet ten nejlepší slogan pro náš časopis. Výherce vyhlásíme těsně přes Vánocemi. K dostání za 20 Kč v budově Opletalova, Hollar (vrátnice) a Jinonice (u stolečku nebo u pokladny v bufetu) s číslem Respektu zdarma.

Anděl nebo ďábel? Prodej lístků na Andělskou až do čtvrtka

Pro studenta z Fakulty sociálních věd je Andělská party všeobecně známý a zažitý pojem stejně jako tradiční festival Pavlač. Na rozdíl od této květnové veselice je Andělská party největší fakultní akce zimního semestru. Pořádají ji každým rokem studenti druhého ročníku Marketingové komunikace a PR. Právě v hlavě studentů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky se také zrodila její prapůvodní myšlenka. Uspořádat adventní večírek sbližující žurnalisty a studenty MKPR, kteří se navzájem moc neznají. Akce se ale rozrostla a dávno není výsadou těchto dvou oborů, ba ani pouze studentů FSV.

Letos oslaví pomyslné čtvrté narozeniny. 8. prosince od 19 hodin vystoupí v Rock Café kapely Toxique, Airfare a LuŠtěLa. V pozdějších hodinách zahrají Planeta Nova DJs. Kapacita party je asi 1000 osob. Lístky by se měly začít prodávat v polovině listopadu. V předprodeji je budou moci zájemci získat za 100 Kč na obvyklých prodejích místech Hollaru, Opletalce a v Jinonicích. Pokud by to někdo náhodu nestihl, budou k dostání také na místě, tam ale již o 100 Kč více.

Volby do AS FSV UK – Kandidáti za studentskou komoru

Nabízíme volební programy a cíle kandidátů, kterými byl Sociál osloven. Nechť se ozve každý, kdo by měl zájem o prezentaci na našich webových stránkách.

Volby do AS FSV UK – Kandidáti za pedagogickou komoru

Přinášíme volební programy a cíle kandidátů, kterými byl Sociál osloven. Nechť se ozve každý, kdo by měl zájem o prezentaci na našich webových stránkách.

Festa academica 2011: Festival studentských souborů České republiky již potřetí

Ve dnech 16. – 20. listopadu pořádá Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s Gymnáziem Jana Keplera již třetí ročník hudebního setkání vybraných souborů z celé České republiky. Akce bude probíhat ve dvou městech a to v Praze a později se festival přesouvá do Pardubic, kde bude slavnostně zakončen. Hlavní koncert proběhne 17. listopadu na prostranství před Národní technickou knihovnou v Praze 6 v 14. hodin. Vystoupí zde Velký festivalový sbor pod vedením Milana Motla.

Uspořádání festivalu je spojeno s oslavami Mezinárodního dne studentstva a výročím Sametové revoluce a koná se pod záštitami primátora Hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody CSc. a rektora University Karlovy Prof. RNDr. Václava Hampla DrSc., kteří jsou rovněž členy čestné rady festivalu.

Můžeme zde potkat jak sbory akademické a středoškolské, tak soubory pěvecké i instrumentální. Celkově se festivalu účastní pět set hudebníků ve věkovém rozmezí od dvanácti do šestadvaceti let. Cílem je rozvíjet tvůrčí spolupráci mladých lidí a seznámit veřejnost nejen s díly klasické sborové literatury, ale i se skladbami z oblasti jazzu a moderní hudby.

 

Petra Karbanová

Listopadové číslo fakultního časopisu Sociál v prodeji od čtvrtka 3. 11.

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 vychází nové číslo fakultního časopisu Sociál. Listopadové vydání se zaměřuje na uplatnění absolventů Fakulty sociálních věd. Přináší také zprávu o roztržce mezi studenty sociologie a jejich vedením či rozhovor s ředitelem IPS Petrem Jüptnerem. Nechybí ani výsledky voleb do politologické samosprávy či reportáž studentky IMS o tom, jaké je to být hosteskou na Foru 2000. A extra bonus navíc. Stále platí soutěž o ceny v hodnotě 7 900 Kč od Student Agency. Stačí vymyslet ten nejlepší slogan pro náš časopis. K dostání za 20 Kč v budově Opletalova, Hollar (vrátnice) a Jinonice (u stolečku nebo u pokladny v bufetu) s číslem Respektu zdarma.

Tak kolik je tady těch novejch? Přinášíme počty přijatých a zapsaných uchazečů v novém roce

  Přijatí   Zapsaní  
Obory 2010 2011 2010 2011
Ekonomie 217 203 158 151
AE bc.   26    
Marketingová komunikace a PR 58 69 57 61
Mediální studia komb. 162 128 104 81
Žurnalistika 78 84 64 74
Mezinárodní teritoriální studia 155 150 100 102
Teritoriální studia 111 86 79 48
Soudobé dějiny 94 71 57 48
Českoněmecká studia 36 20 26 16
Politologie a MV 187 191 102 108
Sociologie a soc. antrolopogie 113 114 31 33
Sociologie a soc. politika 212 210 78 56
  1423 1352 856 778
         
Ekonomie 61 83 46 59
Economics   41    
IEPS   66    
Mediální studia  108 93 74 57
Mediální studia kombinovaná 125 104 75 64
Žurnalistika 34 37 11 21
Americká studia 21 22 17 15
Evropská studia 13 11 8 7
Německá a rakouská studia 16 14 10 10
Ruská a východoevropská st. 12 16 10 14
Západoevropská studia 14 14 11 9
Bezpečnostní studia 46 67 30 32
Mezinárodní vztahy 50 56 23 39
Politologie 74 57 38 41
Sociologie 59 72 35 56
Veřejná a soc. politika 26 39 15 25
Veřejná a soc. politika komb. 64 60 50 44
  723 852 453 493
Zdroj: Alena Stará, studijní oddělení      

Vytvořte slogan Sociálu a vyhrajte jízdenky od Studenta za 7 900 Kč

Jsi kreativní? Zajímáš se o dění na fakultě? Baví tě cestování?

Květnové číslo Sociálu právě v prodeji!

V úterý 3. 5. 2011 vychází nové číslo fakultního časopisu Sociál. Květnové vydání přináší analýzu toho, jak si studenti stojí na poli dobrovolných spolků, rozhovor s mladým akademickým senátorem Martinem Krejčím či velké srovnání ekonomických škol. Nechybí ani informace ze zasedání akademického senátu či tentokrát dvojitá porce zažitků zahraničních studentů a kultury.

K dostání za 20 Kč v budově Opletalova, Hollar (vrátnice) a Jinonice (u stolečku nebo u pokladny v bufetu) s číslem Respektu zdarma. Co se do tohoto vydání Sociálu nevešlo, najdete na dále na našem webu.

FSV možná vyhodí dalšího studenta za opsanou seminárku

tahakTo, že se po aféře plzeňských práv zásadním způsobem zostří bezpečnostní opatření, která mají včas odhalit plagiátory v řadách vysokoškoláků, musí být jasné téměř každému studentovi. I přesto se ale nacházejí takoví, kteří pravidel publikační etiky nedbají, a na ty si pak tvrdým způsobem posvítí disciplinární komise. Ani Univerzita Karlova není v tomto směru bez poskvrny.