Markething.cz – o věcech, které hýbou společností i trhem

Druhého dubna 2012 byl za účasti děkana FSV Jakuba Končelíka oficiálně spuštěn webový portál www.markething.cz , který je dílem převážně studentů druhého a třetího ročníku oboru Marketingové komunikace a PR. Šéfredaktorem je Přemek Adamec z katedry žurnalistiky.

Protesty, nepokoje, revolta. Jeden svět přichází do Jinonic

Jeden svět je mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádaný Člověkem v tísni. Probíhá v celé České republice a letos se do promítání filmů zapojil i jinonický areál UK.

In-store marketing aneb Jakou reklamu jsme ještě neprokoukli?

Vice-prezident středoevropské pobočky světové asociace POPAI, Daniel Jesenský, měl u studentů MKPR přednášku na téma In-store margetingu. Vysvětlil nejen, co in-store marketing je, ale studenti také získali povědomí o tom, jak dokonale nás firmy, výrobci a dodavatelé znají a jak dokáží naše nákupní chování ovlivňovat.

IES lákal nové studenty. Jak vypadal den otevřených dveří?


Ředitel IES Martin Gregor

V pátek 13. ledna proběhl v prostorách Institutu ekonomických studií den otevřených dveří. Vše začalo již v brzkých ranních hodinách, kdy se chodbami začali pomalu plížit první zvědaví studenti a nesměle nakukovali do učeben.