Bude rektora opět „volit“ krajský tajemník?

Ministerstvo školství připravuje změnu v řízení vysokých škol. Uvažuje se omezení pravomocí akademických senátů a volbě rektorů prostřednictvím zástupců firem a regionálních samospráv.

Stipendia se omezila kvůli přečerpání

Původním smyslem stipendií pro podporu studia v zahraničí bylo kompenzovat studentům snížení stipendia programu Sokrates/Erasmus v souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie. V tomto smyslu začalo vedení fakulty od roku 2004 vyplácet účelová stipendia. Vše se dělo podle platného stipendijního řádu a stipendium bylo vypláceno jako příplatek ke stipendiu programu Sokrates do maximální výše 40 000 Kč. Žádosti o stipendium posuzoval děkan, respektive proděkan pro studijní záležitosti a většině z nich bylo vyhověno.

Stipendia snad budou spravedlivější

FSV rozdělila v minulých dnech rovný milion korun mezi vybrané studenty formou prospěchových stipendií. Průměrná výše stipendia tak dosáhla cca 4700, což je výrazně méně, než stanovuje Stipendijní řád UK (rozmezí částky stipendia má být 6000 až 15000 korun). Dalším problémem rozdělování stipendií je rozdílná šance studentů stipendium získat.

Historie druhé nejmladší fakulty Univerzity Karlovy

Většina z našich současných studentů fakulty nastoupila již v době, když měla fakulta pět institutů a sídlila ve třech budovách – v Hollaru, Jinonicích a Opletalce. čas, kdy se v Hollaru tísnily tři instituty a na velké přednášky „úvodů“ se jezdilo do Ládví nebo do Vokovic nám nyní přijde jako vzdálená minulost.

Stipendia snad budou spravedlivější

FSV rozdělila v minulých dnech rovný milion korun mezi vybrané studenty formou prospěchový stipendií. Průměrná výše stipendia tak dosáhla cca 4700, což je výrazně méně, než stanovuje Stipendijní řád UK (rozmezí částky stipendia má být 6000 až 15000 korun). Dalším problémem rozdělování stipendií je rozdílná šance studentů stipendium získat.

Kolejné se zdvojnásobí. Podpora bude minimální

Studenti Univerzity Karlovy bydlící na kolejích se letos mají na co těšit. Od října se jim zvedne nájem asi dvojnásobně, průměrně na 2000 korun, a když budou mít štěstí, dostanou příspěvek v řádu několika stokorun. Jak je to možné? Ve skutečnosti je to jenom náprava dlouholeté „křivdy“, ke které se v letošním roce ministerstvo odhodlalo.

32 milionů na fakultní výzkum o Češích v Evropské unii

Rozpočet fakulty na tento rok, který Akademický senát FSV schválil na své březnové schůzi, znamená pro školu výraznou finanční injekci. Fakultě sociálních věd – na rozdíl o přírodovědecké fakulty či VŠE – se podařilo na ministerstvu školství prosadit výzkumný záměr, díky čemuž se vládní dotace zvýšila ze 73 na 113 milionů.

Fakulta má mateřskou školku

Podle nařízení děkana Komenského č. 14/2005 zahájila 1. dubna svoji činnost historicky první Fakultní mateřská škola FSV. Vedení fakulty se tak rozhodlo vyjít vstříc stížnostem pedagogů, doktorandů i některých studentů, že je péče o potomky v předškolním věku připravuje o draho- cenný čas, který by mohli věnovat výuce a vědecké činnosti, popřípadě studiu. Proto vedení na začátku března požádalo magistrát Prahy 1 o přidělení vhodných prostor k provozování fakultní školky.