O vědě, čecháčkovství a střetu svobod

GWOba studenti ekonomie ničím nepřekvapili. Prezentovali klasické klimaskeptické argumenty, jež klimatologové soustavně a zdařile vyvracejí (u nás např. L. Metelka, ČHMI). Mohu k tomu jen odcitovat čtvrtou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC.

Urovnejme si fakta a diskutujme korektně

TeploNikdo snad není povolanější fakticky diskutovat o společnosti než sociální vědci. Je dosti ostudné, když to neumějí.

Klima a sociální vědy? Osudová přitažlivost

OteplováníEmma zabíjela a ničila. Klaus znovu zpochybní globální oteplování. Tak zní titulky dnešního tisku (3. 3. 2008). Zvykli jsme si na ně a už nás ani nepřekvapují. Stačí ale taková reakce?

Fakulta nejenom nemocná, ale i neschopná

„Ty studuješ Karlovku? To musí být dobrý!“ užasne neinformovaný laik. Realita, jak se tu a tam ozve, ale zdaleka není tak růžová, jak ji vedení prezentuje, případně jak si rádi „poplácáváním na ramena nejstarší středoevropské“ namlouváme.

Budeme učit praktickou politologii, říká rektor Cevro institutu

Elitnost a exkluzivita politologie na FSV je už dávno minulostí. Kromě zavedených univerzit v Brně a Olomouci lze obor více či méně příbuzný politologii studovat na řadě regionálních univerzit, přičemž všechny z nich se svými nároky na studenty snaží získat pro svá pracoviště to, co Fakultě sociálních věd udělují písmena UK.

Využití Tajemníka brzdí neukáznění vyučující

Studijní systém Tajemník – pro jedny noční můra a nadávka, pro druhé symbol pokroku a digitalizace. Letos poprvé nahradil zápisové listy, čímž se měl usnadnit postup do dalšího ročníku. V konečném stádiu zavádění by Tajemník měl samostatně zapisovat studenty do nového ročníku, počítat jim předstátnicové skóre a „vylučovat“ hříšníky, kteří nesplnili kreditové minimum.

Nejen s Erasmem dojedete do Německa

Jet na Erasmus není taková výhra, jak by se mohlo zdát. Nejenom větší stýpko, ale i osobní „asistent“, začlenění do tlupy, počáteční pomoc se zabydlením a byrokracií jsou hlavní esa stipendia GFPS. Zkrátka, existují i lepší programy, s kterými se podíváte do Německa.

Ples-neples slavil úspěch. Kdy bude další?

ples 2006

Jeden se bavil, druhý nudil ve frontě na šatnu. Jeden pleso-tančil, druhý pařbo-kalil. Ten na latinu a onen na Oldies. Mnohá pro a proti plus bohaté ohlasy. Takové byly patnáctiny naší alma mater.

Třídíš? Třídím. I v Hollaru a Opletalce!

Odhodit kelímek do správného koše už dávno není znakem ekologického zápalu, ale stále častěji každodenním návykem na úrovni čištění zubů. Není divu, že této potřebě musí vyhovět i vedení FSV, a to ve všech svých budovách. Nový rok a zejména hlasování Akademického senátu přineslo nové barvy (modrá – papír, žlutá – plasty) i do budovy Hollaru a Opletalky.

S čím se potýká nová vedoucí studijního oddělení?

studijní oddělení - Jana Drdlová

Potvrzení o studiu, přihlášky, odhlášky, stravenky, cvičenky, zápisy, prodloužení – ukončení. Nejen to obstarává studijní oddělení, jehož novou vedoucí je Jana Drdlová.