Akademický senát FSV schválil diskriminaci studentů z chudších rodin

O diskriminaci studentů z chudších rodin novými pravidly pro přidělování účelových stipendií na zahraniční pobyt informoval už minulý Sociál. Komentář Jindřicha Fejfara s názvem „Účelová stipendia ztrácí smysl“ byl zcela explicitní a reakce na něj vcelku nepřesvědčivá, a tak se zdálo, že dojde ke změně. Jediné, co se od té doby změnilo je fakt, že tato podle mě nepřijatelná pravidla neplatí pouze nařízením rektora (26/2006), ale schválil je i akademický senát. Proto považuji za vhodné prozkoumat jejich absurditu a nespravedlivost poněkud detailněji.

Smysl stipendií

FSV je jedinou fakultou UK, která podporuje studenty a studentky jedoucí do zahraničí prostřednictvím stipendií. Tento nápad se objevil se vstupem Česka do EU, kdy došlo ke snížení stipendií poskytovaných z evropských zdrojů. Smyslem stipendia tedy bylo kompenzovat toto snížení a zohlednit tím rozdílné cenové hladiny v Česku a na západě. Původně byly hrazeny studentem předpokládané a děkanem schválené náklady, na jejichž pokrytí evropské stipendium nestačilo.

Začátkem tohoto akademického roku se ukázalo, že milionový rozpočet na tato stipendia byl překročen o 1,5 milionu. Původní pravidla totiž motivovala k „velkým očím“ a takřka všichni požadovali nejvyšší možnou částku (40 tisíc Kč), jež jim z rozhodnutí děkana nebyla odpírána. Ke změně došlo dne 21. listopadu, kdy se opatřením rektora upravil stipendijní řád, včetně pravidel pro přidělování účelových stipendií na zahraniční pobyty. Stipendia jsou od té doby vyplácena až po návratu (čl. 3, bod 2b) a nejvýše do poloviny nákladů, jež nejsou hrazeny z evropských zdrojů (čl. 3, bod 2d).

Politika šoku

Ačkoli byla potřeba změny těchto pravidel zjevná už na začátku zimního semestru, nikdo nevynaložil sebemenší úsilí, aby o tom informoval studenty a studentky odjíždějící do zahraničí na LS. Pokud tedy počítali s finanční pomocí od fakulty, museli být po změně „na poslední chvíli“ nepříjemně překvapeni.

Jeden takový student, který se o změně dozvěděl na studijním oddělení, o tom informoval SISS a věc jsme si vzali na starost s kolegou Fejfarem. Záhy jsme si uvědomili, že nejde ani o jediný, ani o nejzávažnější problém.

Diskriminace chudších

Jaký je společenský dopad těchto pravidel? Peníze budou vyplaceny pouze těm studentům, jejichž finanční situace je už před odjezdem dostatečná – čím více pak utratí, tím více jim bude proplaceno. Studenti, kteří mají poměrně menší naději na to, že nějaké peníze našetří, třeba proto, že musí přispívat na nájem a hradit si své výdaje, nebo proto, že si nemohou jednoduše půjčit peníze od rodičů, jsou těmito pravidly znevýhodněni.

Nárok na stipendium lidí z chudších rodin samozřejmě není úplně nemožný. Mohou si půjčit peníze od banky. Na rozdíl od svých „lépe narozených“ kolegů to ale budou oni, kteří ponesou rizika s tímto spojená – nejistotu úspěšného splacení, protože je nemožné předvídat objem fakultou přidělených peněz, nelze předvídat ani výjimečné výdaje a budou rovněž muset hradit úrok. Systém je stručně řečeno dvourychlostní a pokud nechcete jako chudší student riskovat a zadlužovat se, snad aby jste raději uvolnili místo lépe zabezpečeným.

Na zmíněný Fejfarův článek reagoval senátor Jakub Jeřábek a o nových diskriminačních pravidlech napsal: „… základní myšlenka, že stipendium by se mělo vyplácet zpětně na základě prokázaných výdajů, je správná v tom případě, že stipendium nesleduje sociální účel, ale pouze kompenzuje snížení výdajů ze strany EU.“ Pak by ovšem na tuto kompenzaci měli dosáhnout všichni za rovných podmínek a ne pouze ti, kteří si to mohou dovolit. Snad by se dalo pominout, kdyby si pan senátor neuvědomil dopad pravidel z textu stipendijního řádu, co si ale myslet o tom, že toho není schopen ani po přečtení explicitního komentáře? Na druhou stranu byl podle mých informací na poslední schůzi AS mezi zastánci vyplácení před odjezdem. Doufám tedy, že se k věci vyjádří někdo z těch, kteří pomohli diskriminaci prohlasovat.

Netransparentní pravidla motivují ke lži

Nová pravidla stanovují, že po návratu můžete žádat o 50 tisíc Kč, pokud doložíte, že jste utratili alespoň dvojnásobek. Děkan při stanovování výše stipendia má přihlížet ke studijním výsledkům a sociální situaci žadatele. Tyto obecné formulace vedou k nemožnosti realistického odhadu výše stipendia.

Domnívám se, že studenti se stipendiem raději nebudou počítat a po návratu pak zkusmo nafouknou výdaje tak, aby mohli dostat nejvyšší možnou částku. Zda lžou, či nikoli totiž v podstatě nejde ověřit, protože i „důslednost“ při vyúčtování je možno obejít sběratelstvím účtenek. Lhaní, ke kterému nás takto fakulta systémově vybízí, pak bude lépe procházet sociálně slabším a lépe známkovaným.

Nevylučuji možnost, že moje reflexe dopadu diskutovaných pravidel není přesná či správná. Pokud se ale nemýlím, motivují studenty ke lhaní a navíc házejí klacky pod nohy lidem, kteří jsou i bez nich v nevýhodě oproti ostatním. Dne 20. února tohoto roku je odsouhlasila většina senátorů a senátorek AS FSV, což si troufám hodnotit jako do očí bijící ignoranci a důkaz nekompetentnosti.

Přitom by stačilo schválit, aby každý, kdo jede na zahraniční studium, dostal pevně stanovenou částku pod podmínkou, že po návratu doloží, že tento pobyt absolvoval. Veřejná omluva od AS FSV by podle mě byla na místě.

Miro Grznár
Autor je členem Studentské samosprávy ISS (SISS)
grznar.m [zavináč] seznam.cz

1 131 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.