32 milionů na fakultní výzkum o Češích v Evropské unii

Rozpočet fakulty na tento rok, který Akademický senát FSV schválil na své březnové schůzi, znamená pro školu výraznou finanční injekci. Fakultě sociálních věd – na rozdíl o přírodovědecké fakulty či VŠE – se podařilo na ministerstvu školství prosadit výzkumný záměr, díky čemuž se vládní dotace zvýšila ze 73 na 113 milionů.

Fakulta bude v roce 2005 pracovat s prostředky na provoz ve výši 179 mil. Kč. Z toho zhruba 83 mil. představuje ministerská „vzdělávací dotace“, kterou fakulta dostává podle počtu studentů a nově také podle počtu absolventů jednotlivých studijních programů. (nárůst o 9 mil. oproti roku 2004). Další část dotace dostává fakulta na tzv. specifický výzkum, tedy vědeckou činnost studentů a doktorandů. Jak ale uvedla tajemnice Beníšková, která má finance na starosti, rozhodující přírůstek do fakultní pokladny, asi 32 mil. Kč, představuje loni schválený výzkumný záměr fakulty pod názvem „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“. Díky tomu zaznamenala fakulta nejvyšší nárůst příjmů ze státní dotace v rámci celé UK (o 56 %). Poslední složku tvoří vlastní příjmy fakulty, např. poplatky za studium.

Největší část z celkových výdajů, 62 mil., se použije na společné záležitosti všech institutů – provoz budov, platy zaměstnanců knihovny, CIVT, KJP a děkanátu, doktorandská stipendia a podobně. Jednotlivé instituty dostanou poměrnou část ze zbytku neúčelové státní dotace (40 mil.) podle počtu studentů a absolventů a dalších kritérií. Ostatní příjmy, o kterých fakulta účtuje, dostanou instituty přímo (výzkumný záměr a další granty). Potěšitelným faktem je, že celkové prostředky na mzdy (včetně výzkumných záměrů) vzrostou oproti loňskému roku asi o 50%.

V investičním rozpočtu se letos objevilo několik zajímavých položek. Největší z nich, 25 mil. Kč, je určena na rekonstrukci Rozhlasové a televizní laboratoře IKSŽ (hrazeno z účelové dotace MŠMT, nikoliv na úkor ostatních institutů). Připravované zabezpečení vstupu do objektů (na studentské karty) by mělo zvýšit bezpečnost objektů fakulty (zvlášť budova v Opletalce se v posledních letech několikrát stala terčem drzých zlodějů). Vedení fakulty nezapomnělo ani na studenty, když v rozpočtu počítá se zavedením WiFi pro bezdrátové připojení notebooků do fakultní sítě a s upgradem počítačového hardwaru.

Rovných 100 tisíc bylo přiděleno na oslavy 15. výročí založení fakulty, u jehož příležitosti plánuje vedení školy oficiální ples či „společenský večer“, koncert nebo vydání propagační brožury.

Jakub Jeřábek (IES)
Autor je členem ekonomické komise AS FSV

301 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

    žádné články nenalezeny

Komentáře nejsou povoleny.